Kommune viser foragt for retten, politiet skrider ikke ind, non-execution

Augustenborg demonstrerer foragt for retten.

 

17-05-2004

Af Jørgen Larsen

Tåbelig fejl bliver ikke korrigeret, Udlejning Augustenborg en af de allerværste kommuner

Austenborg-borger i strid med kommunen i over 12 år 

Domstolen siger borgeren har ret, men hvad hjælper det hvis ikke afgørelsen og den formastelige kommune bliver grundigt afstraffet Augustenborg Kommune behandler sine borgere med stor foragt, det er bla.a. gået ud over Ivar Albæk Hansen, der har en udlejningsejendom. det passser bare ikke kommunen. Den inkasserer bare skat på et ulovligt grundlag. 

Det er blevet til politianmeldelser, kendelser og afgørelser fra Landsskatteretten, Told & Skattestyrelsen, Boligministeriet og Naturklagenævnet, som alle giver borgeren ret og blandt andet har ført til, at Ivar Albæk Hansen har fået over 200.000 kroner tilbage i skat. 

Kommunen nægter vedvarende at anerkende, at Ivar Albæk Hansens ejendom er en udlejningsejendom, og det er det, striden har handlet om i 12 år. Så nedlæg dog det skidt, det kan ikke gå hurtigt nok. 

Banal fejl i BBR registret Ejendommen på Gl. Brovej 5 er en udlejningsejendom med fire lejligheder. 

Kommunen overhører bare det afgivne påbud om at ændre BBR registreringen af ejendommen!


Hvad er det dog for en bananrepublik vi lever med?

Skatteborgeren helt til grin

Sagen tilbage til rigsadvokaten Kommunen er gået helt grassat og har meldt skatteborgeren til politiet. Politimesteren afviser derfor kommunens anmeldelse. Men hvis er ikke Politimestreren sætter de ansavrlige i varetægt til rettelsen er gennemført det var ikke for meget. 

Kommunen vil imidlertid ikke bøje sig og anker politimesterens afgørelse til statsadvokaten, der igen afviser kommunen. 
Men her stopper historien ikke, for kommunen har nu anket statsadvokatens afgørelse til rigsadvokaten - og nu er vi tilbage ved udgangspunktet.

Ombudsmanden vil gå ind i sagen

Ombudsmanden har allerede meddelt Ivar Albæk Hansen, at så snart rigsadvokaten har truffet sin afgørelse i sagen, vil han gå ind i sagen for at se på Augustenborg Kommunes sagsbehandling. 
Hvorfor skal borgerne vente på dette voldsomme magtmisbrug det er grusomt, forargeligt og en skam for folkestyret.