2017 Skat nedlægges og erstattes af 7 styrelser

2017 Skat nedlægges?  - Bureaukratiet består

Skatteministeren foreslår nedlæggelse af Skat. Hurrah?  nej det er en organisationsomlægning nu til 7 styrelser.

2018:  25% vækst i antallet af chefer  = 97 nye chefer.

De mange skandaler - og der dukker hele tiden nye skandaler frem - har fået ministeren til at sige stop.

dagens skandale:  [link til flere skandaler]

"Ved en fejl har Skat refunderet millioner af afgiftskroner til ejere af brugte taxier, selv om afgifterne aldrig er blevet indbetalt. Fejlen er sket, når personer eller firmaer har eksporteret gamle taxier og har bedt om at få refunderet registreringsafgift, hvilket er normal kutyme ved eksport af brugte biler."   link til mere

Om de udelige skatteministre meningsmåling:  (2017-06-22)

Ansvarlige for Skat bør forlade landspolitik

Der skal ikke gives nye ministerposter til politikere, som har ansvar for rod i Skat, mener vælgerflertal.

Forslaget bruges til at skabe mere udflytning samtidigt?

1500 udflyttes samtidigt.

Det rigtige ville ikke være at fokusere ensidigt på det organisatoriske men også at se på de mange tåbelige love Folketinget har kreeret i tidens løb.

Det kunne skabe en forenkling af systemet og man kunne gennemføre en historisk forenkling af hele skattesystemet, der ikke kun mindsker behovet for bureaukrater, men også sparer såvel erhvervsliv som borgere for unødvendige omkostninger.

Der findes andre velfærdsstater i nærheden af Danmark, der ikke i tilnærmelsesvis samme grad tvinger borgere og erhvervsliv til at tåle samme tunge skatteåg.

Som for at føje spot til skade har skatteopkrævningen udartet til en farce, hvor dubiøse kræfter har kunnet hente et tocifret milliardbeløb i udokumenteret udbytteskatterefusion, mens et trecifret milliardbeløb, som borgerne skylder de offentlige kasser, anses for uerholdeligt. Læg hertil et ejendomsskattesystem i ruiner, vilkårlige registreringsafgifter på leasingbiler og it-systemer, der synes at være mindre kapable end en lommeregner til en tier og med et fladt batteri.

Regeringens svar på disse skatteskandaler er at nedlægge Skat fra den 1. juli 2018.

De nye styrelser skulle blive:  gæld, told, ejendomsvurderinger, motor, administration og service, udvikling og forenkling samt en styrelse for skatter, afgifter og moms. Der nævnes ikke noget om de allerede eksisterende styrelser som f.eks. Skattanakestyrelsen - der selv er ret så ny og som har fosinket bahandlingstiderne til det dobbelte.

Cirka 200 danske virksomheder betaler f.eks. 8 mio. kr. i te-afgift, der utvivlsomt koster langt mere at administrere, end staten får ind - da især, når man medregner administrationsomkostningerne i de berørte virksomheder.

Et andet eksempel: Danmark er så vidt vides det eneste land i verden med "råstofafgifter" på mandler, nødder og kerner - endda hele otte forskellige afgiftssatser. Vanviddet bliver ikke mindre af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler danskerne at spise usaltede nødder hver dag.

Den nye motorstyrelse ville være inderligt overflødig, hvis regeringsafgiften blev afskaffet og erstattet af et system med motorvejsmærkater, som det kendes i andre EU-lande og inden længe også i Tyskland.

Samtlige områder af det efterhånden perverterede skattesystem byder på tilsvarende eksempler på skatter og afgifter, der med stor fordel vil kunne fjernes eller forenkles og herigennem mindske behovet for syv nye styrelser.

Hver tredje medarbejder i Skat er 55 år eller derover, og i de kommende år går så mange på pension, at det frem til 2021 indebærer rekruttering af 3.300 nye medarbejdere, der skal fordeles i 26 byer, ligesom der allerede er sat navn på de byer, hvor de nye skattestyrelser skal ligge. Dermed er der for alvor taget fat på kommunalvalgkampen.

Frem for at vælge en klar liberal løsning gør regeringen det politikerskabte skattemorads til forsamlingshuspolitik ved

at fokusere på udflytning af arbejdspladser i stedet for på de fundamentale skattereformer, der er nødvendige.

Målet skal være at bringe skattetrykket ned på et nordeuropæisk gennemsnit, hvilket vil sige omkring 40 pct. fra de nuværende 46,4 pct. - ideelt set gerne lavere.

Bureaukratiet lever stærkt.

Erhvervsministeren slår hårdt til. Der sker for lidt og det går alt for langsomt.   link til mere

Oprydning i virksomheders administrative bøvl drukner i bureaukrati

En tredjedel af de 378 forslag, som regeringens Virksomhedsforum har forslået, venter stadig på at blive implementeret efter flere år. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil nu stramme op i arbejdet.

I perioden 2012-2015 har Virksomhedsforum, der blev sat i søen for at forenkle regler og love for erhvervslivet, fremlagt 378 forslag om regelforenklinger til skiftende regeringer - forslag man fra politisk side har sagt helt eller delvist ja til.

Men ud af de 378 forslag er kun 260 blevet implementeret. Eksempelvis ligger 20 ud af de 57 forslag, der blev fremsat i 2012, stadig og venter på blive ført ud i livet.

»I ministerierne skal man prioritere forslagene og arbejdet med dem. Når man ser på den hastighed, hvormed nogle af forslagene er blevet behandlet, må man nok konkludere, at det ikke er dem, der har ligget øverst på skrivebordet i ministerierne,« siger Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer og medlem af Virksomhedsforum.

2017-06-14_Virksomhedsforum