Skat har opkrævet for meget aktieskat

Avanceskatterne er ekstremt høje i Danmark -  verdens højeste.

Det bliver værre af, at der er opkrævet for meget, stol ikke på skat, udregn selv det rigtige beløb.

- Skat arbejder for tiden (2014) på at rette op på fejlene på de over 4 år gamle forkerte ansættelser.

Forældelsesfrist suspenderet

Skat har konstateret fejl i de fortrykte gevinster og tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser på årsopgørelsen i perioden.

Morten Østergaard har bedt Skat om en redegørelse i sagen, og samtidig bliver forældelsesfristen for sagerne fra 2010 suspenderet. Fristen udløb ellers 1. maj.

Alle sager kan genoptages

- Det er vigtigt at slå fast, at alle, der har betalt så meget som en krone for meget som konsekvens af fejlen, skal have mulighed for at få genoptaget deres sag, mener skatteministeren.

Skat har siden sommeren 2013 arbejdet på at afdække problemets omfang. Skatteminister Morten Østergaard har orienteret Folketingets skatteudvalg om sagen.

Almindelige skatteydere oplever, at Skat nu gennemgår alle selvangivelserne for 2012, 2013 og 2014 for at ændre på de afslutninger borgerne i god tro regnede for færdige forlængst .

Ved at anvende en bunkeopsamling får de ændrede afgørelse konsekvens flere år efter uden at brugerne kunne vide dette. Dette er rigtig dårlig forvaltning - men desværre meget typisk. På den måde er der flere der bliver snydt af forældelse.

___________________________________________________________________________________________

Skats årlige opgørelse af gevinster på aktier er uoverskuelig og umulig at kontrollere. Pengeinstitutterne har i mange år været afgkrævet sådanne oplysninger og Skat's liste er da også bare en dårlig kopi af bankernes indberetninger.  bankernes egen oversigt er til at sortere efter flere kriterier det letter kontrollen. Sådan er det ikke med skats liste.  Det bør nedlægges især når betænker hvor mange fejl det har ført til - det vil næppe blive bedre

Det kræver altså helt unødvendige ressourcer - indsatser der allerede er løst i bankerne.  Dette er et tåbeligt spild.

Tab, der ikke fuldt ud kan modregnes i gevinster for året fremføres til modregning i fremtiden. Dette er modsat principperne i andre retsstater (ex. Norge). Det betyder at mange i Danmark betaler for meget skat og mange fortaber helt fradraget, f.eks. folk der afgår ved døden inden tabet er blevet modregnet - dette burde tilbageføres ved 'slutopgørelsen'.  Og folk som har tab på pensionskontoen mister også fradarg for tabet når kontoen opgøres og afsluttes - alligevel afholder det ikke Skat fra at opkræve fuld skat på opløsningen uden modregning af tabskontoen.

Da Skat tillige har delt kapitalgevinster i en lang række forskellige begreber (cigar kasser) bliver det endnu værre. Tabet på en post aktier ex kan ikke modregnes i obligationer. Investeringsbeviser er særligt vanskelige fordi gevinsterne klassificeres enten/ eller som aktieudbytte, renteindkomst etc.

Se også

Skatten på opsparing er værre end på bolig se mere her.

2010 Skærpelse : ovegang til lagerbeskatning for investering igennem et selskab.

Skatten på aktier i alle andre lande er lavere end i Danmark.

Norge:  28% på al kapital gevinst og aktieudbytte  - samme regler siden 1982 - fuldt fradrag for tab  - ikke noget med cigarkasser he!

Sverige: 30% på al kapital gevinst og aktieudbytte  - men her har man den særlige skattesparekonto fantastisk lidt bøvl og fordelagtigt

Finland: Income from capital has two tax rates: 30% on income up to 30,000 euros and 34% on income exceeding that amount.

England: 10%  or 20% depending your tax level  rate - 11.000£ the first are free from tax.

irland:   33%

Tyskland:  25% + 5,5% - reduktion hvis din personlige ksatteprocent er under 25%

Portugal: 28%

USA:  20%

2017-ETF skat i USA

Man ser let hvorfor man til opsparing i USA kan lide ETF'er. Der er en rimelig beskatning på 20% ved jerskab over et år.

Der er stort set ikke 'kapitalgvinster'  der som i Danmark skal udbetales som gevinst og som bliver særlig hårdt besakttet.

Men altså stort set 20%

2016-08-23  Kapitalskatten kan let sænkes og det bør den.   Link til CEPOS

2017-03-09_ Cepos Kapitalskatten

CEPOS-analyse, der beregner effekterne af indførsel af en ensartet flad skat af aktie- og kapitalafkast samt rentefradrag på 25 pct. Det vil sænke nogle af de mest samfundsøkonomisk skadelige skatter og samtidig være provenuneutralt for det offentlige.
"Det vil ikke koste statskassen provenu at indføre en ensartet skat på aktie- og andet kapitalafkast samt rentefradrag på under 25 pct. Forklaringen er, at indtægterne fra skat af aktieindkomst og positiv kapital indkomst omtrent går lige op med, hvad staten får mindre ind på grund af rentefradraget.", udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

 

"Rentefradraget ender alligevel der i 2020 som følge af Forårspakke2.0 fra 2009. Her udløber også det bredt aftalte skattestop for boligejerne. Hvis man afskaffer den "bagatelgrænse", som betyder, at rentefradrag på under 50.000 kr. har en højere fradragsværdi på 33 pct., vil det øge statens indtægter med 2,2 mia. kr. Det er præcis, hvad staten vil miste i provenu ved at sænke skatten af aktieafkast (1,5 mia.kr.) og renteindtægter mv. (0,7 mia.kr.) til en ensartet sats på 25 pct. Ifølge den seneste beregning fra Skatteministeriet er balancepunktet endog nede på 21,3 pct. ", udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

2017-08-24 nu lover politikkerne aktiekonto??

Det skal være nemmere og billigere at handle aktier, mener regeringen, som vil kopiere den svenske succes med en aktiesparekonto. S og DF bakker op Når du i fremtiden snakker med din bankrådgiver, så skal du have mulighed for at oprette en helt ny slags konto, hvor du kan investere i aktier uden at skulle tage højde for indviklede regler. Samtidig vil aktieskatten være langt lavere end i dag, når du investerer via kontoen, som kaldes en aktiesparekonto.
Første vurdering af ordningen lyder sådan:
Læs hele historien på borsen.dk:  http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/177610/artikel.html#ixzz4qrVN7DuK.
En skat på 1,25% på indestående er således 500.000 x 1,25% = kr 6.250 uanset om du taber eller vinder. Du skal være i stand til at gøre det så godt de dygtige i markedet ca 7% årlig dvs. et afkast på kr 35.000  hear skal der  betales 27%  (under topgrænsen) eller kr 9.450  dvs. der er en lille fordel i forhold til kr 6.250.-  men hvis man taber er der ikke fradrag og man skal stadig betale 6.250.-
Det er svært at se den store fordel.
Der er ikke nævnt om alle investerigersformer er tilladt? 

Du kan altid hive penge ud

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forklarer, at aktionæren til enhver tid kan hive penge ud af aktiesparekontoen til privat forbrug.

"Hvis man f.eks. vil købe en lækker Lamborghini, så må man godt gøre det, fordi det er ens egne penge," siger Brian Mikkelsen.

Alt er dog ikke fryd og gammen. Hvis ens aktier taber værdi, så der efter et år står 400.000 kr. og ikke 500.000 kr., så skal der stadig betales 1,25 pct. i skat. Med de nuværende aktieregler vil skatten i det tilfælde være 0 kr., fordi det kun er gevinster, der beskattes.


2018-02-10 Det blev ikke til noget.

I stedet kan man nu indsætte op til kr. 70.000 og få en 12% rabat.  Hvis man 'kun' har 15 år til pensionen kan man få en skatterabat på 32%
Igen igen en ny ordning der splitter de mange måder man kan forsøge at spare på.
Konsekvens man betaler PAL skat på en konto selv om man faktisk ahr underskaud altså betalt for emget i PAL skat.

2017-07-19 Cepos:

"Selv om skattekonkurrencen hidtil har omfattet stort set alle lande, har den traditionelt været mere intens blandt mindre økonomier. Store land har kunnet tillade sig at stå udenfor, og USA har således den højeste sats på 38,9 [men i praksis betaler virksomhederne væsentligt mindre], og den har ændret ikke sig væsentligt siden 1980erne. Lande som Frankrig, Japan og Tyskland har også høje satser. Med amerikanske planer om at sænke den føderale satse helt ned til 15 pct. UKs sænkning til 17 pct. i 2020, og Macrons ønske om at sænke den franske selskabsskattesats til 25 pct. er situation imidlertid helt ny, og det vil kræve et dansk svar. Danmarks sats er på 22 pct [ved forudbetaling og her minus fradragsregler medvirkende til en reeel højere skat].", udtaler Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

2017 Norge indføre regler som i Sverige - kun Danmark fastholder verdens værste beskatning af småsparerne

De svenske privataktionærer nyder allerede godt af fordelagtige skatteregler sammenlignet med de danske, og nu ser det også ud til, at nordmændene får lettere adgang til aktiemarkedet. Således har finansministeriet i Norge netop sendt et forslag om en såkaldt aktiesparekonto til høring..

En lignende løsning har de danske aktionærer råbt op om i årevis, uden det dog har ført til politisk handling. Hos Dansk Aktionærforening er man frustreret over at se, hvor langt man er i Norge, mens der tilsyneladende intet sker på området i Danmark.
I Sverige har 500.000 svenskere en investeringssparekonto, som de kan købe børsnoterede aktier og obligationer samt investeringsfondsandele for. Her består skatten af et lavt årligt gebyr af hele indeståendet på 0,42 %.

2017 Bitcoin betragtes som legetøj af Skat- kritik fra revisorerne.

»Skattelovgivningen følger ikke med tiden, da den bl.a. ikke har reguleret lovgivningen i forhold til investeringer i bitcoins,« lyder kritikken fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, Danmarks fjerdestørste revisionsfirma.

Den forældede lovgivning på bitcoin-området et symptom på, at Skat generelt trænger til at hanke op i deres måde at lovgive omkring investeringer.

Grunden til revisionfirmaets kritik skyldes særligt Skats måde at håndtere indtjeninger fra bitcoin-investeringer. Myndigheden har nemlig vurderet, at den alternative valuta skal beskattes på samme måde som f.eks. guldbarre eller uindfattede diamanter.

Det betyder, at man beskatter ca. 53 pct. af fortjensten på bitcoin-investeringer, mens tab kun har en fradragsværdi i 2017 på ca. 28 pct. Skatterne er dermed højere end på aktier eller almindelig valutainvestering, og det er det, som revisionsfirmaet ønsker at gøre op med

Det vil betyde, at afkast fra bitcoin-investeringer vil blive beskattet som kapitalindkomst, som man ser ved renteafkast. Det vil reelt betyde, at bitcoin-skatten vil ændre sig fra ca. 53 pct. til et sted mellem 38 og 43 pct.

 

2017 se også Lovgivningsjask og de 700 love

2018 Indexfonde jaget vildt- Nordnet er de tnærmeste en dansker kan komme på denne form.

Til alle investorer i Superfonden Danmark

Vi vil informere dig om, at der kommer til at ske en ændring for skat indeholdt på udbytte modtaget af Superfonden Danmark. 

Superfonden Danmark er en fond, som er registreret i Sverige, og som forvaltes af Öhman Fonder og stilles til rådighed for Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Fonden er en såkaldt indeksfond, som spejler det danske C25-indeks, hvilket svarer til de 25 største selskaber, som er noteret på Nasdaq i Danmark. Superfonden Danmark er samtidig en akkumulerende fond, der i henhold til de danske skatteregler kvalificerer som et investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Superfonden Danmark er helt uden omkostninger (ÅOP 0 %); 0 kr. i kurtage, 0 % i årlige forvaltningsgebyrer, og 0% i administrationsomkostninger.

Ifølge den nuværende danske lovgivning, så skal danske selskaber, der udlodder udbytte til udenlandske investeringsforeninger mv. (herunder også Superfonden Danmark), indeholde en udbytteskat, som varierer alt afhængig af, hvem der skattemæssigt anses for at være udbyttemodtager. Den endelige udbytteskat, der påhviler aktier ejet af Superfonden Danmark, forventes efter gældende lovgivning ikke overstige 15%.

Siden Superfonden Danmark blev lanceret i 2014, har vi kompenseret investorerne for den udbytteskat, og sideløbende har vi arbejdet på at få ændret SKATs praksis. Vi har nu modtaget et forslag til afgørelse fra de danske skattemyndigheder, som lægger op til at fastholde denne beskatning af Superfonden Danmark. Vi har i den forbindelse besluttet, at vi ikke længere kan fortsætte med at kompensere for denne udbytteskat, som de danske myndigheder pålægger fonden. Dette vil påvirke dit afkast negativt fremover. Hvis vi antager, at de selskaber, der indgår i C25, betaler et gennemsnitligt udbytte på 2 %, og at den endelige skat er på 15 %, vil dit afkast før skat blive 0,3 % mindre per år. Dit afkast efter skat afhænger af dine individuelle skatteforhold, men generelt gælder, at hvis du investerer via en dansk pensionsordning, vil dit afkast efter skat som udgangspunkt blive ca. 0,26% mindre per år. Ændringen træder i kraft fra 1. marts 2018.

Det ændrer ikke på omkostningerne for dig som kunde, og Superfonden vil altså fortsat have et ÅOP på 0 %. 

Har du spørgsmål omkring dette, så kontakt venligst Kundeservice på 70 20 66 85 eller ved at svare på denne besked. 

Venlig hilsen
Nordnet 2018-03-06

2018-Selskabsskatten sænkes i Norge og Sverige.

Den dasnke sats er stadig under forudsætning af at virksomhederne betaler forud ellers er den til sammenligning rettelig 26%.

Udbytte skatten der opkræves fra selskabet der udlodder er dog fortsat 27% for personer.????

 

2018-11-21_Selskabsskatten i Norge