Skat fupper og svindler, skattesager, ågrerenter

2019-03-01 Skat's regnskaber er uigennemskuelige.

 

- "Skat har ikke en retvisende konto per skatteborger!"

Se mere under Skat overtræder sine egne love.

 1. "disputes is naked economic terrorism, economic chauvinism, economic bullying"

Skat har slet ikke styr på borgernes regnskab - det er rent fup med EFI/PSRM/KOBRA  link til et eksempel på dette grove overgreb

Link til udførlig redegørelse som Skat(teankestyrelsen) nægter at svare på. De råber bare højt. "Det er forældet!" - "Det er forældet!"

Skat har aldrig etableret en retvisende konto per borger med saldovisning.

 • Frivillige skatteindbetalinger bogføres aldrig - hvis Skat husker dem, medtages de kun i selve den tilhørende kalenderårs opgørelse uden nogensinde at give rentekompensation og på den måde ofte forkert i forhold til borgerens ønske om dækning af udestående
 • Skat bogfører helt uden regler mindre end det borgeren indbetaler - uden lov medhold! [skat siger det betaler tilbage, når det sker - hvis det er tilfældet sker det ikke til den konto skatteinbealingen er sket fra men til den private Nem-konto.
 • Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til, som det eneste retvisende.
 • Under Skattemappen er der nogle oplysninger om indbetalte skatter, men det er noget tilfældigt, hvad der optræder her..
 • Skat fører en såkaldt grundkonto, som borgeren aldrig får at se.  - disse oplysninger stemmer ikke med skattemappen - og der blandes flere år pr skatteår - og frivillige indbetalinger medtages slet ikke - kort sagt disse oplysninger er et forvrænget billede af hele mellemværendet. Se en pensionists billede af samme - det er kort sagt et stærkt forvrænget billede.
 • De to typer renter og Gældsstyreslen særlige ågerrente over 8,05% og udeladelse af frivillige indbetalinger gør det umuligt at lave et retvisende renteberegning.

 • Restancer=påståede sendes straks til incasso hos Gældsstyrelsen til en ågerrente på over 8,o5%.  Gældsstyrelsen blev etableret i 2015 men den har været 3,5 år om at udsende den første redegørelse og rykker for inbetalinger.
 • Det er stadig helt umuligt, at kontrollere Skat's tilskrivning af renter, der fortsat sker efter 2 regler Kildeskattelovens §62  og strafrenter. Post mod post som moderne systemer har haft i 50 år findes ikke hos Skat
 • Skat drager ikke fordel af helt almindelige og retvisende debitor programmer, men må opfinde sit eget og tilmed altid manuelt gå ind og tilpasse årsopgørelsen.
 • B-skatteydere diskrimineres på det groveste i forhold til A-skatteydere. Det fører over 10 i eksemplet til er mer skat på 1.72 procentpoint. På en skat der i øvrigt er ca 31,25% i gns.  (før tillægget)-
 • Utallige virksomheder sendes til incasso og lukkes se linket
 • Kapitalgevinst regnskabet er totalt rodet: Det kan ikke kontrolleres - bør sendes som et regneark opdelt på Skats vanvittigt mange skøre opdelinger på forskellige beskatningsformer. 12-15 typer. Man kan ikke rette fejlene (hvis man har tid til den slags pjat). Bankernes opgørelser er  de eneste retvisende - Skat har aldrig siden indførelse i 2010 formået at få dette til at virke.

 

Der er afsendt forespørgsler til flere af styrelserne plus Retssikerhedschefen for at få et svar på den gældende tilstand (retstilstand?):

Skattestyrelsen opgør årets årsopgørelse for hver borger.

Årsopgørelsen anses som  det eneste og væsentlige dokument mellem borger og Skat. Et dokument der udtrykker den endelige skat borgeren skal yde for året.

-       De bedes bekræfte at dette er rigtigt.

Når dette dokument er opgjort kendes borgerens restskat eller tilgodehavende for året.

Gældstyrelsens rolle er alene at fungere som pantefoged. Dvs. alle henvendelser fra Gældsstyrelsen baseres på resultatet af årsopgørelsen. Hvis der er restancer, er det Skattestyrelsen, der laver notat herom og sender dette til Gældsstyrelsen - denne registrering er et offentligt aktstykke borgeren skal have indsigt med. Gældsstyrelsens oplysninger skal derfor formelt stemme overens med allerede afsluttede årsafslutninger.

Renter beregnes i årsopgørelsen. Da der anvendes to metoder Kildeskatteloven og strafrenter kan denne beregning kun gennemføres i selve årsopgørelsen ikke efter nogen saldometode.

-       De bedes bekræfte dette er rigtigt.

Gældstyrelsen kan alene beregne renter i sit system efter de af Skattestyrelsen afgivne restance dokumenter er indlæst . Så kan renterne tilskrives efter Gældsstyrelsens regler- den trdie og dyre over 8% regel..

Som erfaren jurist forventes det, at De hurtigt kan besvare disse principielle spørgsmål for borgeren.

Svar fra Skat - Modtaget d. 02.05.2019 09:03


Tak for din henvendelse af 10. marts 2019 til Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard og din henvendelse af 23. marts 2019 til Borger- og retssikkerhedschefen. Henvendelserne besvares samlet.

Årsopgørelsen er en oversigt over borgerens skat for et indkomstår. Den kigger bagud og viser, hvad borgeren har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. Af årsopgørelsen kan borgeren se, om borgeren har betalt for meget eller for lidt i skat, og dermed om borgeren skal have penge tilbage i overskydende skat, eller om borgeren har en restskat til opkrævning.

Skatteministeren har bemyndiget Gældsstyrelsen til at være restanceinddrivelsesmyndighed, og det er restancemyndighedens rolle at inddrive restancer for det offentlige. Ikke kun skatter og afgifter, men også andre former for restancer til det offentlige, fx medielicens, DSB-kontrolafgifter mv.

Det følger af lovgrundlaget, at restancer overdrages til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure er gennemført. Det følger også af lovgrundlaget, at fordringer, der er overdraget til inddrivelse, forrentes fra den 1. i den kommende måned.
[Det er altså set med Skattestyrelsens øjne betalt]

Skattestyrelsen oversender krav til inddrivelse, herunder også restskatterater fra årsopgørelsen, som ikke er betalt. Der er ikke tale om, at der sendes et notat herom, som du henviser til i dine henvendelser. Raterne sendes i en systemløsning med de stamdatakrav, der er aftalt med Gældsstyrelsen. [Dette er altså helt internt og kan ikke granskes af skatteyderen]

Det er korrekt, at der skal være overensstemmelse mellem det, som Skattestyrelsen sender til inddrivelse og det, der faktisk inddrives i Gældsstyrelsen. Men der kan ikke sættes lighedstegn mellem restskatten på årsopgørelsen, og hvad der inddrives på, fx vil en restskat, der indregnes, ikke blive inddrevet af Gældsstyrelsen, men indgå i forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår, selvom årsopgørelsen udviser en restskat.

En rate restskat kan bestå af restskat/procenttillæg alene eller af både restskat/procenttillæg og renter. Består raten af både restskat og renter, vil den på årsopgørelsen optræde som én samlet rate, hvorimod det hos Gældsstyrelsen vil optræde som to fordringer med henholdsvis betegnelsen " restskat" og "renter opkrævet på årsopgørelsen". De to tal udgør den samlede rate.

Det er korrekt, at renterne på årsopgørelsen (procenttillæg og evt. renter ved ændret opgør) beregnes efter kildeskatteloven, og at det sker på årsopgørelsen.
...........signeret Kent Sørensen.
_____________________________________________________________________________________

En af de ansvarlige er u.dir Karoline Klaksvig i Skattestyrelsen har lille erfaring med skat under 2 år. En anden er Camilla Hesselby ligeledes u.dir., der har mindre end et års erfaring med skat. Direktøren hedder Merete Agergård er cand.jur. og har lille erfaring med skat under 2 år.

2019-skattestyrelsen Sten Bechmann JacobsenSteen Bechmann Jacobsen er direktør for særlig kontrol ?  Udbytte sagen måske?

han kommer fra anklagemyndigheden til i 2018 og har heller ikke nogen erfaring med Skat.

Det er betryggende at vide, at hele topledelsen ikke har nogen særlig erfaring med skatter.

Bemærk også Skats bureaukratiske og urimelige regel:

"Husk at du først kan betale moms-regningen 5 dage inden fristen, ellers får du pengene retur fra Skat". - En regel der er indført fordi man har et ringe bogholderi og for at genere borgerne mest muligt, og så for at få en ekstra chance for at pådømme dumme bøder for for sent indbetalt. Link til lignende historier.

_____________________________________________________________________________

Selvstændig lille mand fortæller:

»I dag fik jeg besked fra Skat om, at jeg skyldte 5.300 kroner. Det kunne nu ikke være rigtigt, så jeg ringede straks til Skat - forgæves selvfølgelig. Skrive kunne jeg heller ikke - systemet var nede.

I løbet af dagen forsøgte jeg mange, mange gange. Altid samme besked: Ring senere.

Lige før lukketid  kom jeg pludselig igennem til telefonslusen: Tast 1 - Tast 2 osv. Opløftet tastede jeg og endte med en ventetone på rette medarbejder. Et minut i 16 tænkte jeg, at lige om lidt ville jeg formentlig blive kastet af - og få et hjerteslag! Men nej, en kvindestemme var pludselig nærværende - hun lød endda flink. Og hun vidste alt om besværlighederne med at komme igennem på telefonen.«

»Sådan er det som regel,« svarede hun.

OG AT MAILEN var nede: »Ja, det er den ofte,« bekræftede hun. Og så kunne hun i øvrigt på et øjeblik opklare sagen:

»Du har indbetalt 5.100 kroner i skat 6. januar i år, men det var for tidligt. Beløbet skulle først indbetales 18. januar, og derfor er pengene ført tilbage til dig. Men da du jo ikke har betalt dem igen efter 18. januar, er der nu lagt renter samt et gebyr på, således, at det samlede beløb er 200 kroner højere end oprindeligt!«

»MEN kunne du ikke få hende ikke til at stryge renter og gebyr?« .

»Overhovedet ikke, Jeg havde jo betalt skatten for tidligt. Og det må man slet ikke. Så jeg skyndte mig blot at indbetale beløbet med renter og gebyr, så jeg kunne koncentrere mig om mit arbejde. Nu var dagen jo ligesom gået…«

Skål for den nye skatteminister. For som i de rigtige Molbo-historier kan det vel kun blive bedre…

2019-05-22 Samme problem for erhvervsdrivende.

It-fejl i stort skattesystem koster dyrt: Skat modtager hård kritik fra Ombudsmanden

En systemfejl i et stort it-system hos Skat har betydet, at Skat ikke har opkrævet renter i 26 måneder. Fejlen kan betyde, at mange virksomheder har afgivet forkert oplysninger i deres regnskaber. Systemet var seks år forsinket, da det omsider blev taget i brug i 2013.

Sådan lyder de barske ord fra Ombudsmanden, der i en ny rapport påviser, at Skat på grund af en systemfejl i den store it-løsning med navnet 'Én Skattekonto' ikke har opkrævet renter i op til 26 måneder.
En Skattekonto' - der tidligere var kendt som EKKO-projektet - har kostet 334 millioner kroner og blev leveret af CSC, der i dag hedder DXC Technology.
Link til mere.
2019-03-19 Skat vil tilbageholde skatter fra en halv million skatteydere.

Dagens nyhed bekræfter tallene - det er rigtig mange, der er berørt af Skats fup og svindel.

»Inden påske vil vi modregne hundredtusindvis af danskere, som skulle have penge tilbage i skat. Vi forventer, at omkring 500.000 danskere med gæld til skattevæsenet vil få tilbageholdt penge, som de ellers skulle have tilbage i skat. Det forventer vi, vil give tre milliarder kroner i statskassen." Hvor mange af dem er fup og svindel?

Skats systemer er også meget usikre siger koncernrevisionen.

Det danske skattevæsen har i årevis haft store og graverende huller i IT-sikkerheden.

Dét i en grad så Skatteministeriets egen interne vagthund, koncernrevisionen, tidligere har givet en lang række alvorlige advarsler i to rapporter sendt til ministeriets øverste ledelse i departementet.

I dag, tre år efter, er flere af hullerne fortsat ikke lukket, oplyser ministeriet.

Ifølge Erik Frøkjær, IT-ekspert og ekstern lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, er der tale om »meget alvorlige brister«.

»Det er uforsvarligt. Rapporterne peger på gabende huller, og det er helt uprofessionelt. Det er en bekræftelse af den sump, man allerede er ude i,« siger Erik Frøkjær, der har læst revisionsrapporterne igennem.

Flere systemer har desuden spillet nøgleroller i skandalesager - såsom sagen om det nu lukkede inddrivelsessystem EFI, der inddrev forældet gæld i strid med loven. Senest har de gamle IT-systemer forsinket de nye boligskatteregler.

 • Skattevæsenets model til at opgøre risici og sårbarheder i koncernens IT-systemer er mangelfuld. Modellen mangler »en metode til at vurdere trusler og mulig udnyttelse af sårbarheder«, skriver revisorerne og giver en gul advarsel.
 • Skattevæsenet råder over omkring 200 forskellige IT-systemer. Men de udsættes alt for sjældent for en grundig såkaldt risikovurdering, der kan opsnappe mulige fejl og påpege trusler. Kun tre gange i 2016 blev der udført en sådan risikovurdering, skriver revisorerne og giver en gul advarsel.
 • Ledelsens viden om IT-sårbarhederne er hullet: »Manglende identifikation af risici øger risikoen for, at ledelsen ikke kender Skats reelle risikobillede og dermed ikke har et korrekt beslutningsgrundlag,« skriver revisorerne og giver en rød advarsel.
 • Og endnu en rød advarsel til ledelsen, der generelt forholder sig alt for lidt til koncernens IT-sikkerhed: Der er »manglende ledelsesmæssig stillingtagen til Skats risikovillighed og risikotolerance« på hele IT-området.
 • Der er risiko for, at uautoriserede personer skaffer sig adgang til skattevæsenets netværk, da eksterne IT-leverandører har mindst 22 direkte adgange til at logge på netværket. Gul advarsel fra revisorerne.
 • Myndighederne overvåger ind- og udgående trafik på skattevæsenets netværk. Men der er ingen, der løbende gennemgår loggen for tegn på uregelmæssigheder. »Manglende regelmæssig og systematisk gennemgang af logfiler og hændelser medfører øget risiko for, at (...) tegn på kommende angreb ikke opdages i tide.« Revisorerne giver en gul advarsel.

Gældsstyrelsen er bare et smart ord for en ny og endnu dyrere pantefoged

Gældstyrelsen er  jo blot Kommunens pantefoged i nye forklædning med en smart og fræk hjemmeside, der påstår: "Vi hjælper borgere med at betale gæld til det offentlige"!  -* vi lader den lige stå lidt*.

-Problemet med dette nye tiltag er, at man dermed afskærer borgerens ret til at få gældsinddrivelse afprøvet ved rettens foged - et alvorligt skridt imod magtens tredeling.

- Det andet skræmmende element, der nu er startet, er lønindeholdelse, udpantning og og modregning uden tilstrækkelig  sikkerhed jvf. Kammeradvokatens tidl. udtalelser (som ikke er beskrevet i sin substans)

- Det tredje er, at nu sker lønindeholdelse og udpantning uden noget forvarsel herom - ingen påmindelse om en incasso, at et krav er på vej.

- Når borgeren er krænket ved modregning/indeholdelse kan man ikke engang opponere, hvis ikke det sker inden  for 3 mdr.

Og renten er skyhøj 8% på skyld, der måske som her har været syltet i 3,5 år. Og fra 1 januar 2020 er renten ikke fradrgsberettiget længere.

- Det er som min ven siger russiske tilstande.

- Skats urimeligt korte varsel for at reagere på så traumatisk og formelt forkerte restanceopgørelse er kun 3 måneder. Dette er hamrende forkert og en undertrykkelse af retssikkerheden. Det vil kræve lang tids fordøjelse og undersøgelse at tage til genmæle for sådan noget fusk.

Gældsstyrelsen har pga skandalen omkring det ultradyre EFI 1,2 mia kr - 1,2 promille af et års skatteindtægter - slet ikke røgtet sin opgave.

Derfor kommer der først lang tid efter opkrævninger fra Gældsstyrelsen. Det betyder at Skatteborgerne skal betale ca 30-40% i renter for 3 års fosrsinkelse og smøl oveni i grundbeløbet.

2019-09 Gældstyrelsen benytter nu et privat incasso firma. Den 1600 mand store organsiation formår ikke at klare sagerne selv.

Sagen burde være forældet. At der er tale om manglende rettidig omhu fremgår af de tekster  dvs. Lovtillæg fra Folketinget, der siger: "at afbrydelsen af forældelse af al offentlig gæld under inddrivelse per 19 nov. 2015 udsættes tre år . Forældelsesfristen på disse krav regnes fra 20. nov. 2018 og forældes derfor tidligst den 20 november 2021

Så fik man lige forlænget fristen med 6 år

Hvis der skal styr på statslige gældsinddrivelser, må Skat få styr på organisation og IT-systemer, men staten skal også ophøre med at opkræve ågerrenter og etablere en realistisk værdisætning af gælden.

Ved udgangen af 2018 udgjorde tilskrevne renter hele 28,2 mia. kr. eller næsten 24 pct. af den samlede gæld. Det lyder og er helt vildt. Renter fylder så meget, fordi staten forrenter ubetalt gæld med godt otte pct. Det er en uanstændig og urealistisk høj rente i tidens lavrentemiljø. Det er også en forhindring for en nedbringelse af gælden til staten, fordi en stor del af væksten i gælden ikke skyldes ubetalte regninger, men tilskrivning af renter på gammel gæld.

En konkret sag med fup og svindel:

- Skats urimeligt korte varsel for at reagere på så traumatisk og formelt forkerte restanceopgørelse er kun 3 måneder. Dette er hamrende forkert og en undertrykkelse af retssikkerheden. Det vil kræve lang tids fordøjelse og undersøgelse at tage til genmæle for sådan noget fusk.

- Hvis man beder om det, udsendes der opgørelser, der evt. er forkerte. Masser af indbetalinger er slet ikke medregnet i opgørelsen.

En enkelt borgers oplevelse og opgørelse:

Totalt for de tre år er der en overskydende skat på kr 38.012. Derudover er der opkrævet over  kr 27.700 i dyre renter. svarende til 1,72% ekstar skattepoint

I 2014 bogføres en indbetaling 'oprik' på kr 49.962 med 45.042           ( efter lang eftersøgning viser det sig at Skat har tilbageført kr 2.700 til borgerens Nem-konto ikke til den frimakonto pengen er indbetalt og kontrolleret fra.)

kr 1.710 er brugt på på 2013  uden grundlag..................................... kr 1.710

I 2015 bogføres en indbetaling 'oprik' på Kr 28.440  med 12.872        og der sendes kr 31.136 til incasso derefter er overskydende skat 7 kr

I 2017 sendes kr 47.256 til incasso

Bogføringsfejl:                                                                         .........kr  +1.710.

I denne sag Tilbageholder/modregner Skat/Gældsstyrelsen først 31.356. Som antydet giver Gældsstyrelsen ikke nogen forklaring, men kommer umiddelbart efter med en forhøjelse, så nu skylder borgeren kr 94.756?  Så hvofor ha rman tilbageført de indbetalte beløb

Position 3 og 4 er de samme, men findes slet ikke i Grundkonto eller Kobra.

Grundkontoen er ikke kopieret over her - det er en frygtelig lang og uforståelig liste - den stemmer i hvert fald ikke med Skattemappen, altså Skat oplyser ikke retvisende information, så borgeren har ikke skyggen af chance for at kontrollere beregningerne.

Skat påstår, at der en restance i 2015 - jeg påstår som vist, at Skat svindler og skylder faktisk penge til borgeren plus en revision af renteberegningerne, der er helt ude i hampen. Opkrævningsloven som man må formode er anvendt ved posteringen (det siger Skat) af de kr 45.042 betyder direkte, at Skat tilbagebetaler kr 3.210, fordi der er betalt for meget i skat. Der er altså gjort rent bord.  Den tilsvarende indbetaling i 2015 på kr 28.440- en oprik, der skal betales, ændres også og opkrævningslovens regel udsiger direkte, at  der er gjort rent bord. Dette sker den 23/11-2015. Alligevel formår Skat at påføre en restance på kr 31.027 den 6/5-2015.

Gældstyrelsen fremsender tilbageholdelse (den første i 2018 juni) der kommer flere (det skrives hele tiden, at dette ikke er færdigt, men kun midlertidigt - der bliver heller ikke ryddet op?)

2019-03-19_tilbageholdt 310277

Af denne oversigt kan man genkende den første postering der er en oprik for betaling i februar 2015. Nu var der ikke nogen indtægt og ikke noget at betale med. Hvad der ikke fremgår, er at beløbet bliver betalt 13/5 2015. Den tredie post er fiktiv findes ikke i Skattemappen findes ikke i KOBRA/EFI, så hvor kommer det beløb fra - det er altså noget Skat(testyrelsen) eller Gældsstyrelsen har fundet på - det dokumenteres ikke - medens Skat selv hænger sig meget i hvert eneste bilag skal forefindes? Af Opkrævningsloven fremgår det tydeligt, at indbetalinger skal gå til at dække ældste skyld - dette er bare ikke sket her.

De to andre poster er renter - og man må sige, det er sandelig nogle hæftige renter. kr 3.498.98 for 3 mdr og tretten dage. I Skats egen optik kan dette blive til en rente på kr 19,30. Hvordan kan Skat så få det til kr 3.498? midt i en lavrente tid. Det er da helt over ågerrentegrænsen. I forvejen er der regnet med renter i årsopgørelsen, så når Gældsstyrelsen overtager kommer der virkelig gang i ågerrentemaskinen i en tid med 0-renter for alle andre. Tredie post uden forklaring pålægges også rente. Hvis vi antager det er en del af 2. oprik er der 63 rente dage til den betales 13/5. Det giver en rente på kr 6,44, men gældsstyrelsen får det til kr 3.840 men denne gang baseret på det halve beløb. Hvorfor der er forskel på de to er en gåde. Det viser som påstået øverst: "Skats renteberegninger er helt vilde og uden forbindelse med virkeligheden." I årsopgørelsen regnes med 0,4% pr md eller  over 5% årligt det ville betyde:  19,30 for den første postering og 6,44 kr for den anden postering. Af Årsopgørelsen fremgår det at der allerede er opkrævet 778,41 altså vildt over det lige beregende beløb. Så ialt mener Skat altså, at nu skal der betales samlet kr 778+3.948+3.840 = kr 8.566

2015-03-19_rente af for sent betalt skat

Spørger man Gældsstyrelsen om en foklaring siger de rent ud: "gå til Skat(testyrelsen). Gældsstyrelsen aner altså ikke, hvad der ligger bagved - så meget for retssikkerhed hos pantefogeden.

2019 Det er heller ikke let at ændre forskudsopgørelsen som eksemplet her viser.

2019-03-19_forskudsopgørelsen ændringer

 

2020-02-25 smøl og sendrægtighed det almindelige.

Uacceptabelt. Det er den dom, som Folketingets Ombudsmand fælder over Skatteankestyrelsen, der lod tre borgeres sager ligge stille i flere år.

Fem år og ni måneder. Fem år og fem måneder. Og endelig næsten fire år.

Ovennævnte sag starter emd fejl 2015  altså 5 år allerede. Og styrelsen svarer selt ikke rykkere. Seneste svar og det var helt forkert og sagligt set noget vrøvl kom i juli 2019 med to alvorlige rykker eog rykekre til Retssikerhedschefen og Ombudsmanden står sagen fuldstændig i stampe.

Så lang var sagsbehandlingstiden i de tre sager, oplyser ombudsmanden den 25 febraur 2020 - tirsdag.

I den ene havde borgeren bedt om at få genoptaget ejendomsvurderingen. Den anden drejede sig om årsopgørelser, og den tredje handlede om omkostningsgodtgørelse.

- Det er en uacceptabel lang sagsbehandlingstid, siger ombudsmand Niels Fenger. Han lægger vægt på, at ventetiden kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for borgerne.

Skatteankestyrelsen har selv erkendt og beklaget forholdene.

Men styrelsen har om to af sagerne forklaret om årsagen, at styrelsen havde prioriteret at beskæftige sig med store bunker af ensartede sager med alvorlige problemstillinger.

Hertil siger Niels Fenger, at det er vigtigt, at prioritering af bestemte sager ikke fører til, at sagsbehandlingstiden i andre sager bliver så lang som i de undersøgte tilfælde.

Tidligere - i januar - var der også hug til Skatteankestyrelsen. Her gjaldt kritikken, at styrelsen gav forkert besked til borgere om, hvornår de kunne forvente, at de ville få en afgørelse i deres sager.

2019 Kammeradvokatens rolle

Retssikkerhed er stærkt afhængig af kammeradvokatens  påvirkning. her er der virkelig tale om banditter i habitter.

Justis koncernen har 22.000 beskæftiget. Det kunne man forvente indeholde nogen af landets ypperste eksperter på jura. Alligevel bruger Staten hele tiden kammeradvokaten i mange sammenhænge, og det bliver advokatren her rigeligt belønnet for. Kammeradvokaten er først og fremmest kendt for at tage rollen som Statens advokat, dvs. når magthaverne skal sætte sin magt igennem på noget, der skal ligne et juridisk grundlag, aktiveres kammeradvoakten. Lægger du som Skatteborger sag an mod Staten, er det kammeradvokaten, du møder som din værste modpart i retten. Retten har ingen forstand på skattejura og retten danser efter kammeradvokatens pibe. Der er ganske vist noget, der hedder retsplejeloven, hvori man fastsætter nogle regler for, hvordan rollerne er for retten for sagsøger og for sagsøgte. Det er især procesuelle regler der er fastlagt.

Kammeradvokaten mener dog ikke det gælder for ham selv, så han tilsidesætter disse regler på det groveste - de små lammehaler de kalder for dommere reagerer ikke, men tillader advokaten disse grove overtædelser til skade for sagsøger.

Dokumentation af Skats ringe bogføring og fup og fidus parret med kammeradvokat der pålægger omvendt bevisbyrde er gift for borgerne.  se mere på linket her.

2019-Bøddel

2019-03-25  Skats fup med indbetalingerne:

Skat laver fejl, men det går alligevel ud over virksomhederne. På grund af problemer med Skats systemer rammer en byge af strafrenter i disse år landets små og mellemstore virksomheder, selv om de betaler deres skat og moms til tiden. Revisorer mener, at det er helt absurd.

I lidt over to år har alle virksomhederne haft en skattekonto, som de skal bruge til alle indbetalinger til Skat. Det drejer sig blandt andet om A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for medarbejderne, udbytteskat, selskabsskat og moms. Ideen er god, men modellen er behæftet med alvorlige problemer.

Hvis virksomhederne skynder sig at betale til tiden, risikerer de at få pengene smidt tilbage i hovedet. Det sker, hvis virksomheden ikke på forhånd har fortalt Skat via TastSelv, at pengene er på vej, og så kan der efterfølgende komme strafrenter og gebyrer.   Denne praksis er også indført over for B-skattekort indbetalinger. Det er helt grotesk. Der er eksempler på, at Skat har tlbagebetalt et beløb borgeren skal betale (iflg opkrævningen) for derefter at skrue op for restskat tillagt store renter til opkrævning i et følgende år. Det er bare for vildt og ligner spekulation.

Det er tilsyneladenden alm. at Skat tilbagebetaler beløb. Det er uhensigtsmæssigt fordi det sker uden varsel og uden dokumentation. Det forværerer  oversigten over skattekontoen og det sendes til en forkert konto i hvert fald for enkeltmandsvirksomheder og IS og IVS hvor pengen sendes til en privat NEm konto, som intet har at gøre med virksomheden.

I en sag fra 2014 indbetalte en kunde hos revisorfirmaet BDO den 8. oktober små 17.000 kr. på sin skattekonto til dækning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. To dage efter foretager virksomheden indberetningen via TastSelv, men den 16. oktober får den alligevel beløbet retur fra Skat. For den skyldte jo ikke noget. Det er virksomheden nok bedre i stand til at vurdere. Firkantede tåbelige bureaukratiske regler er gift for tilliden til Skat - redaktøren kan slet ikke forså, at nogen overhovedet har den tillid.

Den 31. oktober får virksomheden strafrenter, for den mangler at indbetale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

»Det er tragikomisk, at de lovlydige virksomheder risikerer at skulle indbetale det samme beløb to gange, hvis de ikke husker at indberette, før de indbetaler. I disse digitale tider er det svært at forstå, at det ikke kan udformes anderledes.Det kan det selvfølgelig det er kun mangle på vilje og indførlse af moderne debitorstyring samt alt for stort overforbrug af arbejdskraft i Skat.

»Skat er ved at undersøge mulighederne for at kunne informere virksomhederne, når der udbetales beløb fra skattekontoen. Vi er også i færd med at gøre vores information om skattekontoen og de gældende regler mere klare og målrettede,« hedder det i mailen fra Skat.  mne det er slet  ikke godt nok Skat skal ikke alve så tåbelige processer uden dokumentation - det tangerer dokumentfalsk - og kan alt for let bruges som sådan.

»Det er tankevækkende, at Skat har en early warning-ordning, der betyder, at de underretter Skatteministeriet, straks de ser skyggen af et skattehul, mens de aldrig informerer om behovet for det modsatte. Altså om ændringer i lovgivningen til fordel for virksomhederne,« siger Henning Boye Hansen.

Opkrævningsloven lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 298 af 22. marts 2016.

§ 16 a. Ind- og udbetalinger af skatter og afgifter m.v. omfattet af § 16, modregnes automatisk efter et saldoprincip. Meddelelse om modregning fremgår af skattekontoen.

[Her står der ikke noget om, at frivillige indbetalinger ikke registreres.]

Stk. 2. Overstiger den samlede sum af registrerede forfaldne krav på virksomhedens konto den samlede sum af registrerede og forfaldne tilgodehavender til virksomheden, udgør forskellen (debetsaldoen) det samlede beløb, som virksomheden skylder told- og skatteforvaltningen. Er den samlede sum af registrerede og forfaldne krav på indbetalinger fra virksomheden derimod mindre end de registrerede og forfaldne krav på udbetalinger til virksomheden, udgør forskellen (kreditsaldoen) virksomhedens samlede tilgodehavende fra told- og skatteforvaltningen.

.....

Stk. 8. Hvor virksomheders indbetaling helt eller delvis anvendes til betaling af en debetsaldo, der er sammensat af flere krav, går betalingen til dækning af det ældst forfaldne krav først. [Her står ikke at det indbetalte skal registrres i sin helhed. Det sker nemlig ikke i praksis og skaber ikke formel rigtig registrering af indbetalingen. Skat forsøger trods modstanden mod at bruge post mod post at bruge post mod ældste?  Dette gælder dog ike de frivillige]

Stk. 9. Ubetalte krav til told- og skatteforvaltningen, der er oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, behandles efter reglerne i inddrivelseslovgivningen - [Gældsstyrelsen ? vel]

Stk. 3. Foretages der frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven efter stk. 2, anvendes beløbet alene til dækning af frivillig acontoskat, hvis der ikke på indbetalingstidspunktet består en debetsaldo. [Hvor bogføres det?]

§16.c:.

Stk. 5. En kreditsaldo udbetales til virksomhedens Nemkonto, medmindre virksomheden har ønsket en beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo.     [ Dette er stærkt uhensigtsmæssigt - den bogføringspligtige omhyggelige virksomhed bruger sit regnskab til at holde rede på ind- og udbetalinger   dette besynderlige greb skaber kaos]

2019-Skattemappen  for en pensionist.

For at forstå Skats mærkelige opgørelse har redaktøren medtaget en pensionist mappe. Der er kun tre små poster og en mærkelig for året før. Det er på ingen måde noget, der ligner den samlede skat for pensionisten. Den rigtige betalte skat er summeret forneden. Så man kan tydeligt se at Folkepensionen slet ikke rækker til de mange skatter. Folke-pensionen er kr 117.000 så der må tages af opsparingen for at betale skatterne - ingen ældrebyrde her.

Igen demnstreres det tydeligt, at Skattemappem på ingen  måde viser det fuldstændige mellemværende mellem borger og Skat.

2019-03-31_Skattemappe pensionist

Det er bare nogle ret tilfældige beløb, der havner her og der blandes som tidligere nævnt flere år sammen, så hvorfor de optræder her, savnes der henvisning til lovgivning herfor?

For læseren rekapituelres de faktiske skatteforhold for borgeren. her er vist den samlede Skat altså den skinbarlige virkelighed - der undskyldes fordi nogle poster er så godt skjult i det overadministrerede skattesystem, at de ikke er medtaget.

2019-03-31_pensionist total skat

Det fremgår tydeligt at Skat og vore politikere slet ikke ønsker at tegne dette skræmmende billede. Skatten er således 70,55% og folkepensionen dækker slet ikke. Pensionister må ofte selv klare sig, og det med ældrebyrden er et til lejligheden tegnet falsk billede.

14. I 2017 udgør grænsen for Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom 118.300 kr. (indkomst fratrukket skat) eller 9.900 kr. om måneden. næsten som i ovennævnte billede (indkomst kr 197.000 - (direkte Skat) 62.277 = 134.723).

2019 Skat kræver for meget skat ind.

Over tre millioner danskere får 16 milliarder tilbage i skat. Da antallet af Skatteydere er ca 4,8 bliver der opkrævet for meget hos 62%. I alt 16 milliarder. Det er så dog kun ca. 2,5% for meget.  Men det er ulige fordelt  alle A-skatteyderne rammer næsten i plet, kun kørselsfradrag og særlig indkomst kan give nogen særlig afvigelse. På den måde er det ca 500.000 der er ramt af for meget opkrævet, og det bliver så ca. op til 20% for meget- og det er ikke i orden. Det skal være lettere for  B-skatteydere at tilpasse skatten til indtægten, så diskrimineringen reduceres.

2019- Motorregisteret fuld af fejl og mangler.

Link  til detaljer

230.000 danske bilejere skylder staten 750 millioner kroner, fordi de ikke har betalt deres motorafgifter. Det skyldes manglende kommunikation mellem it-systemer i Motorstyrelsen, Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen og i politiet, som ellers skulle understøtte opkrævningen af regningerne.

2019 Også fup med ejendomsvurderinger se linket.

Ulovlig opkrævning af skat 4,5 milliarder for meget:

Skattevæsenet er blevet ramt af endnu en dårlig sag.

42 virksomheder er over en årrække blevet opkrævet milliarder af kroner fra skattemyndighederne på et ulovligt grundlag.

Samlet har skattemyndighederne ulovligt krævet 4,5 milliarder kroner i renter, hvoraf 1,5 milliarder kroner er indbetalt af virksomhederne.

Skattestyrelsen siger i en meddelelse, at pengene skal betales tilbage med renter. Styrelsen påpeger samtidig, at en del af virksomhedernes krav kan være forældede, og at man endnu ikke kender det endelige tilbagebetalingsbeløb.

- Vi er rigtig ærgerlige over denne sag. Vi har haft en forkert praksis i en længere årrække, og det retter vi nu op på. Vi har selv opdaget fejlen og selv bedt Kammeradvokaten om at vurdere sagen, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen, ifølge pressemeddelelsen.

Lufthavnen ramt:

De 42 virksomheder, der er opkrævet milliarder for meget i renter fra skattevæsenet, er del af et stort sagskompleks kaldet "gennemstrømningssagerne".

Gruppen omfatter virksomheder, der blev solgt til udenlandske kapitalfonde i 00'erne. Det gælder blandt andre TDC, Københavns Lufthavne og Radiometer.

Kapitalfondene lavede selskabskonstruktioner, der blev udfordret af Skatteministeriet, og det har resulteret i en række retssager.

[Som sædvanlig har Skat ingen skrupler. Forældelse skal nok sørge for at ulovlighederne ikke bliver rettet. Og da højest et par år tilbage.

Ulovligt = forbrydelse= brud på Grundloven og alligevel skal vi finde os, i at forbrydelse betaler sig.  2020-09-29]

2019-02-19

Skat i store problemer med nyt it-inddrivelsessystem: Kan ikke inddrive gæld for milliarder af kroner

Skat har store problemer med at få et nyt inddrivelsessystem op at stå på grund af mangelfulde data. Rigsrevisionen hejser advarselsflag

Link til mere info

2019-12-12 Dårlig regskabsførelse er det almindelige.

Ikke bare Skat har rod i regnskaberne.  Se f.eks. under udbytte skandalen.

Mange andre styrelser har rod i sagerne:

Rigsrevisionen har siden 2012 kritiseret 7 styrelser:

Udenrigsministeriet: 463 medarbejdere kunne selv oprette konti i økonomisystemet. 2017. Sager med tab.

I styrelsen for Arbejdsmarkedet  kunne én administrativ medarbejder udbetale milliardbeløb uden godkendelse fra andre. 2018

Skat: medarbejdere uden de nødvendige retttigheder kunne godkende fakturaer. 2017. Og refusion af biler ved eksport

Statens administration har systematisk udbetalt tilskud med mangelfuld kontrol.  2018

Natur -og Erhvervsstyrelsen har udbetalt løn til sig selv for bl.a. overarbejde og mistede fridage for 610.000. 2015  9 mand.

Det Kongelige danske Kunstakademi for arkitektur mistænkes for underslæb for 3,5 mio kr.. 2014.

Erhvervsministeriets koncern HR anklages for risiko ved lønoverførseler i forbindelse med lønudbetalinger. 2012.

Forsvarets ejendomsstyrelse medarbejdere har købt ydelser og brugt dem på sig selv. 2019.  ledelsen svigter totalt

Socialministeriet Britta Nielsen sagen bedrageri for ca 117 mio kr. 1995- 2018.

Notat om bedrageri med offentlige midler. Læs også umoralens årti.

2020 Rød advarsel fra Intern Revision.

To medarbejdere fyret og politianmeldt i Skat: Direktør afslører nu konkrete sager om millionmisbrug af skattepenge

Direktøren i Skattestyrelsen fortæller nu for første gang, at to medarbejdere inden for de seneste år er blevet bortvist og politianmeldt for at have begået svindel i Skat. Oplysningerne kommer, efter at Rigsrevisionen i en ny rapport advarer kraftigt mod mangelfuld kontrol på skatteområdet.

»Den ene sag er fra 2015 og handler om, at en tidligere medarbejder har misbrugt sin egen og andre kollegers systemadgang og dermed fået et uretmæssigt beløb udbetalt til en tredjemand. Den svindel drejede sig om et beløb på knap tre millioner kr., og medarbejderen blev bortvist og politianmeldt, da det blev opdaget. Siden er der faldet dom i en erstatningssag, så pengene skal betales tilbage,« fortæller Merete Agergaard.

Den anden sag fra er 2017, hvor en tidligere medarbejder i det daværende Skat Motor havde angivet nogle prisfastsættelser for lavt, og det resulterede i manglende afbetaling på mellem en og 1,2 million kroner, siger Merete Agergaard.

»Den sag blev også opdaget og vedkommende bortvist og politianmeldt. Det er meget forargelige sager, og sager vi - som vi skal - har orienteret Rigsrevisionen om.«

2020  Milliardkonto står åben for misbrug.

Skatteministeriets kontrol med statens årlige indtægter på 1.000 milliarder kroner - også kaldet statsregnskabets paragraf 38, skatter og afgifter - er så »mangelfuldt og svagt«, at der er en klar »forhøjet risiko« for, at medarbejdere kan snyde og misbruge til egen vinding i samme stil, som det er set i Britta Nielsen-sagen og i sagen om manglende kontrol med millionindkøb i Forsvaret.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport fra Rigsrevisionen, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Skatteministeriets kontrolmiljø er så hullet, at Rigsrevisionen af »hensynet til det offentliges økonomiske interesser« har vurderet, at det er »klart påkrævet« at overstrege en stor del af den udleverede rapport.

»De undtagne oplysninger indeholder så specifikke informationer om svagheder i kontrolmiljøet, at det er Rigsrevisionens vurdering, at oplysningerne vil kunne udnyttes af medarbejdere i Skat til at begå svig,« skriver Rigsrevisionen i sin afgørelse om aktindsigt.

Skats skattearbitrage er grov:

Skat krævede 42 pct. i rente - og gav selv 8 pct.

Skare Beef Production skulle betale 42 pct. i rente, da firmaet indbetalte moms for sent, men fik kun 8 pct. i rente, da Skat to år senere missede en tilbagebetaling af momspenge. •Det hænger ikke sammen, mener adm. direktør Kurt Skare.

Det kan Skare Beef Production skriver under på, efter at virksomheden både har prøvet at betale moms for sent og have momspenge til gode, fordi Skat tilbagebetalte for sent.

I 2008 missede virksomheden en momsbetaling. Ved en fejl indtastede en ansat en forkert betalingsdato i netbank. I stedet for at betale sidst i august blev momsen på 11,2 mio. kr. overført i begyndelsen af september. Loven fastslår, at der skal betales en hel måneds renter pr. påbegyndt måned, fristen er overskredet, og da Skare Beef Production overskred fristen med få dage i august og i lidt af september, udløste det to hele måneders rentebetaling. Alene renterne løb op i 224.346 kr. Det svarer til 42 pct. i rente p.a.