Smøreolie, ulovlig afgift, Skat nægter at give sig

Smøreolieafgift. Ministeriet standser ulovlig opkrævning

2002-Januar

Se mere under EU stridig lovgivning

 

Skatten scorer på ulovligheder Ulovlig opkrævet afgift betales ikke tilbage

Ny lovgivning på vej, ministeriet kommer loven i forkøbet

EU-stridigt

EU's mineraloliestrukturdirektiv udelukker, at der kan være afgift på mineralolier, der anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel.
Det betyder at bl.a. smøreolier, der skal smøre mekaniske led, er omfattet af direktivet. 

Told & Skat udsender information om tilbagebetaling, når lovgivningen er klar, så det må vi så vente på. 

Det er især vogmandsbranchen og storindustrien, der med et stort forbrug af smøreolie har været med til at betale de ulovlige afgifter. Den samlede regning løber op i en milliard kroner.
Den største bid er betalt af de private bilister. 

Marts 2003: Det er sket før, nu sker det igen. Staten vil ikke opfylde loven men alle andre bliver forfulgt med bål og brand.

I årevis betalte virksomheder og vognmænd ca. en mia. kr. i ulovligt opkrævede afgifter på smøreolier til staten.

Skatteministeriet har afvist at tilbagebetale og dermed skal sagerne afgøres ved domstolene.

Igen et eksempel på dårlig kvalitet i skatteområdet, ministeriet slæber hellere en skatteborger i retten end han sørger for love, der opfylder EU-retten.

Med erfaringerne fra AMBI er det langtfra sikkert, at der overhovedet kommer sådanne erstatningssager, for indbetalerne her vil få svært ved at vinde dem.

Ministeriet kræver nemlig (trods det klare lovbrud) at de skal kunne bevise at have lidt et tab ved afgifterne, og det er svært at dokumentere, blandt andet fordi indbetalingerne fandt sted i perioden fra 1993 til 2001.

Dansk Transport og Logistik (DTL) har forhandlet med Skatteministeriet på vognmændenes vegne for at få staten til tilbagebetale afgifterne uden videre, men altså uden held. 
Skatteministeriet henholder sig til de almindelige erstatningsregler og dermed lægges der en så tung bevisbyrde på indbetalernes skuldre, at de næppe vil kunne løfte den.

Resultatet bliver efter al sandsynlighed, at afgiftskronerne bliver liggende i statskassen.
Staten opkrævede årligt ca. 130 mio. kr. i afgifter på smøreolier fra 1993 til 2001, selvom dette var i strid med EU-lovgivningen.

Da opkrævningen var ulovlig, har indbetalerne, heriblandt mange vognmænd, egentlig krav på at få dem igen, men sådan kommer det altså næppe til at gå.

 

Hvordan kan det gå til at ministrene bare overtræder loven - her EU retten?

Jesper Tynell har gravet i sagerne og viser i sin bog 'Mørkelygten', at dette sker helt almindeligt.

Både i AMBI sagen og herover Olieafgiften har ministre gennemført lovgivning, de godt ved er ulovligt.

Embedsmændene har givetvis som i AMBI sagen gjort minstrene opmærksom på det ulovlige forhold.

Men da embedsmændene er underlagt et strafansvar på op til 4 mdrs fængsel for ulydighed, modsætter embedsmændene sig ikke en 'ordre'.

Vi kan i vort demokrati slet ikke stole på sandhedsværdien af embedsværket - det handler bare efter 'ordre'.

Minstrene er ansvarlige efter minister ansvarlighedsloven §5 stk 2

Men Folketingt er slet ikke sin opgave voksen, som vi oplever det i sagen om AMBI i 1993.

På den måde sker der aldrig embedsmanden noget, ministrene slipper også, og evt bøder skal betales af den almindelige skatteyder - hvordan man kan kalde dette et demokratisk retssamfund fatter jeg ikke.

I tilgift blev virksomhederne snydt for tilbagebetaling af den ulovlige AMBi og den ulovlig olieafgift.

Enten ved at trække sagen i langdrag, ved at indføre snørklede regler for dokumentation, og endelig ved at påkalde sig en forældelsesfrist.

Jo ulovlighed belønnes