Skat, ejendom, skøn og overgreb

Husejer vinder principiel skattesag.

 

Ejendomsskat for ejendomme over 5,5 ha er en driftsudgift.

Juli 2000

Principdom:


En landejendom med mere end 5,5 hektar jord er ikke et parcelhus, og ejeren kan fratrække ejendomsskatten som en driftsudgift, fastslår skattedom.

En landejendom med 17 tønder land er ikke et parcelhus med en rimelig stor baghave. Heller ikke selv om jorden er forpagtet ud.
Ejeren af ejendommen er derfor berettiget til at kunne fratrække ejendomsskatten som en driftsudgift.

De lokale vurderingsmænd havde vurderet ejendommen som et alm. parcelhus. [de lokale vurderingsmænd er afskaffet helt i 2005]

Den afgørelse indklagede hr. Bagger til Landsskatteretten.