huslejefiksering- fiktiv indkomst - Vestre landsret afviser

Skat har løbende (som i sager om hobbyvirksomhed og andet) benyttet et begreb, der kun kan kaldes ved sit rette navn:

- Fiktiv indkomst

Da begrebet jo indeholder fiktion kan man også sige at subjektivitet indgår i allerhøjeste grad. Noget der ikke hører hjemme i en retsstat.

Vestre Landsret slår i dom fast , at Skat underkendes denne helt vilde og ubegrænsede praksis.

Sagen vedrører fastsættelse af husleje ud fra et skøn og ikke udfra en faktisk aftalt og dokumenteret leje.

I denne sag får udlejer ret i sin påstand, hun skal ikke betale skat af en

af Skat påstået fiktiv indkomst.

Lejer var i sagen famliært tilknyttet udlejer.

/bilag se mere