studierejse, vundet af Landmand

2012-Landmandspar vinder principiel skattesag

Skat afviste blankt, at et djurslandsk landmandspars studietur i 2012 til USA var fradragsberettiget. 
De mente, turen var for generel og ikke havde det nødvendige faglige islæt. Det var parrets landboforening lodret uenig i, og de indgav en klage til Landsskatteretten. Den er ifølge en pressemeddelelse fra Djursland Landboforening nu afgjort med, at parrets tur var 75 procent fradragsberettiget.
"Vi var fuldstændig uenige med Skats udlægning af sagen. Det var en helt igennem faglig tur, som parret tog på for at bringe viden med hjem til egen bedrift," forklarer Anne-Mette Hougaard, afdelingsleder i Økonomi, Djursland Landboforening.

Turen var for generel

Landmandsparret fra Djursland rejste i 2012 på en studietur til USA. Turen planlagt som et 10 dages program med bedriftsbesøg, oplæg og faglige indlæg. Da turen strakte sig over en weekend, havde parret to dage, hvor de på egen hånd oplevede lidt af USA. 
Parret var særligt interesseret i at besøge USA, hvor man har nogle af verdens mest højtydende malkekvægsbesætninger. Samtidig søgte de mere viden om den nyindkøbte malkekarrusel, som der ikke var andre af i Danmark på daværende tidspunkt. Konsulenten fik at vide, at studieturen ikke var fradragsberettiget. Skat begrundede afgørelsen med, at turen var for generel, og at det mere lignede en turisttur.

75 procent

"Regeringen opfordrer til, at vi også skal lære af, hvordan de gør tingene i udlandet for at blive bedre. Det er nødvendigt at se det med egne øjne - også hvis man er landmand," understreger Anne-Mette Hougaard, som skrev til Skat, at hun ikke var enig i afgørelsen.
I juli 2014 indgav Djursland Landboforening en klage til Landsskatteretten, hvor de argumenterede for, at landmandsparret skulle have fradrag for hele studieturen, som beløb sig på 38.000 kroner. Her fandt Landskatteretten, at parrets tur til USA var 75 procent fradragsberettiget, da de to dage, hvor parret oplevede USA på egen hånd, måtte ses som et turistmæssigt islæt.

Redaktøren tænker så på: "Hvor mange embedsmænd får reduceret rejsepengene, fordi der er en weekend imellem"  Jeg bliver imponeret, hvis der er bare et eksempel. I mange år kunne vi notere os, at embedsmændene fik større dagsatser en chaufførerne, de rmåtte sove på landevjen. Og embedsmændene kunne i mange tilfælde nyde gratis middag eller frokost