Skattepligt afh af byggestedet

2017- Danske virksomheder, der bygger i udlandet,  kan blive skattepligtige, der hvor byggeriet udføres.

og udenlandske virksomheder, der udfører byggearbejde i Danmark kan også

Tysk byggeselskab

Skatterådet har i et nyere bindende svar forholdt sig til, om et tysk selskab, som udførte byggearbejder i Danmark, var skattepligtigt her til landet. Efter dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Tyskland udgør et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde kun et fast driftssted, hvis det varer mere end 12 måneder.

Det tyske selskab havde i perioden fra februar til oktober 2014 udført forskellige arbejder med levering af tag og tilbygning til en ridehal på en ejendom i Danmark. I februar 2015 havde virksomheden desuden leveret og monteret en dør, og ejendommens ejer ønskede nu også at få lagt nyt tag på en stald samt at få udvidet en anden ridehal på samme ejendom. Samlet set ville de nye projekter ikke vare længere end 12 måneder. Vurderede man derimod alle byggeprojekterne under ét, ville der være fast driftssted, sådan at det tyske selskab ville blive begrænset skattepligtigt i Danmark.

Skatterådet fandt, at der var tale om flere selvstændige byggeprojekter, der ikke kunne anses for et sammenhængende hele. Skatterådet lagde vægt på, at der var afholdt afleveringsforretning og sket slutafregning af tag og tilbygning i projekt 1, længe inden der i 2016 blev afgivet tilbud på de nye projekter. Der havde været en længere periode, hvor den tyske virksomhed ikke havde været på ejendommen. Der var desuden ikke indgået nogen rammeaftale vedrørende alle byggearbejder på ejendommen, og efter det oplyste havde den tyske virksomhed ikke ved afslutningen af det første projekt nogen forventning om at skulle udføre yderligere arbejder for ejendommens ejer. Endelig hang byggerierne i de forskellige projekter ikke sammen. Den tyske virksomhed ville derfor ikke blive skattepligtig til Danmark af byggeriet.

Det er således utroligt kompliceret og indeholder et element af subjektiv skøn. Det kan kun være formuleret sådant for at kunne belemre det frie erhverv med mest muligt ekstra arbejde og dokumentation.

Uklarhederne findes her:

Udenlandske byggevirksomheder, der udfører byggeri i Danmark, kan blive skattepligtige her til landet af den indkomst, der knytter sig til byggeriet. Tilsvarende kan danske virksomheder, der udfører opgaver i andre lande, blive pålagt at betale skat der.

En virksomhed er skattepligtig til et andet land, hvis den udøver virksomhed i dette land gennem et "fast driftssted". Byggearbejde kan også udgøre et fast driftssted, men vurderingen af skattepligten afhænger af, hvilket land der handles med. Det er denne formulering der er tosset. Man sammenblander fast forretningssted med et tilfældigt projektarbejde.

Prøv lige at se på store fimaer som Expedia så.

Efter de danske regler anses bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde for at udgøre et fast driftssted fra den første dag, hvor entreprenøren begynder på sit arbejde med byggeriet. Det gælder ikke kun ved opførelse og renovering af bygninger, men også ved anlæg af veje, broer eller kanaler, udlægning af rørledninger og udgravninger mv.