Skat svindler

2019-03-01 Skat's regngskaber er svindel og fup

Skat har slet ikke styr på borgernes regnskab - det er rent fup med EFI/PSRM/KOBRA

Link til udførlig redegørelse som Skat(teankestyrelsen) nægter at svare på. De råber bare højt. "Det er forældet!" - "Det er forældet!"

Resumeres disse historiske forhold, der som udgangspunkt er over 30 år gamle, kan man se at Skat ikke har moderniseret det mindste:

Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til, som det eneste retvisende

 • Grundkontoen er stadig totalt forvirrende  - og udsendes i øvrigt ikke til borgeren.
 • Under Skattemappen er der detaljerede oplysninger om indbetalte skatter - disse oplysninger stemmer ikke med grundkontoen- og der blandes flere år pr skatteår - og frivillige indbetalinger medtages ikke

 • Restancer=påståede kan stadig posteres tilfældigt uden at borgeren får noget at vide og 4 år tilbage i tid
 • Det er stadig helt umuligt, at kontrollere Skat's tilskrivning af renter, der fortsat sker efter 2 regler Kildeskattelovens §62  og strafrenter.
 • Frivillige skatteindbetalinger bogføres aldrig - hvis Skat husker dem, medtages de kun i selve den tilhørende kalenderårs opgørelse uden nogensinde at give rentekompensation og på den måde ofte forkert i forhold til borgerens ønske om dækning af udestående

 • Post mod post som moderne systemer har haft i 50 år findes ikke hos Skat
 • Skat ændrer helt uden regler ved de faktiske indbetalinger - uden lov medhold! [dette ser kriminelt ud og er det måske også]
 • De to renter og udeladelse af frivillige indbetalinger gør det umuligt at lave et retvisende renteberegning
 • Skat drager ikke fordel af helt almindelige og retvisende debitor programmer, men må opfinde sit eget og tilmed altid manuelt gå ind og tilpasse årsopgørelsen.
 • B-skatteydere diskrimineres på det groveste i forhold til A-skatteydere. Beregningerne er rent fiktive.
 • Det værste er, at  der ikke er nogen, der vil ændre på svindelen, hverken politikere eller embedsmænd.

En af de ansvarlige er u.dir Karoline Klaksvig i Skattestyrelsen har lille erfaring med skat under 2 år. En anden er Camilla Hesselby ligeledes u.dir., der har mindre end et års erfaring med skat. Direktøren hedder Merete Agergård er cand.jur og har lille erfaring med skat.

Det er betryggende at vide at hele topledelsen ingen særlig erfaring har med skat.

Gældsstyrelsen er bare et smart ord for en ny og endnu dyrere pantefoged

Gældstyrelsen er  jo blot Kommunens pantefoged i nye forklædning med en smart og fræk hjemmeside, der påstår: "Vi hjælper borgere med at betale gæld til det offentlige"!  -* vi lader den lige stå lidt*.

-Problemet med dette nye tiltag er, at man dermed afskærer borgerens ret til at få gældsinddrivelse afprøvet ved rettens foged - et alvorligt skridt imod magtens tredeling.

- Det andet skræmmende element, der nu er startet, er lønindeholdelse, udpantning og og modregning uden tilstrækkelig  sikkerhed jvf. Kammeradvokatens tidl. udtalelser (som ikke er beskrevet i sin substans)

- Det tredje er, at nu sker lønindeholdelse og udpantning uden noget forvarsel herom - ingen påmindelse om en incasso, at et krav er på vej.

- Når borgeren er krænket ved modregning/indeholdelse kan man ikke engang opponere, hvis ikke det sker inden  for 3 mdr.

- Det er som min ven siger russiske tilstande.

- Skats urimeligt korte varsel for at reagere på så traumatisk og formelt forkerte restanceopgørelse er kun 3 måneder . Dette er hamrende forkert og en undertrykkelse af retssikkerheden. Det vil kræve lang tids fordøjelse og undersøgelse at tage til genmæle for sådan noget fusk.

- Hvis man beder om det udsendes der opgørelser der er lodret formelt forkerte. Masser af indbetalinger er slet ikke medregnet i opgørelsen.

En enkelt borgers oplevelse og opgørelse:

Totalt for de tre år er der en overskydende skat på kr 38.012.

Så det er en gåde, hvad Skat mener med de indsatte og mystiske restancebeløb, hvor kommer de fra, hvem gør det og med hvilken juridisk baggrund - dette ligner ren mafia.

I 2014 bogføres en indbetaling 'oprik' på kr 49.962 med 45.042                              + 4.920

I 2015 bogføres en indbetaling 'oprik' på Kr 28.440    med 12.872                          +15.568

I 2016 bogføres frivillig rest skat 2015 med kr 77.067 slet ikke                              +77.067

I 2016 bogføres kr 44.856 ikke                        men kun kr.  16.588                       +28.268

I 2017 bogføres frivilig rest skat betalt 2017 kr 49.000 slet ikke                             +49.000

Bogføringsfejl:                                                                                                         174.823.

I denne sag Tilbageholder/modregner Skat først 31.356 uden forklaring. Som antydet giver Gældsstyrelsen ikke nogen forklaring, men kommer umiddelbart efter rykker med en forhøjelse, så nu skylder borgeren kr 100.000?  Så hvem har beholdt de 146.555. Det må da være en politianmeldelse værdig? Når Skat ændrer en bogføring, svarer borgerens eget regnskab ikke længere til Skats - se de to første positioner. Position 3 og 4 er de samme, men findes slet ikke i Grundkonto eller Kobra. For at belyse dette tydeligt for læseren tages et par eksempler: 2015:  I skattemappen kan borgeren finde disse tal, hvis man altså er tålmodig og leder godt - jeg vidste det ikke. Heraf fremgår det tydeligt, at der indbetalt skatter for et beløb på kr. 215.816. Nu er nogen af dem restskat for 2014 i alt kr. 178.728, men så har Skat ikke posteret det hele kun 12.872 altså 160.250.  … Kr. 52.656 for 2014 indgår vel ikke i årets beregning.

Grundkontoen er ikke kopieret over her - det er en frygtelig lang og uforståelig liste - den stemmer i hvert fald ikke med Skattemappen, altså Skat oplyser ikke retvisende information, så borgeren har ikke skyggen af chance for at kontrollere beregningerne.

 

2019 Kammeradvokatens rolle

Retssikkerhed er stærkt afhængig af kammeradvokatens  påvirkning. her er der virkelig tale om banditter i habitter.

Justis koncernen har 22.000 beskæftiget. Det kunne man forvente indeholder nogen af landets ypperste eksperter på jura. Alligevel bruger Staten hele tiden kammeradvokaten i mange sammenhænge, og det bliver advokatren her rigeligt belønnet for. Kammeradvokaten er først og fremmest kendt for at tage rollen som Statens advokat, dvs. når magthaverne skal sætte sin magt igennem på noget, der skal ligne et juridisk grundlag, aktiveres kammeradvoakten. Lægger du som Skatteborger sag an mod Staten, er det kammeradvokaten, du møder som din værste modpart i retten. Retten har ingen forstand på skattejura og retten danser efter kammeradvokatens pibe. Der er ganske vist noget, der hedder retsplejeloven, hvori man fastsætter nogle regler for, hvordan rollerne er for retten for sagsøger og for sagsøgte. Det er især procesuelle regler der er fastlagt.

Kammeradvokaten mener dog ikke det gælder for ham selv, så han tilsidesætter disse regler på det groveste - de små lammehaler de kalder for dommere reagerer ikke, men tillader advokaten disse grove overtædelser til skade for sagsøger.

Dokumentation af Skats ringe bogføring og fup og fidus parret med kammeradvokat der pålægger omvendt bevisbyrde er gift for borgerne.  se mere på linket her.

2019-Bøddel