2020-MOMS svindel for 12 mia kr

2020-04-12 Rigsrevisionen undersøger MOMS fup.

 

Der er tegn på store beløb er gået skatteopkræverne hos Skat's næse forbi. 2016-12-14.  Skatteminister fremlægger 17 punkts plan for bedre kontrol den 16 dec.

Rigsrevisonens rapport nr 7 2016 om problemet.

Skatteministeriet har ikke sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling ertilfredsstillende. Udbetalingerne af negativ moms beløb sig til 235 mia. kr. i 2015 fordeltpå 317.643 angivelser, hvoraf knap 2 % blev kontrolleret. Rigsrevisionen finder, at Skatte-ministeriet snarest bør tage initiativ til at styrke kontrollen, så risikoen for uretmæssigeudbetalinger mindskes.

TV2's afsløringer nu vurderes tabene til 12 mia kr.

En stikprøve af en gruppe særligt risikable virksomheder, som udgør to procent af det samlede antal virksomheder, viser eksempelvis, at der fra 2016 til 2018 er fejl og mangler i momsbetalingerne for mere end 12 milliarder kroner.

Flere selskaber skylder over 10 millioner

Rigsrevisionen fremhæver særligt problemerne med kontrollen og opfølgningen på de i alt 59.000 virksomheder, der ikke indberettede selv ved udgangen af 2018 og i stedet fik foreløbige fastsættelser af Skatteforvaltningen. Som eksempel nævner Rigsrevisionen en virksomhed, der af Skatteforvaltningen fik nedsat sin moms per kvartal til 8.000 kroner, selvom virksomheden tidligere skulle betale mellem 418.000 og 636.000 kroner.

 

2020-01 2 medarbejder bortvist og politianmeldt.

De bortviste medarbejdere blev politianmeldt i henholdsvis 2015 og 2017.

Den ene sag drejede sig om svindel for knap 3 millioner kroner, mens den anden drejede sig om et beløb på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

Der er faldet dom i sagen, og pengene skal betales tilbage.

Sagen fra 2017 udsprang af det daværende Skat Motor. Her angav en medarbejder angiveligt nogle prisfastsættelser for lavt.

Det førte ifølge Skattestyrelsen til manglende afbetaling på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

»Den sag blev også opdaget og vedkommende bortvist og politianmeldt. Det er meget forargelige sager, og sager vi - som vi skal - har orienteret Rigsrevisionen om«, siger direktør Merete Agergaard.