gulplade biler forfulgt, afgifter, fradrag

Gulpladebiler er forfulgt

T&s gør hvad de kan for at stoppe privat aktivitet.

En skatteborger, der driver selvstændig virksomhed i et Aps. er blevet pålagt fuld skattepligt af bil til rådighed for et driftkøretøj med 2 pladser indrettet til drift og brug i virksomheden.

Begrundelse for denne subjektive vurdering fra skattevæsenets side er, at ejeren er hoved-anpartsejer og derfor formodes at have bestemmende indflydelse på brugen af køretøjet.


Der ses helt bort fra, at det er et nødvendigt redskab for virksomheden, at ejeren har 2 sortplade biler til sit private behov.  Endvidere anvendes den ene privatbil også forretningsmæssigt, når kunderne får fremvist virksomheden, og det er slet ikke medregnet på nogen måde.


Altså selv om bilen ikke anvendes til privatkørsel, og selv om der ikke er nogen som helst begrundet mistanke om, at den anvendes, al den stund, at der er bedre egnede biler til formålet. Ja så fastholder skattevæsenet en subjektiv betragtning med krav om fuld skattepligt af et erhvervsaktiv.

Statskatteloven er helt klar på dette punkt, alle omkostninger, der er nødvendige for virksomhedens drift er fradragsberettigede.

 

Til grund for denne subjektive vurdering har Skattevæsenet alene påstået, at der efter deres opfattelse ikke er behørigt ført kørselsregnskab til dokumentation af bilens anvendelse, samt at T&S kræver omvendt bevisbyrde.

Herefter forhøjes skatteborgerens indkomst med kr. 45.942 .- for 1999 og 47.856 for 2000.  

Der er naturligvis regnet med 25% fiktiv indkomst på bilens værdi.

Der er overhovedet ikke taget hensyn til erhvervsdriften.

(Skatteborgeren til denne oplevelse er redaktionen bekendt)

Generelt om emnet 2017

Se hos Tommy V Christiansen om emnet

linket er: http://v.dk/wp-content/uploads/2015/04/06.13.2012-33-20120818-E-Gulpladebil.pdf

Mandskabsvogne ikke gulpladeblier?

Landsskatteretten underkender Skat's subjektive afgørelse.  se mere

 

Skats krav m omvendt bevisbyrde underkendes af tidligere formand for Skatterådet Lida Hulgård.

se mere på siden

Hvornår har SKAT bevisbyrden?
SKAT har bevisbyrden i to tilfælde, nemlig: 
1. For gulpladebiler, hvor bilen er indregistreret som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt efter lov om privatbenyttelsesafgift (dog momsloven, hvis bilen er fra før 2. juni 1998) og
2. Siden 2009 for biler, som benyttes af medarbejdere, der må formodes at overholde den såkaldte 60-dages regel, fx sælgere, håndværkere og andre medarbejdere som har skiftende arbejdssteder (og som ikke kan bruge gulpladereglen) mv.

I tilfælde omfattet af punkt 1 og 2 kan SKAT ikke træffe afgørelse om beskatning af fri bil på grundlag af en udokumenteret formodning om privat rådighed. SKAT skal således bevise privat anvendelse for at beskatning kommer på tale. Det vil i praksis normalt sige, at SKAT skal have stoppet bilen under en privat kørsel.
Især den sidstnævnte bevisbyrderegel nævnt under punkt 2 ser ud til at være overset i skattepraksis. Man kan derfor nok frygte, at en del medarbejdere (og evt. også hovedanpartshavere) er blevet beskattet af fri bil, selv om der ikke har været hjemmel hertil.

.......

Særligt indrettede biler
Er bilen særligt indrettet, dvs. ikke egnet til privat kørsel, udløser privat kørsel ikke beskatning af fri bil. Privat kørsel i særligt indrettede køretøjer beskattes dog på anden vis. En særligt indrettet bil er fx en lastbil, eller en kassevogn med særlig indretning. SKAT har på deres hjemmeside en vejledning, som viser hvad der forstås ved en særligt indrettet bil.

Bagge om faktum og bevisbyrden

 

Gulpladebiler og momsfrister se mere

Om Skats mærkelige regler og erhvervsfjendtlige nærmest tåbelige regler.

Hovedanpartshaver  frokendt for unødig subjektiv påstand.  s e mere

Blog om gulpladebil hvor firmadresse= privatadresse se mere