2019-Momssvindel

2019 Momssvindel?   i 11 år!

Normalt dækker vi ikke svindel - ingen kan rigtig beskytte sig mod noget sådant. Og i vore dage er alle udsat for svindel løbende. Det være sig via phishing eller salg af ikke eksisterende varer fra et ikke eksisterende firma etc.

Skat kan også blive udsat for svindel, det er vel derfor, der er ret så stramme regler, der gør det rigtig svært for nystartede frimaer at komme i gang. Men at kræve et depositum på kr 125.000 er at gå for vidt, når man kan stifte  et firma fro 1 kr elllr i hvert fald kr 50.000-

Rettidighed omhu bør alligevel kunne forventes også i svindelsager.

Men sagen om udbytte refusion viser nu samme med en sag om organseret momssvindel, at rettidig omhu ikke præger etaterne.

Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk

I fortroligt dokument skriver Justitsministeriet, at myndighederne har kendt til personer i et kortlagt netværk bag formodet momssvindel i over 11 år.

De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den danske stat for over 800 mio. kr.

Igennem flere år fik de danske myndigheder advarsler om selskaber knyttet til to påståede jihadister, der er centralt placeret i et formodet momssvindlernetværk. Et svigt, at der ikke blev grebet ind, vurderer eksperter.

Netværket af forretningsmænd er kortlagt af Finans og dagbladet Information, og den formodede og beviste momssvindel fandt særligt sted i perioden 2012-2015. Det er tidligere beskrevet, at politi og skattevæsen siden 2013 har fået en række advarsler om bagmændene i netværket.

Tidligere har det været fremme, at spansk politi i 2014 flere gange henvendte sig til bagmandspolitiet om dele af sagen. Men nu viser det sig, at også svensk politi i 2015 kontaktede det danske bagmandspoliti for at få hjælp til efterforskningen af en millionsvindelsag med relation til de to påståede jihadister.

Desuden viser konkursredegørelser, at der løbende blev advaret om formodet momssvindel i selskaberne.

Information går videre i anklagerne med: citat

"Et netværk med 14 formodede momssvindlere i centrale roller har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Netværket har forbindelser til syrienkrigere og terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Eksperter frygter, at nogle af pengene er gået til terrorfinansiering?".

Men nu viser det mørklagte dokument, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en 11-årig periode har videregivet oplysninger fra et »stort antal underretninger« om personer i netværket til både Rigspolitiet, skattevæsenet, Politiets Efterretningstjeneste, PET, og flere politikredse. Hvidvasksekretariatet modtager underretninger fra bl.a. banker ved mistanke om økonomisk kriminalitet.

Alligevel blev der ikke grebet ind, før hovedparten af millionerne var forsvundet. - Det  er ikke rettidig omhu.

Politikere kritiserer Justitsministeriet for unødvendig hemmeligholdelse af oplysninger om myndighedernes kendskab til formodet momssvindlernetværk.

Det virker åbenbart urimeligt at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat ikke har foretaget sig noget. Og så virker der himmelråbende forkert at blive ved at beskylde bankerne for ringe indsats, når den juridiske spidskompetence  ikke formå noget som helst.

Kan vi i øvrigt så forvente nogen effekt af de mange indberetninger fra bankerne, der nu påstår at have mere end 3.000 ansatte i bare de store til at holde øje med hvidvask, medens der kun er en 7-9 personer til at se på sagerne i hvidvask sekretariatet?

Svindel er som nævnt ganske almindeligt. I 2004 forsøgte nogle i England at narre danske firmaer ved at afgive ordrer på meget dyre og små varer som hukommelser - det var et usædvanligt handelsmønster. Et af fimaerne, som blev angrebet, Danbit i Køge forsøgte at hjælpe politiet ved at sende varerne frem til køberen i London, så myndighederne fik mulighed for at spore modtageren. Men det gad myndighederne ikke. Kun TV2 fulgte sagen til London. Da der ikke var nogen på den angivne adresse gjorde de heller ikke TV2 mere.