AMBI ulovligt på udenlandsk virksomhed

1998 AMBI på udenlansk virksomhed, forkert

4-8-1998

 

Tømrermester Niels Kristiansen, Viborg er en glad mand.

Som hundreder af andre danskere, der driver virksomhed i udlandet og skaffer eksportkroner til Danmark, kan han regne med at skattevæsenet må frafalde et millionkrav om efterbetaling af Arbejdsmarkedsbidrag for indtægter han har tjent i det tyske firma, han er medejer af, og hvor han som direktør arbejder mindst 5 dage om ugen.

Dommen slår fast, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægter fra de firmaer, som danskere driver i udlandet, når de ikke ved siden af driver virksomhed på dansk grund.

Skatteministeriet kom med en fortolkning af arbejdsmarkedsbidragsloven 1½ år efter lovens ikrafttræden, og kræver , at virksomhederne skal betale bruttoskat af indtægten fra det tyske selskab. 
Endda på trods af de lokale skattemyndigheders opfattelse.

Hvor er logikken henne?

Havde T&S da tænkt sig at udbetale sociale bidrag til tyske statsborgere? 

Hvorfor skal det være en straf at have et dansk pas? 

Webmasteren blev på tilsvarende ulovligt behandlet.
Ifølge EU aftalerne kan sociale garantier strækkes til at dække i 3 år i et andet EU land. Det blev nægtet.

Da man senere erkendte at nægtelsen var ulovlig, blev der i stedet stillet krav om, at der på en fransk indkomst skulle erlægges AMBI til den danske stat??

Ifølge ovenstående kan man se at det var uberettiget og forkert. Men tabet er sket og aldrig genoprettet.

 

Skat tjener på sine lovovertrædelser det oser af dårlig moral.