skat på hjælpsomhed, skøn og overgreb

2017 at hjælpe børnene er en dårlig ide.

 

Staten har monopol på social  hjælpsomhed - vær ikke for godtroende

Det er sikkert også meget dyrere for skatteyderne med denne holdning.

Hvis ét eller flere af dine voksne børn flytter hjem midlertidigt, kan det give en skatteregning.

For nylig har Skat nemlig offentliggjort en byretsafgørelse på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at en mand har fået forhøjet sin skattepligtige indkomst med i alt 318.063 kr. for årene 2005 til 2009. Derudover blev manden dømt til at betale Skatteministeriets omkostninger på over 70.000 kr. i forbindelse med sagen.

Baggrunden er, at mandens voksne datter var gået fra sin kæreste i 2005 og derfor flyttede hjem til sine forældre, hvor hun bosatte sig i én af de to bygninger, der hørte til den frugtplantage, som hendes far ejede.

Ved indflytningen blev der udarbejdet en lejekontrakt, hvor det blev aftalt, at datteren skulle betale 7.500 kr. om måneden i husleje samt 750 kr. i acontovarme.

Datteren havde dog en dårlig økonomi, hvilket fik hendes far til at droppe opkrævningen af huslejen. Han selvangav derfor heller ikke noget overskud ved udlejningen.

Men manden burde have opgjort et overskud af udlejningen med udgangspunkt i den aftale husleje, har først Skatteankenævnet, dernæst Landsskatteretten og nu senest byretten afgjort.

Revisionsfirmaet BDO har beskrevet sagen i sit nyhedsbrev Depechen, hvor det samtidig forklares, at dommen i byretten ikke er overraskende. For i skattelovgivningen er der nemlig hjemmel til at beskatte ejeren af en beboelsesejendom, »når denne enten uden betaling eller mod en leje, der er lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af ejendommen til en slægtning eller en anden nærtstående person«.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, uddyber over for Finans, at det er uden betydning, om der laves en lejekontrakt eller ej.

»Det er længden af lejeforholdet i kombination med markedslejen, der er afgørende. Ved markedslejen forstås den antagelige leje, som forældrene ville kunne opnå, hvis de lejede ud til en fremmed,« siger han.

Han forklarer, at det sjældent kan give problemer med Skat, hvis et voksent barn flytter hjem for en kortere periode.

Henning Boye Hansens vurdering er derfor, at der kun er risiko for beskatning i tilfælde, hvor et voksent barn flytter hjem til sine forældre i mere end nogle få måneder, og hvor det voksne barn råder over mere end blot et enkelt værelse.