Aktieafgift skat blander sig hvem betaler?

2019-12-22 EU og de forskellige skatter

Link til Philip Bakers indlæg om sagen.

Aktieafgift 0,5% indtil 1999.

06-02-2003

Af Jørgen Larsen

Aktieafgift, borger vælge selv hvordan afgiften afregnes Landsretten sætter Skattevæsenets skøn på plads.

Det er ikke let at drive virksomhed i Danmark

I den aktuelle sag fra 1995 (aktuel hm!) gennemførte skatteborgeren en skattefri aktieombytning, og han aftalte i den forbindelse med sit nye holdingselskab, der skulle erhevrve aktierne, at det skulle betale hele aktieafgiften.

Skattevæsenet får sine penge men rejser alligevel en sag, det kan man dagligt se i retslisten, der kører dagligt 3-4 sager ved Landsretter og Højesteret. 

Skattevæsenet blander sig i, hvem der skal betale afgiften. Man mente ikke man bare kunne lade holdingselskabet betale hele afgiften.

Skatteborgerens indkomst blev forhøjet med aktieafgiftsbeløbet som såkaldt maskeret udlodning? 

Landsskatteretten mente at hver af parterne skulle udrede halvdelen af afgiften.??
Vestre Landsret gav skatteborgeren ret.
Aftalefrihed skal respekteres.

Dommen er generel og er derfor af betydning for andre i samme situation. men det haster, skattevæsenet tjener altid på sine overtrædelser af loven.

 

2000 Martin Thorborg  Jubii

Kort efter ramte dot.com-krakket. Der var ikke noget at gøre. Vi var bundet af aftalen om ikke at sælge i de første seks måneder, og jeg kunne bare sidde og se mine penge blive mindre værd med raketfart, fortæller Martin Thorborg.

Men skattevæsnet ville have, at der blev betalt skat af de 100 millioner, mens aktierne kun kunne realiseres for det halve. Med Martin Thorborgs skulle de "betale alt, hvad vi nogensinde har fået og mere til".

Dom giver håb om lavere aktieskat

d. 9-8-00 af Advokat Christian Bachmann.

Højesteret: Skattemyndighedernes praksis vedrørende fastsættelse af indgangsværdier for mindretalsaktionærers aktiebeholdninger ved skattereformen i 1993 er prøvet ved Højesteret, og dommen giver håb om lempelse.

Fem mindretalsaktionærer, der pr 18 maj hver især havde ejet 20 procent af aktiekapitalen i et selskab i mere end 3 år ønskede ved forhåndsbesked at få fastlagt den skattemæssige beregningskurs.

Da der forelå en aktionæroverenskomst blev værdien af aktierne sat til den lavest vurderin Kr. 469 dette selv om ens enere syn og skøns behandling fastlagde værdien i fri handel til mellem Kr. 1293 og 1467.

Landsskatteretten fastholdt således den lave vurdering.

Landsretten stadfæstede Landsskatteretten's afgørelse?

Højesteret henviste derimod sagen til fornyet behandling og afviste bl.a. den særlige begrænsning som værende væsentlig.

Ligningsrådet er således pålagt at prøve vurderingen!