2017 Advokaters rolle

2017 Advokaters rolle.

Advokaternes rolle forventes at dække klienternes interesser.

Men det er ikke så let i praksis.  Det fremgår af dette indlæg og erfaringer.

Nedlæg Advokatnævnet

I en retsstat indtager advokatstanden en særstilling. Derfor er der lovgivet særligt om netop advokaternes virksomhed. Alle danske advokater skal være medlemmer af Advokatnævnet, som drives af Advokatsamfundet. Dets opgave er at være offentligt klagenævn og behandle sager om advokater, der har tilsidesat god advokatskik. Det er ifølge retsplejelovens § 126 en del af den offentlige forvaltning. Men det er samtidig undergivet Advokatsamfundet, der er en interesseorganisation for advokater, og som i sin formålsparagraf som det vigtigste anfører, at de skal varetage deres medlemmers interesser.

Den sammenblanding, vi ser med Advokatnævnet, af både offentlig klageinstans og interesseforum for netop den gruppe af erhvervsdrivende, som der klages over, er mildest talt uheldig. Den kendes da heller ikke fra andre erhvervsgrupper.

Man kunne mene, at Advokatnævnets organisatoriske tilhørshold var ligegyldigt, hvis nævnet formåede at optræde som en uvildig klageinstans. Men det er desværre netop ikke tilfældet.

Lad mig give et par eksempler:

• Retten i en lille, sjællandsk provinsby modtog en stævning mod mig, mens jeg boede i Grækenland. Man lod stævningen forkynde for min græske nabo og afsagde derefter udeblivelsesdom, uden at jeg selv overhovedet havde hørt om sagen. Det blev jeg naturligvis ret vred over og hyrede en lokal advokat til at få stoppet sagen. For en sikkerheds skyld tog jeg et møde med hende, hvor vi gennemgik alle sagens aspekter. Pågældende fik besked på at få sagen afvist fra retten. Hun fik tillige besked på, at hun ikke måtte gå ind i sagens substans. På trods heraf afleverer pågældende på mine vegne svarskrift, hvor hun også går ind i sagens substans, i øvrigt til stor skade for mig i forbindelse med sagens videre forløb.

Advokaten blev fyret

Hvis en af medarbejderne i en af mine virksomheder handler direkte mod given ordre til skade for virksomheden, bliver vedkommende fyret. Det blev denne advokat naturligvis også. Samtidig indbragte jeg honorarkravet for Advokatnævnet. Jeg gjorde gældende, at vedkommende advokat havde handlet mod given ordre til skade for mig, og at vedkommende derfor ikke skulle honoreres. Til min forbløffelse fandt Advokatrådet, at vedkommende advokat havde handlet fuldstændig korrekt.

• I forbindelse med en familiesammenføringssag blev jeg nødt til at søge advokatbistand og henvendte mig til en advokatforretning på Strøget i København, som reklamerer med særlig ekspertise netop på dette felt. Det aftaltes, at det af Udlændingestyrelsen givne afslag på familiesammenføring efter EU-reglerne påklagedes, og at der parallelt hermed blev indgivet ansøgning om familiesammenføring efter de lokale, danske regler. Til min store overraskelse afviser Udlændingestyrelsen denne sidste ansøgning under henvisning til, at man ikke kan have to ansøgninger til behandling parallelt. Vi har altså her at gøre med en advokat, som fra landets hovedstrøg reklamerer med sin særlige ekspertise, men som er uvidende om de mest simple regler.

Advokaten blev fyret, og jeg nægtede at betale honorar for udformning af en ansøgning, som, man burde vide, ikke kunne imødekommes. Sagen kom for Advokatrådet. Her mente man, at det da var helt i orden, at pågældende skulle have penge for sit mislykkede ansøgningsarbejde. Jeg kunne forlænge denne liste betydeligt med egne og andres negative oplevelser med Advokatnævnet. Rammerne tillader det ikke. Men konklusionen er ganske klar: Advokatnævnet misbruger sin kompetence til at dække over sine medlemmer. Det bør derfor nedlægges snarest muligt og dets kompetence overføres til Forbrugerombudsmanden; en institution, som tydeligt har demonstreret, at den godt og effektivt kan varetage forbrugernes interesser.