Gæld eftergivelse, skattepligtig?

Gæld, eftergivelse, reel værdi, evt. skat.

Vestre Landsret, Maj 2002

Af Jørgen Larsen

Anpartsgæld, DIFKO Ikke ekstra skat, reel handelsværdi
Gæld, der fjernes betragtes som indtægt for skyldneren?

 

Skattevæsenet anlagde med reglerne fra 1999 det synspunkt, at eftergiven gæld var kapitalindkomst
Derfor blev skatten hævet med over 50.000 kr. for 1999.
Den gældspost skatteborgeren havde til Difko var efterhånden vokset til over kr. 221.000.

Difko indgik en aftale med skatteborgeren om, at hvis han indbetalte kr. 80.000 og afleverede de 9 anparter ville de to parter være kvit.

Skatteborgeren ankede til ankenævn, ingen hjælp, derefter til Landskatteretten, ingen hjælp.

Først i Landsretten fik skatteborgeren ret.

Vestre Landsret giver skatteborgeren ret.

Landsretten baserede sin afgørelse på Difkos udsagn.
Difko's tilbud var baseret på en forretningsmæssig aftale, der var mest hensigtsmæssig for de kommanditselskaber, skatteborgeren havde anparter i.

Anparterne var således tilbagekøbt til en pris, som ikke lå under markedsprisen for de pågældende anaprter på det aktuelle tidspunkt.
Derfor, når prisen for anparterne ikke er lavere end fordringens værdi er gældseftergivelsen principielt skattefri. 

Sådan var det ikke for ejerne af Sanexo, som Landsskatteretten havde henvist til.