2002 Sommerhus, udlejning, Højeste(u)ret

Sommerhus, udlejning, virksomhedsordning.

Højesteret Maj 2002

Af Jørgen Larsen

Udlejning, erhverv, betingelser T&S bestemmer, hvordan man driver virksomhed
Skat og sommerhus.
Hvis man benytter virksomhedsordningen, hvilket er nødvendigt, hvis der skal være bare lidt forrretning i udlejningen, skal man afholde sig fra selv at benytte sommerhuset under nogen form.

Selv rengøring og vedligehold, der af T&S tolkes, som om man nyder det og slapper af med rengøringen, vil blive tolket, som om man har overnattet i huset, og dermed har man ifølge T&S brudt kriteriet for, at det er rent erhvervsmæssigt.

Konklusionen kommer af en Højesteretsdom, der indebærer, at man helt må fraskrive sig retten til at have noget med husets drift at gøre.

Ja man skal uigenkaldeligt entrere med et udlejningsbureau og ligeledes skal man ikke selv stå for rengøring. Hvis man ikke vælger virksomhedsordningen?

Groveste eksempel på mistænkeliggørelse og omvendt bevisførelse.

Som beskrevet kræver T&S, at man ikke selv er involveret, dvs. på forhånd taber man 40-50% af bruttofortjenesten til udlejningsbureau, dernæst skal man betale ca. 400-500 kr i timen til fremmede for at holde huset. Det er et glimrende eksempel på, at T&S ikke vil have nogen form for selvstændig aktivitet, vi skal pænt holde os i arbejdstagerkøen, selvstændige entreprenører har fanden skabt, mener T&S:

 

Tankevækkende:
Det er tankevækkende, da det netop fornylig kom frem, at et udlejningsbureau havde udlejet et hus men ikke sikret sig lejers identitet, og da huset efter lejemålets ophør var blevet totalt tømt for alt indhold lige fra møbler til hårde hvidevarer, var der tale om et betydeligt tab.

Udlejningsbureauet ville ikke påtage sig skylden.
Spørgsmål:
Udlejer har hele risikoen for sin entreprenante indsats, så T&S burde selvfølgelig deltage under de restriktive regler, dvs. tabet er fuldt fradragsberettiget ikke

Men sådan er virkeligheden ikke. Udlejer har hele risikoen og T&S tager hele fortjenesten.