ejendom, leje, skat på fiktiv indkomst, nidkærhed og skøn, diskriminering

Skat på fiktiv indkomst ansat af Skattevæsenet

1999
I pengemagasinet bragte Mogens Rubinstein dette eksempel d. 8-9-99.

Fru Else Guldbæk Fogh boede sammen med sin søn og datter i en lejlighed i Odense.

Skattevæsenet mente sønnen var skattepligtig af en fiktiv ansat indkomst på Kr 22.000 per år. Det samme mente de gjaldt for søsteren.

Arrangementet var af den lille familie valgt for at børnene kunne være fælles om at passe den meget syge moder.

Sagen blev anket til ankenævnet og senere til Landsskatteretten, hvor familien blev frikendt for den fiktive ansættelse.

 

 

se også Bolighjælp  fra familien

I mellemtiden havde de ikke længere råd til at fortsætte, skattevæsenet opkrævede pengene på forhånd, lejligheden blev solgt, og fru Guldbæk måtte flytte i kommunal plejebolig.Selv om familien således fik ret og Skattevæsenet fik uret blev familien kun tilkendt Kr 5.000 i erstatning til delvis dækning af de store sagsomkostninger. Resten var bare tabt helt.

I Frankrig får man et fradrag for at påtage sig en sådan forpligtelse.

Det skal endvidere fremhæves, at ligningskommunen kunne have givet sønnen henstandifølge loven og ifølge Cir. 221 af 26/11 1990 §32 og §33.