AMBI slagsmål om refusion af den ulovlige afgift

2020 Værste status nogensinde

Revisions- og rådgivningshuset Deloitte og tænketanken Kraka viser i en ny rapport, at Danmark nu har den laveste andel af selvstændige nogensinde. Ifølge Deloittes og Krakas fælles projekt Small Great Nation er »andelen af selvstændigt erhvervsdrivende i den samlede beskæftigelse i Danmark faldet fra knap otte pct. til godt seks pct.« siden finanskrisen.

Hvilken større sejr for lønmodtagerne i forhold til, at man et sted ude i en fjern horisont kan skimte, at vi slet ikke har nogen selvstændige tilbage. I det mindste er iværksætteri stadig torsdagsunderholdning, når udsendelsen Løvens Hule kører i bedste sendetid på stats-TV.

 

Om nogle måneder er der endnu færre.

Ifølge Erhvervsstyrelsen er der stadig 37.000 aktive iværksætterselskaber, og de skal inden 21. april 2021 have omdannet sig til anpartsselskaber med en kapital på 40.000 kroner, hvis de ikke skal tvangslukkes. Find lige 40.000 kroner!

Selvstændiges sygedagpenge skal være fri af ambi.

03-10-2003

Af Jørgen Larsen

Selvstændige er diskrimineret uden lovhjemmel 6 gang vi ser T&S begå grove fejl omkring AMBI
Mange selvstændige kan nu igen slås med Told & Skat om at få ulovligt opkrævet arbejdsmarkedsbidrag tilbage.

Det følger af dom fra Østre Landsret, der giver en knusende dom til skattevæsenets nuværende praksis.

Ifølge dommen har Told & Skat handlet ulovligt, når de opkræver arbejdsmarkeds-bidrag af de sygedagpenge, som den selvstændige får udbetalt, når han er nede med influenza eller et brækket ben. Der er simpelthen ikke hjemmel til det, og dermed får de selvstændige nu de samme skattevilkår for sygedagpenge som lønmodtagere. 

Det er en sag, der har stået på i mange år.

Murermester ramt

Konkret er problemet rejst af en murermester, der har drevet sin murerforretning på virksomhedsordningen.
Fra 1995 til 1997 har han selvangivet sine sygedagpenge på i alt 40.000 kr. som personlig indkomst, men skattevæsenet har egenhædndigt ført pengene over i murerens forretning i stedet.(red.: det kan man da kalde manipulation).

Det indebærer, at sygedagpengene efter denne manipulation pålægges ekstra beskatning fra AM-og SP-bidrag.

Sådan har praksis været for de selvstændige, selv om bruttoskatten faktisk blev pillet ud af alle offentlige overførselsindkomster, også sygedagpenge, ved skattereformen i 1993.

Derfor slipper lønmodtagerne.
Men siden 1993 ændringen har T&S diskrimineret de selvstændige.

Tilbagebetaling

Men Landsretten banker nu hammeren ned gennem skattevæsenets praksis, og det åbner for en omfattende tilbagebetaling. 

Tilbage til 1995
De skatteborgere, der er belvet snydt kan nu gå tilbage til 1995 og kræve penge retur, og det potentielle krav løber dermed op i 270 mio. kr. over de ni år.

Der laves et genopta

Kartoffelavlerne får intet retur.

9, februar 2001.

Mange hundrede kartoffelavlere får ikke deres ambi-bidrag retur.
Højesteret stadfæstede d. 9 en afgørelse fra Østre Landsret, hvor to avlere på vegne af branchen havde rejst sag og tabte i 1999. Igen kan vi se, at forbrydelse betaler sig. EU sagde i 1993 stop til den ulvolige fremgangsmåde.

200.000 virksomheder har indbetalt ca. 55 milliarder Kr. inden Danmark blev idømt det røde kort af EU. Flere end 27.000 virksomheder har ad rettens vej fået tilbagebetalt 1,3 milliarder Kr.

Kartoffelavlerne kunne dog ikke få noget. Er der nogen der kan huske historien om bageren og smeden??
Dette er jura på højeste plan!

se mere sager EU stridig adfærd

2017 Staten tjener på ulovligheder og retfærdige sager for at få det ulovligt opkrævne retur afvises med forældelse.

Et krav fra TDC A/S om at få tilbagebetalt 362 millioner kroner fra Skatteministeriet afvises fredag af Østre Landsret.

Kravet er forældet, fastslår dommerne. Selskabet har ment, at staten skulle betale ulovligt opkrævet ambi-afgift - arbejdsmarkedsbidrag - tilbage. Pengene blev betalt i perioden fra 1988 til 1991.

Såvel TDC som Skatteministeriet har under sagen været enige om, at teleselskabet har krav på de 362 millioner kroner - men at kravet er rejst for sent, nemlig i 2011, hvis man tager udgangspunkt i de almindelige danske regler.

TDC har dog påstået, at uret har været i stå på grund af regler i EU-retten.

Dette afvises imidlertid i fredagens dom af landsretten, der heller ikke mener, at det er nødvendigt at sende spørgsmålet om forældelse eller ej til besvarelse hos EU-Domstolen.

Allerede tilbage i 1998 fik TDC, der dengang hed TeleDanmark A/S, tilbagebetalt godt 100 millioner kroner af staten, da det var blevet fastslået, at opkrævning af ambi havde været ulovlig.

Først 13 år senere, altså i 2011, anmodede TDC om yderligere betaling af 362 millioner kroner plus renter. Selskabet vågnede op til dåd på grund af en dom, som EU-Domstolen havde afsagt i en anden sag om ambi.

Som følge af fredagens udfald af sagen i landsretten skal TDC betale 500.000 kroner i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

TDC har dog mulighed for at anke dommen til Højesteret.