Skat fupper og svindler

2019-03-01 Skat's regnskaber er svindel og fup.

 

Se mere under Skat overtræder sine egne love.

 1. "disputes is naked economic terrorism, economic chauvinism, economic bullying"

Skat har slet ikke styr på borgernes regnskab - det er rent fup med EFI/PSRM/KOBRA  link til et eksempel på svindelen

Link til udførlig redegørelse som Skat(teankestyrelsen) nægter at svare på. De råber bare højt. "Det er forældet!" - "Det er forældet!"

Resumeres disse historiske forhold, der som udgangspunkt er over 30 år gamle, kan man se at Skat ikke har moderniseret det mindste:

 • Frivillige skatteindbetalinger bogføres aldrig - hvis Skat husker dem, medtages de kun i selve den tilhørende kalenderårs opgørelse uden nogensinde at give rentekompensation og på den måde ofte forkert i forhold til borgerens ønske om dækning af udestående
 • Skat bogfører helt uden regler mindre end det borgeren indbetaler - uden lov medhold! [dette ser kriminelt ud og er det måske også].
 • Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til, som det eneste retvisende.
 • Under Skattemappen er der nogle oplysninger om indbetalte skatter - disse oplysninger stemmer ikke med grundkontoen - og der blandes flere år pr skatteår - og frivillige indbetalinger medtages slet ikke - kort sagt disse oplysninger er et forvrænget billede af hele mellemværendet. Se en pensionists billede af samme - de er kort sagt et stærkt forvrænget billede.
 • De to renter og udeladelse af frivillige indbetalinger gør det umuligt at lave et retvisende renteberegning.
 • Grundkontoen er stadig totalt forvirrende  - og udsendes i øvrigt aldrig til borgere
 • Restancer=påståede kan stadig posteres tilfældigt, uden at borgeren får noget at vide og 4 år tilbage i tid - og er i strid med Opkrævningsloven.
 • Det er stadig helt umuligt, at kontrollere Skat's tilskrivning af renter, der fortsat sker efter 2 regler Kildeskattelovens §62  og strafrenter.Post mod post som moderne systemer har haft i 50 år findes ikke hos Skat
 • Skat drager ikke fordel af helt almindelige og retvisende debitor programmer, men må opfinde sit eget og tilmed altid manuelt gå ind og tilpasse årsopgørelsen.
 • B-skatteydere diskrimineres på det groveste i forhold til A-skatteydere. Beregningerne er rent fiktive.
 • Det værste er, at  der ikke er nogen, der vil ændre på svindelen, hverken politikere eller embedsmænd.
 • Kapitalgevinst regnskabet er totalt rodet: Det kan ikke kontrolleres - bør sendes som et regneark opdelt på Skats vanvittigt mange skøre opdelinger på forskellige beskatningsformer. 12-15 typer. Man kan ikke rette fejlene (hvis man har tid til den slags pjat). Bankernes opgørelser er  de eneste retvisende - Skat har aldrig siden indførelse i 2010 formået at få dette til at virke.

 

Der er afsendt forespørgsler til flere af styrelserne plus Retssikerhedschefen for at få et svar på den gældende tilstand (retstilstand?):

Skattestyrelsen opgør årets årsopgørelse for hver borger.

Årsopgørelsen anses som  det eneste og væsentlige dokument mellem borger og Skat. Et dokument der udtrykker den endelige skat borgeren skal yde for året.

-       De bedes bekræfte at dette er rigtigt.

Når dette dokument er opgjort kendes borgerens restskat eller tilgodehavende for året.

Gældstyrelsens rolle er alene at fungere som pantefoged. Dvs. alle henvendelser fra Gældsstyrelsen baseres på resultatet af årsopgørelsen. Hvis der er restancer, er det Skattestyrelsen, der laver notat herom og sender dette til Gældsstyrelsen - denne registrering er et offentligt aktstykke borgeren skal have indsigt med. Gældsstyrelsens oplysninger skal derfor formelt stemme overens med allerede afsluttede årsafslutninger.

Renter beregnes i årsopgørelsen. Da der anvendes to metoder Kildeskatteloven og strafrenter kan denne beregning kun gennemføres i selve årsopgørelsen ikke efter nogen saldometode.

-       De bedes bekræfte dette er rigtigt.

Gældstyrelsen kan alene beregne renter i sit system efter de af Skattestyrelsen afgivne restance dokumenter er indlæst . Så kan renterne tilskrives efter Gældsstyrelsens regler.

Som erfaren jurist forventes det, at De hurtigt kan besvare disse principielle spørgsmål for borgeren.

Svar fra Skat - Modtaget d. 02.05.2019 09:03


Tak for din henvendelse af 10. marts 2019 til Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard og din henvendelse af 23. marts 2019 til Borger- og retssikkerhedschefen. Henvendelserne besvares samlet.

Årsopgørelsen er en oversigt over borgerens skat for et indkomstår. Den kigger bagud og viser, hvad borgeren har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. Af årsopgørelsen kan borgeren se, om borgeren har betalt for meget eller for lidt i skat, og dermed om borgeren skal have penge tilbage i overskydende skat, eller om borgeren har en restskat til opkrævning.

Skatteministeren har bemyndiget Gældsstyrelsen til at være restanceinddrivelsesmyndighed, og det er restancemyndighedens rolle at inddrive restancer for det offentlige. Ikke kun skatter og afgifter, men også andre former for restancer til det offentlige, fx medielicens, DSB-kontrolafgifter mv.

Det følger af lovgrundlaget, at restancer overdrages til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure er gennemført. Det følger også af lovgrundlaget, at fordringer, der er overdraget til inddrivelse, forrentes fra den 1. i den kommende måned.
[Det er altså set med Skattestyrelsens øjne betalt]

Skattestyrelsen oversender krav til inddrivelse, herunder også restskatterater fra årsopgørelsen, som ikke er betalt. Der er ikke tale om, at der sendes et notat herom, som du henviser til i dine henvendelser. Raterne sendes i en systemløsning med de stamdatakrav, der er aftalt med Gældsstyrelsen. [Dette er altså helt internt og kan ikke granskes af skatteyderen]

Det er korrekt, at der skal være overensstemmelse mellem det, som Skattestyrelsen sender til inddrivelse og det, der faktisk inddrives i Gældsstyrelsen. Men der kan ikke sættes lighedstegn mellem restskatten på årsopgørelsen, og hvad der inddrives på, fx vil en restskat, der indregnes, ikke blive inddrevet af Gældsstyrelsen, men indgå i forskudsopgørelsen for det kommende indkomstår, selvom årsopgørelsen udviser en restskat.

En rate restskat kan bestå af restskat/procenttillæg alene eller af både restskat/procenttillæg og renter. Består raten af både restskat og renter, vil den på årsopgørelsen optræde som én samlet rate, hvorimod det hos Gældsstyrelsen vil optræde som to fordringer med henholdsvis betegnelsen " restskat" og "renter opkrævet på årsopgørelsen". De to tal udgør den samlede rate.

Det er korrekt, at renterne på årsopgørelsen (procenttillæg og evt. renter ved ændret opgør) beregnes efter kildeskatteloven, og at det sker på årsopgørelsen.
signeret Kent Sørensen.

En af de ansvarlige er u.dir Karoline Klaksvig i Skattestyrelsen har lille erfaring med skat under 2 år. En anden er Camilla Hesselby ligeledes u.dir., der har mindre end et års erfaring med skat. Direktøren hedder Merete Agergård er cand.jur og har lille erfaring med skat under 2 år.

2019-skattestyrelsen Sten Bechmann JacobsenSteen Bechmann Jacobsen er direktør for særlig kontrol ?  Udbytte sagen måske?

han kommer fra anklagemyndigheden til i 2018 og har heller ikke nogen erfaring med Skat.

Det er betryggende at vide at hele topledelsen ingen særlig erfaring har med skat.

Bemærk også Skats bureaukratiske og urimelige regel:

"Husk at du først kan betale moms-regningen 5 dage inden fristen, ellers får du pengene retur fra Skat". - En regel der er indført fordi man har et ringe bogholderi og for at genere borgerne mest muligt, og så for at få en ekstra chance for at pådømme dumme bøder for for sent indbetalt. Link til lignende historier.

Selvstændig lille mand fortæller:

»I dag fik jeg besked fra Skat om, at jeg skyldte 5.300 kroner. Det kunne nu ikke være rigtigt, så jeg ringede straks til Skat - forgæves selvfølgelig. Skrive kunne jeg heller ikke - systemet var nede.

I løbet af dagen forsøgte jeg mange, mange gange. Altid samme besked: Ring senere.

Lige før lukketid  kom jeg pludselig igennem til telefonslusen: Tast 1 - Tast 2 osv. Opløftet tastede jeg og endte med en ventetone på rette medarbejder. Et minut i 16 tænkte jeg, at lige om lidt ville jeg formentlig blive kastet af - og få et hjerteslag! Men nej, en kvindestemme var pludselig nærværende - hun lød endda flink. Og hun vidste alt om besværlighederne med at komme igennem på telefonen.«

»Sådan er det som regel,« svarede hun.

OG AT MAILEN var nede: »Ja, det er den ofte,« bekræftede hun. Og så kunne hun i øvrigt på et øjeblik opklare sagen:

»Du har indbetalt 5.100 kroner i skat 6. januar i år, men det var for tidligt. Beløbet skulle først indbetales 18. januar, og derfor er pengene ført tilbage til dig. Men da du jo ikke har betalt dem igen efter 18. januar, er der nu lagt renter samt et gebyr på, således, at det samlede beløb er 200 kroner højere end oprindeligt!«

»MEN kunne du ikke få hende ikke til at stryge renter og gebyr?« .

»Overhovedet ikke, Jeg havde jo betalt skatten for tidligt. Og det må man slet ikke. Så jeg skyndte mig blot at indbetale beløbet med renter og gebyr, så jeg kunne koncentrere mig om mit arbejde. Nu var dagen jo ligesom gået…«

Skål for den nye skatteminister. For som i de rigtige Molbo-historier kan det vel kun blive bedre…

2019-05-22 Samme problem for erhvervsdrivende.

It-fejl i stort skattesystem koster dyrt: Skat modtager hård kritik fra Ombudsmanden

En systemfejl i et stort it-system hos Skat har betydet, at Skat ikke har opkrævet renter i 26 måneder. Fejlen kan betyde, at mange virksomheder har afgivet forkert oplysninger i deres regnskaber. Systemet var seks år forsinket, da det omsider blev taget i brug i 2013.

Sådan lyder de barske ord fra Ombudsmanden, der i en ny rapport påviser, at Skat på grund af en systemfejl i den store it-løsning med navnet 'Én Skattekonto' ikke har opkrævet renter i op til 26 måneder.
En Skattekonto' - der tidligere var kendt som EKKO-projektet - har kostet 334 millioner kroner og blev leveret af CSC, der i dag hedder DXC Technology.
Link til mere.
2019-03-19 Skat vil tilbageholde skatter fra en halv million skatteydere.

Dagens nyhed bekræfter tallene - det er rigtig mange, der er berørt af Skats fup og svindel.

»Inden påske vil vi modregne hundredtusindvis af danskere, som skulle have penge tilbage i skat. Vi forventer, at omkring 500.000 danskere med gæld til skattevæsenet vil få tilbageholdt penge, som de ellers skulle have tilbage i skat. Det forventer vi, vil give tre milliarder kroner i statskassen." Hvor mange af dem er fup og svindel?

Gældsstyrelsen er bare et smart ord for en ny og endnu dyrere pantefoged

Gældstyrelsen er  jo blot Kommunens pantefoged i nye forklædning med en smart og fræk hjemmeside, der påstår: "Vi hjælper borgere med at betale gæld til det offentlige"!  -* vi lader den lige stå lidt*.

-Problemet med dette nye tiltag er, at man dermed afskærer borgerens ret til at få gældsinddrivelse afprøvet ved rettens foged - et alvorligt skridt imod magtens tredeling.

- Det andet skræmmende element, der nu er startet, er lønindeholdelse, udpantning og og modregning uden tilstrækkelig  sikkerhed jvf. Kammeradvokatens tidl. udtalelser (som ikke er beskrevet i sin substans)

- Det tredje er, at nu sker lønindeholdelse og udpantning uden noget forvarsel herom - ingen påmindelse om en incasso, at et krav er på vej.

- Når borgeren er krænket ved modregning/indeholdelse kan man ikke engang opponere, hvis ikke det sker inden  for 3 mdr.

Og renten er skyhøj 8% på skyld, der måske som her har været syltet i 4 år.

- Det er som min ven siger russiske tilstande.

- Skats urimeligt korte varsel for at reagere på så traumatisk og formelt forkerte restanceopgørelse er kun 3 måneder. Dette er hamrende forkert og en undertrykkelse af retssikkerheden. Det vil kræve lang tids fordøjelse og undersøgelse at tage til genmæle for sådan noget fusk.

- Hvis man beder om det, udsendes der opgørelser, der er lodret formelt forkerte. Masser af indbetalinger er slet ikke medregnet i opgørelsen.

Gældsstyrelsen har pga skandalen omkring det ultradyre EFI 1,2 mia kr - 1,2 promille af et års skatteindtægter - slet ikke røgtet sin opgave.

Derfor kommer der først nu opkrævninger fra Gældsstyrelsen. Det betyder at Skatteborgerne skal betale ca 30-40% i renter for 3 års fosrsinkelse og smøl oveni i grundbeløbet.

Sagen burde være forældet. At der er tale om manglende rettidig omhu fremgår af de tekster  dvs. Lovtillæg fra Folketinget, der siger: "at afbrydelsen af forældelse af al offentlig gæld under inddrivelse per 19 nov. 2015 udsættes tre år . Forældelsesfristen på disse krav regnes fra 20. nov. 2018 og forældes derfor tidligst den 20 november 2021

Så fik man lige forlænget frsiten med 6 år

- Skats urimeligt korte varsel for at reagere på så traumatisk og formelt forkerte restanceopgørelse er kun 3 måneder. Dette er hamrende forkert og en undertrykkelse af retssikkerheden. Det vil kræve lang tids fordøjelse og undersøgelse at tage til genmæle for sådan noget fusk.

- Hvis man beder om det, udsendes der opgørelser, der er lodret formelt forkerte. Masser af indbetalinger er slet ikke medregnet i opgørelsen.

En enkelt borgers oplevelse og opgørelse:

Totalt for de tre år er der en overskydende skat på kr 38.012. Bestående af et overskud på 134.552 kr. Til gode og  først nu fremkommer der een opgørelser over beløbder er sendt til restance på kr. 31.027+63.729 kr.  Netto altså 134.552-31.027-63.729 = 39.729. Derudover er der opkrævet over 12 .000 i dyre renter baseret på Skat's fejl i konteringerne.

Så det er en gåde, hvad Skat mener med de indsatte og mystiske restancebeløb, hvor kommer de fra, hvem gør det og med hvilken juridisk baggrund - dette ligner ren mafia.

I 2014 bogføres en indbetaling 'oprik' på kr 49.962 med 45.042           ( + 4.920)

kr 1.710 på 2013 rest +3.210 ............................................................... kr 3.210

I 2015 bogføres en indbetaling 'oprik' på Kr 28.440  med 12.872        +15.568

I 2016 indbetales kr 75.344 frivillig der ikke bogføres   .....                  +75.344

I 2017 bogføres kr 49.000 slet ikke                                                        +49.000

I 2017 bogføres kr 74.845 d 6/4-2017 ikke .........................................+74.845

Bogføringsfejl:                                                                         .........kr  +217.967.

I denne sag Tilbageholder/modregner Skat/Gældsstyrelsen først 31.356 uden forklaring. Som antydet giver Gældsstyrelsen ikke nogen forklaring, men kommer umiddelbart efter med en forhøjelse, så nu skylder borgeren kr 94.756?  Så hvem har beholdt de ikke bogførte beløb?. Det må da være en politianmeldelse værdig? Når Skat ændrer en bogføring, svarer borgerens eget regnskab ikke længere til Skats - se de to første positioner. Position 3 og 4 er de samme, men findes slet ikke i Grundkonto eller Kobra. For at belyse dette tydeligt for læseren tages et par eksempler: 2015:  I skattemappen kan borgeren finde disse tal, hvis man altså er tålmodig og leder godt - jeg vidste det ikke. Heraf fremgår det tydeligt, at der er indbetalt skatter for et beløb på kr. 215.816.

Grundkontoen er ikke kopieret over her - det er en frygtelig lang og uforståelig liste - den stemmer i hvert fald ikke med Skattemappen, altså Skat oplyser ikke retvisende information, så borgeren har ikke skyggen af chance for at kontrollere beregningerne.

Skat påstår, at der en restance i 2015 - jeg påstår som vist, at Skat svindler og skylder faktisk penge til borgeren plus en revision af renteberegningerne, der er helt ude i hampen. Opkrævningsloven som man må formode er anvendt ved posteringen (det siger Skat) af de kr 45.042 betyder direkte, at Skat tilbagebetaler kr 3.210, fordi der er betalt for meget i skat. Der er altså gjort rent bord.  Den tilsvarende indbetaling i 2015 på kr 28.440- en oprik, der skal betales, ændres også og opkrævningslovens regel udsiger direkte, at  der er gjort rent bord. Dette sker den 23/11-2015. Alligevel formår Skat at påføre en restance på kr 31.027 den 6/5-2015. Det må være sket i nutid men tilbagedateret. Det ligner mest af alt noget man kalder dokumentfalsk. Der er derfor i grad behov for dokumentation for hvordan dette er opstået?

Gældstyrelsen fremsender tilbageholdelse (den første i 2018 juni) der kommer flere (det skrives hele tiden, at dette ikke er færdigt, men kun midlertidigt - der bliver heller ikke ryddet op?)

2019-03-19_tilbageholdt 310277

Af denne oversigt kan man genkende den første postering der er en oprik for betaling i februar. Nu var der ikke nogen indtægt og ikke noget at betale med. Hvad der ikke fremgår, er at beløbet bliver betalt 13/5 2015. Den tredie post er fiktiv findes ikke i Skattemappen findes ikke i KOBRA, så hvor kommer det beløb fra - det er altså noget Skat(testyrelsen) eller Gældsstyrelsen har fundet på - det dokumenteres ikke - medens Skat selv hænger sig meget i hvert eneste bilag skal forefindes? Af Opkrævningsloven fremgår det tydeligt, at indbetalinger skal gå til at dække ældste skyld - dette er bare ikke sket her.

De to andre poster er renter - og man må sige, det er sandelig nogle hæftige renter. kr 3.498.98 for 3 mdr og tretten dage. I Skats egen optik kan dette blive til en rente på kr 19,30. Hvordan kan Skat så få det til kr 3.498? midt i en lavrente tid. Det er da helt over ågerrentegrænsen. I forvejen er der regnet med renter i årsopgørelsen, så når Gældsstyrelsen overtager kommer der virkelig gang i ågerrentemaskinen i en tid med 0-renter for alle andre. Tredie post uden forklaring pålægges også rente. Hvis vi antager det er en del af 2. oprik er der 63 rente dage til den betales 13/5. Det giver en rente på kr 6,44, men gældsstyrelsen får det til kr 3.840 men denne gang baseret på det halve beløb. Hvorfor der er forskel på de to er en gåde. Det viser som påstået øverst: "Skats renteberegninger er helt vilde og uden forbindelse med virkeligheden." I årsopgørelsen regnes med 0,4% pr md eller  over 5% årligt det ville betyde:  19,30 for den første postering og 6,44 kr for den anden postering. Af Årsopgørelsen fremgår det at der allerede er opkrævet 778,41 altså vildt over det lige beregende beløb. Så ialt mener Skat altså, at nu skal der betales samlet kr 778+3.948+3.840 = kr 8.566

2015-03-19_rente af for sent betalt skat

Spørger man Gældsstyrelsen om en foklaring siger de rent ud gå til Skat(testyrelsen). Gældsstyrelsen aner altså ikke, hvad der ligger bagved - så meget for retssikkerhed hos pantefogeden.

2019 Det er heller ikke let at ændre forskudsopgørelsen som eksemplet her viser.

2019-03-19_forskudsopgørelsen ændringer

 

2019 Kammeradvokatens rolle

Retssikkerhed er stærkt afhængig af kammeradvokatens  påvirkning. her er der virkelig tale om banditter i habitter.

Justis koncernen har 22.000 beskæftiget. Det kunne man forvente indeholder nogen af landets ypperste eksperter på jura. Alligevel bruger Staten hele tiden kammeradvokaten i mange sammenhænge, og det bliver advokatren her rigeligt belønnet for. Kammeradvokaten er først og fremmest kendt for at tage rollen som Statens advokat, dvs. når magthaverne skal sætte sin magt igennem på noget, der skal ligne et juridisk grundlag, aktiveres kammeradvoakten. Lægger du som Skatteborger sag an mod Staten, er det kammeradvokaten, du møder som din værste modpart i retten. Retten har ingen forstand på skattejura og retten danser efter kammeradvokatens pibe. Der er ganske vist noget, der hedder retsplejeloven, hvori man fastsætter nogle regler for, hvordan rollerne er for retten for sagsøger og for sagsøgte. Det er især procesuelle regler der er fastlagt.

Kammeradvokaten mener dog ikke det gælder for ham selv, så han tilsidesætter disse regler på det groveste - de små lammehaler de kalder for dommere reagerer ikke, men tillader advokaten disse grove overtædelser til skade for sagsøger.

Dokumentation af Skats ringe bogføring og fup og fidus parret med kammeradvokat der pålægger omvendt bevisbyrde er gift for borgerne.  se mere på linket her.

2019-Bøddel

2019-03-25  Skats fup med indbetalingerne:

Skat laver fejl, men det går alligevel ud over virksomhederne. På grund af problemer med Skats systemer rammer en byge af strafrenter i disse år landets små og mellemstore virksomheder, selv om de betaler deres skat og moms til tiden. Revisorer mener, at det er helt absurd.

I lidt over to år har alle virksomhederne haft en skattekonto, som de skal bruge til alle indbetalinger til Skat. Det drejer sig blandt andet om A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for medarbejderne, udbytteskat, selskabsskat og moms. Ideen er god, men modellen er behæftet med alvorlige problemer.

Hvis virksomhederne skynder sig at betale til tiden, risikerer de at få pengene smidt tilbage i hovedet. Det sker, hvis virksomheden ikke på forhånd har fortalt Skat via TastSelv, at pengene er på vej, og så kan der efterfølgende komme strafrenter og gebyrer.   Denne praksis er også indført over for B-skattekort indbetalinger. Det er helt grotesk. Der er eksempler på, at Skat har tlbagebetalt et beløb borgeren skal betale (iflg opkrævningen) for derefter at skrue op for restskat tillagt store renter til opkrævning i et følgende år. Det er bare for vildt og ligner spekulation.

Det er tilsyneladenden alm. at Skat tilbagebetaler beløb. Det er uhensigtsmæssigt fordi det sker uden varsel og uden dokumentation. Det forværerer  oversigten over skattekontoen og det sendes til en forkert konto i hvert fald for enkeltmandsvirksomheder og IS og IVS hvor pengen sendes til en privat NEm konto, som intet har at gøre med virksomheden.

I en sag fra 2014 indbetalte en kunde hos revisorfirmaet BDO den 8. oktober små 17.000 kr. på sin skattekonto til dækning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. To dage efter foretager virksomheden indberetningen via TastSelv, men den 16. oktober får den alligevel beløbet retur fra Skat. For den skyldte jo ikke noget. Det er virksomheden nok bedre i stand til at vurdere. Firkantede tåbelige bureaukratiske regler er gift for tilliden til Skat - redaktøren kan slet ikke forså, at nogen overhovedet har den tillid.

Den 31. oktober får virksomheden strafrenter, for den mangler at indbetale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

»Det er tragikomisk, at de lovlydige virksomheder risikerer at skulle indbetale det samme beløb to gange, hvis de ikke husker at indberette, før de indbetaler. I disse digitale tider er det svært at forstå, at det ikke kan udformes anderledes.Det kan det selvfølgelig det er kun mangle på vilje og indførlse af moderne debitorstyring samt alt for stort overforbrug af arbejdskraft i Skat.

»Skat er ved at undersøge mulighederne for at kunne informere virksomhederne, når der udbetales beløb fra skattekontoen. Vi er også i færd med at gøre vores information om skattekontoen og de gældende regler mere klare og målrettede,« hedder det i mailen fra Skat.  mne det er slet  ikke godt nok Skat skal ikke alve så tåbelige processer uden dokumentation - det tangerer dokumentfalsk - og kan alt for let bruges som sådan.

»Det er tankevækkende, at Skat har en early warning-ordning, der betyder, at de underretter Skatteministeriet, straks de ser skyggen af et skattehul, mens de aldrig informerer om behovet for det modsatte. Altså om ændringer i lovgivningen til fordel for virksomhederne,« siger Henning Boye Hansen.

Opkrævningsloven lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 298 af 22. marts 2016.

§ 16 a. Ind- og udbetalinger af skatter og afgifter m.v. omfattet af § 16, modregnes automatisk efter et saldoprincip. Meddelelse om modregning fremgår af skattekontoen.

[Her står der ikke noget om, at frivillige indbetalinger ikke registreres.]

Stk. 2. Overstiger den samlede sum af registrerede forfaldne krav på virksomhedens konto den samlede sum af registrerede og forfaldne tilgodehavender til virksomheden, udgør forskellen (debetsaldoen) det samlede beløb, som virksomheden skylder told- og skatteforvaltningen. Er den samlede sum af registrerede og forfaldne krav på indbetalinger fra virksomheden derimod mindre end de registrerede og forfaldne krav på udbetalinger til virksomheden, udgør forskellen (kreditsaldoen) virksomhedens samlede tilgodehavende fra told- og skatteforvaltningen.

.....

Stk. 8. Hvor virksomheders indbetaling helt eller delvis anvendes til betaling af en debetsaldo, der er sammensat af flere krav, går betalingen til dækning af det ældst forfaldne krav først. [Her står ikke at det indbetalte skal registrres i sin helhed. Det sker nemlig ikke i praksis og skaber ikke formel rigtig registrering af indbetalingen. Skat forsøger trods modstanden mod at bruge post mod post at bruge post mod ældste?  Dette gælder dog ike de frivillige]

Stk. 9. Ubetalte krav til told- og skatteforvaltningen, der er oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, behandles efter reglerne i inddrivelseslovgivningen - [Gældsstyrelsen ? vel]

Stk. 3. Foretages der frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven efter stk. 2, anvendes beløbet alene til dækning af frivillig acontoskat, hvis der ikke på indbetalingstidspunktet består en debetsaldo. [Hvor bogføres det?]

§16.c:.

Stk. 5. En kreditsaldo udbetales til virksomhedens Nemkonto, medmindre virksomheden har ønsket en beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo.     [ Dette er stærkt uhensigtsmæssigt - den bogføringspligtige omhyggelige virksomhed bruger sit regnskab til at holde rede på ind- og udbetalinger   dette besynderlige greb skaber kaos]

2019-Skattemappen  for en pensionist.

For at forstå Skats mærkelige opgørelse har redaktøren medtaget en pensionist mappe. Der er kun tre små poster og en mærkelig for året før. Det er på ingen måde noget, der ligner den samlede skat for pensionisten. Den rigtige betalte skat er summeret forneden. Så man kan tydeligt se at Folkepensionen slet ikke rækker til de mange skatter. Folke-pensionen er kr 117.000 så der må tages af opsparingen for at betale skatterne - ingen ældrebyrde her.

Igen demnstreres det tydeligt, at Skattemappem på ingen  måde viser det fuldstændige mellemværende mellem borger og Skat.

2019-03-31_Skattemappe pensionist

Det er bare nogle ret tilfældige beløb, der havner her og der blandes som tidligere nævnt flere år sammen, så hvorfor de optræder her, savnes der henvisning til lovgivning herfor?

For læseren rekapituelres de faktiske skatteforhold for borgeren. her er vist den samlede Skat altså den skinbarlige virkelighed - der undskyldes fordi nogle poster er så godt skjult i det overadministrerede skattesystem, at de ikke er medtaget.

2019-03-31_pensionist total skat

Det fremgår tydeligt at Skat og vore politikere slet ikke ønsker at tegne dette skræmmende billede. Skatten er således 70,55% og folkepensionen dækker slet ikke. Pensionister må ofte selv klare sig, og det med ældrebyrden er et til lejligheden tegnet falsk billede.

14. I 2017 udgør grænsen for Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom 118.300 kr. (indkomst fratrukket skat) eller 9.900 kr. om måneden. næsten som i ovennævnte billede (indkomst kr 197.000 - (direkte Skat) 62.277 = 134.723).

2019 Skat kræver for meget skat ind.

Over tre millioner danskere får 16 milliarder tilbage i skat. Da antallet af Skatteydere er ca 4,8 bliver der opkrævet for meget hos 62%. I alt 16 milliarder. Det er så dog kun ca. 2,5% for meget.  Men det er ulige fordelt  alle A-skatteyderne rammer næsten i plet, kun kørselsfradrag og særlig indkomst kan give nogen særlig afvigelse. På den måde er det i høj ca 500.000 der er ramt af for meget opkrævet, og det bliver så ca. op til 20% for meget- og det er ikke i orden. Det skal være lettere for  B-skatteydere at tilpasse skatten til indtægten, så diskrimineringen reduceres.

2019- Motorregisteret fuld af fejl og mangler.

Link  til detaljer

230.000 danske bilejere skylder staten 750 millioner kroner, fordi de ikke har betalt deres motorafgifter. Det skyldes manglende kommunikation mellem it-systemer i Motorstyrelsen, Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen og i politiet, som ellers skulle understøtte opkrævningen af regningerne.

2019 Også fup med ejendomsvurderinger se linket.

 

2019-02-19

Skat i store problemer med nyt it-inddrivelsessystem: Kan ikke inddrive gæld for milliarder af kroner

Skat har store problemer med at få et nyt inddrivelsessystem op at stå på grund af mangelfulde data. Rigsrevisionen hejser advarselsflag

Link til mere info