2002 Miljøeksport ikke in (endnu)

Kørselsfradrag og Miljøeksport.

12-10-2002

Af Jørgen Larsen

Skattevæsenet nægter at anerkende Miløjministeriets aktivitet Nidkærhed på kørsel og ny aktivitet

Selvstændige forfølges meget

Året er l998.
Hendes mand er død fra hende og virksomheden, som var hans personligt drevne elektronikvirksomhed.
En sjælden sygdom sled ham op på få måneder, men forinden havde han nået at etablere nogle kontakter i Østeuropa om teknologisk samarbejde.
Hustruen kunne ikke overse at videreføre hele virksomheden, men lod en bobestyrer afhænde den bedst muligt.

Hun kunne imidlertid overse at lave et lille anpartsselskab, som skulle videreføre sin afdøde ægtefælles arbejde i Østeuropa. Hun lavede en miljørapport færdig til Miljøministeriet og dyrkede sine kontakter i Østeuropa med henblik på eksport af teknologi fra Danmark.

Mennesker kommer i mange tilfælde ud af en stor sorg ved at arbejde, foretage sig noget konstruktivt. Sådan noget ser da mærkeligt ud? I selskabet optræder pludselig en indtægt fra Miljøministeriet, og minsandten om der ikke er fratrukket en masse kørepenge.

Der er også afholdt udgifter til repræsentation og rejser, nådada! Det må vi se nærmere på.

Mon ikke vi skulle bede Told/Skat om at kassere kørselsregnskabet, og ved et nærmere krydsforhør må hun nok også indrømme, at hun har « stjålet » Miljøministeriets tilskud fra dødsboet.

Og rejserne er nok private rejser. Repræsentationen er garanteret for egen fornøjelses skyld. Uha-uha.
Den omstændighed, at EU har støttet disse aktiviteter gør naturligvis intet indtryk på det lokale skattevæsen, der med meget stor nidkærhed endevender samtlige bilag for at få skovlen under den lidt for glade enke. 
Jeg har sjældent set skattefolk så lange i ansigterne, som da vi kunne dokumentere legitimiteten i de fleste af forholdene. 
Men på eet punkt havde de os alligevel : Kørselsfradraget ! På det kommunale skattevæsens foranledning havde Told/Skat lavet en « revisionsrapport », som fastslog, at kørselsregnskabet ikke var perfekt. Det trækkes vi stadig om, nu i Landsskatterettens regi. Det er fint, at der er statueret skattestop. Hvad med et stop for chikane af mennesker, der i forvejen er ramt af sorg og som prøver at komme videre med livet ? 

Det kræver kun lidt smidighed og menneskelighed i skatteforvaltningen - men det er m