Momsfradrag i momspligtig virksomhed.

2015 Momsfradrag for købsomkostninger for holding selskaber.

Skat har i årevis nægtet fradrag for købsmoms for holding selskaber, der bruger rådgivere i processen.

Fradragsretten er knyttet til købers formål. Afholdes der momsudgifter til rådgiver og erhvervelsen af aktivet er til en momspligtig virksomhed, ja så er der fradragsret.

Er virksomheden fritaget for momspligt kan udgifter til moms tilsvarende ikke fradrages.

Et holding selskab der begrænser sig til at handle med aktier driver ikke momspligtig virksomhed. Men hvis der også leveres administartionsydelser til kunderne (ydelsen er så momspligtig virksomhed) og da kan der være tale om en fradragsret.

Skat har imidlertid vedtaget at der kun kan gives et skønsmæssigt fradrag af de momsplgtige aktiviteter!    Skønsmæssig sikke en lovgivning.

EU siger selvfølgelig at skønsmæssigt er en kræmmer metode. Der er fuldt fradrag for momsen!

Skat er efter sine egen regler i forvaltningsloven pligtig at udsende et styresignal om ændringen og om genoptagelse af den ulovlige praksis tilabge til 2005.

I en anden sammenhæng viser det sig at:

Kammeradvokaten har opkrævet moms uden at være momspligtig - viser lidt om den balkkede moral.