2003 Anpartsejere stillet som andelshavere

Ny praksis for anpartsejere.

28-05-2003

Af Jørgen Larsen

Hjælp for anpartsejer i ejendomme med mere end 2 boliger Reglen har været der hele tiden
I en sag ved Vestre landsret er det nu endelig fastslået, at ejere af anparter kan sælge deres anpart på samme vilkår som i undtagelsesreglen for ejere af enfamilieshuse.

Dvs. har ejeren anvendt ejendommen til beboelse oger ejendommen under 1400 kvm kan fortjenesten ved salg opnås skattefrit.

Sælgere af tilsvarende andele bør naturligvis straks genoptage deres forkert afgjorte sager.

Landskatteretten har tidligere sagt (i 2002), at det var en yderligere betingelse, at ejeren skulle have et skøde på sin andel af ejendommen.

At dette krav er i strid med andelsboliger anfægter ikke Landsretten.

At ejeren endvidere i et interessentselsakb hæfter solidarisk anfægtede heller ikke Landsskatteretten. Interessentselskabet havde skøde på ejendommen.

Dette viser at Landsskatteretten burde undervises i de juridiske aspekter for interessentselskaber. Det er dybt bekymrende at denne instans i Skattesystemet er så ringe inde i grundlæggende regler for ejendomsret og forpligtelser.

Det kan nævnes at dette også giver anledning til fejl ved tinglysningskontorerne, kun den del der ændres kan der afkræves tinglysningsafgift for, de øvrige ejere er jo fortsat ejere.  [dårlig erfaring fra Retten i Roskilde]