2006 Eksklusivaftaler er ulovlige

Overholdelse af regler og klausuler er ikke eksistrende.

 

Vejen til helvede er belagt med gode intentioner (og dårlige undskyldninger). Kaster man et blik på brugen af arbejdsklausuler i staten og kontrollen af, om de overholdes, holder denne talemåde desværre kun alt for godt.

Arbejdsklausuler er til for at forhindre, at privatansatte medarbejdere, der udfører arbejde for eksempelvis offentlige instanser, får mindre gunstige løn- og arbejdsvilkår end dem, der gælder for arbejde af samme art under en kollektiv overenskomst. hensigten er at undgå social dumping.

Arbejdsklausuler ikke bare er en fiks idé, de er faktisk lovpligtige i alle kontrakter, som det offentlige indgår med private leverandører.

Men som antydet det er mest hensigt.

Den 4. juni 2020 rettede statsrevisorerne en særdeles skarp kritik mod selve staten for at sjuske med loven. Dette er for det første sket ved, at staten i al for høj grad helt forsømmer at indføre de lovpligtige arbejdsklausuler i kontrakter med private leverandører, endda i brancher med højrisiko for brud på kontrakter.

For det andet har man ikke at kontrolleret, at leverandører lever op til kravene i samme klausuler, hvor de eksisterer. Staten overholder altså ikke loven på dette ret væsentlige punkt.

Når man kigger på tallene, taler de deres tydelige sprog: Selvom det er lovpligtigt, har 26 pct. af departementerne og 39 pct. af styrelserne i staten ikke skrevet en arbejdsklausul ind i kontrakter med private leverandører på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område.

Samtidig er kontrollen af, om leverandører så overholder reglerne, nærmest ikke-eksisterende. 78 pct. af ministerierne og styrelserne kontrollerer slet ikke om arbejdsklausuler (hvor de er indføjet) bliver overholdt.

2019-Tidligere ansatte i Danish Crown: Vi blev presset ind i bestemte fagforeninger

I 13 år har det været ulovligt at tvinge ansatte ind i bestemte fagforeninger, men alligevel sker det stadigvæk i selv store danske virksomheder, beretter tidligere ansatte til Finans.

Danish Crown er en af Danmarks største arbejdspladser, og her har tillidsfolk i gennem flere år presset eller direkte tvunget nyansatte til at melde sig ind i Fødevareforbundet NNF, selvom fagforeningstvang har været ulovligt siden 2006.

»Man skulle være medlem for at kunne få arbejde. Nogle var ligeglade, men jeg følte mig trådt på mine rettigheder,« forklarer Carsten Hoier, der en kort periode i 2016 var ansat på Danish Crowns slagteri i Horsens.

Søren Rasmussen fra Tjørring var ansat på Danish Crowns slagteri i Herning tilbage i 2011, og han kendte ikke til reglerne om valgfrihed, da han startede i jobbet. Han undrede sig dog over, at tillidsmanden på førstedagen hev ham og et halvt dusin nyansatte til side, fordi de skulle underskrive en indmeldelsesblanket. Han vendte situationen med sin nærmeste chef.

»Han sagde, at der ikke var tvang, men han så helst - med tryk på helst - at vi var med i NNF. Ellers ville vi nok blive set lidt ned på. Han var vældig flink og rar, men jeg skulle bare vide, at nogle måske ikke ville tale med mig. Det er vel mobning eller hvad man nu kalder det,« siger han.

2019-09-10 3F ulovlige arbejdsnedlæggelser i Lufthavnen i Kastrup.

Her afsløres det at den 14 år gamle regel stadig overtrædes påd et  groveste af 3F  link.

3F'ere truer kollega: Prøv at hør' her. Du retter dig efter vores lov
Falck-reddere har følt sig presset til at melde sig ind i 3F    link

Ansatte i en af landets mest kendte og tradtionsrige virksomheder, Falck, har følt sig presset til at melde sig ind i 3F, selv om den slags har været ulovligt siden 2006.

I 13 år har det været ulovligt at tvinge lønmodtagere til at melde sig ind i bestemte fagforeninger, men før 2006 var mere end 200.000 danske lønmodtagere tvunget ind i en bestemt fagforening af såkaldte "eksklusivaftaler".

2019-06-10 EU ulovlig lovgivning fordømt af retten.

Dommere stempler værktøj mod social dumping som ulovligt

Krav hindrer fri konkurrence. Dansk Håndværk undrer sig over frifindelse af polsk selskab i sag om register.

Et polsk selskab, BIC Electric Sp. z.o.o., havde i tre tilfælde ikke i rette tid indberettet oplysninger til RUT-registret.

Oprindeligt blev selskabet af byretten i Horsens idømt en bøde på 20.000 kroner, men er altså for nylig blevet frifundet af landsretten.

Vicestatsadvokat Eva Rønne oplyser, at anklagemyndigheden har sendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet i håb om at få den principielle sag for Højesteret.

Man må sige juraen håndhævelse af fri fortolkning nogen gange går alt for vidt.  link mere