Kørsel fradrag erhverv- selvstændige er forfulgt

T&S kører hårdt på erhvervsdrivende, kørsel mellem hjemmearbejdsplads og plads i byen.

17-03-2003

Af Jørgen Larsen

Skatten scorer på nidkærhed. Arebejdskørsel nej! Urimelig adfærd, T&S skal da ikke bestemme, hvordan virksomheden er organiseret
Det er dyrt at drive virksomhed i hjemmet, når man samtidig har produktionslokaler andetsteds. Kørsel mellem de to adresser bliver altid betraget som privat og er derfor skattepligtig, hvis den foregår i en firmabil.

Regeringen siger den arbejder på at forbedre vilkårene for de selvstændige.

Men her er et eksempel på indviklede og hjemmestrikkede fortolkninger, der ikke er dækning for i lovtekstens snørklede skatteregler.

Et revisionsselskab har for nylig oplevet dette vedrørende kørsel i firmabil.
En klient fik pludselig sin skattepligtige indkomst forhøjet med 70.000 kr. for to år.

En afgørelse, der netop er blevet stadfæstet i Landsskatteretten.

Det kan altså være dyrt at have sin virksomhed placeret på to forskellige adresser, hvis den ene er privatboligen med T&S's besynderlige tolkning.

Kørsel mellem de to steder bliver betragtet som privat, og hvis den er foregået i firmabil, skal der betales skat af transporten.

I den aktuelle sag driver skatteborgeren en virksomhed med produktion af brugskunst, hvor der er 30 ansatte. Virksomhedens bogholderi og administration foregår i hjemmet, og produktionslokalerne ligger på en anden adresse.

Dagligt kører direktøren fra hjemadressen til produktionen for at lede virksomheden.

Kørslen foregår udelukkende i firmabil, der ikke blev brugt til private formål.
Kære Minister, støv reglerne af og giv embedsværket en over næsen. 

Pludselig bankede skattevæsenet på, og det besøg endte med en solid skatteregning.

Det skyldes, at al kørsel fra hjemmet som udgangspunkt bliver betragtet som privat.

[Redaktionen: T&S skylder at forklare os hvorfor man tolker reglerne sådan]. Da målet med kørsel er drift af virksomheden er der intet fornuftigt indhold i T&S's påstand.

T&S påstår: Kun hvis formålet med kørslen er transport af varer eller lignende bliver den betragtet som erhvervsmæssig. Eller hvis man kører til det samme sted 60 gange inden for 24 måneder.

Ingen af delene kunne den erhversdrivende opfylde.

Skatteborgerne gør opmærksom på, at tolkningen derved ikke straffer dem, som har et varieret kørselsmønster, men kun dem, der kører fast mellem to adresser. Revisionsselskabet fremhæver i et nyhedsbrev, at sagen ikke er enestående.

Ved Højesteret kører netop nu en sag, hvor en selvstændig risikerer en klækkelig skattebøde. Han driver virksomhed fra privatadressen, og besøger med jævne mellemrum et datterselskab i Norge.

Revisionsselskabet opfordrer derfor til, at regeringen griber ind og laver om på reglerne på området.

Hvis både produktionslokaler og administration lå væk fra hjemmet, men to forskellige steder i byen, er der nemlig ingen problemer.

Skatteborgerne kan ikke acceptere, at vores skattemyndigheder tolker så firkantet i strid med statsskatteloven, så firkantet at de straffer måden man driver virksomheden på.