2017 Cryptocurrencies - Blockchain

2017 Bitcoins og blockchain.

Nye teknologier er på vej. Det forventes at forandre verden fuldstændigt.

I dag har bankerne via særlig lovgivninger privilegier, som give dem en særstilling i samfundet.

F.eks. gik staterne ind og garanterede mod tab for små indskydere (hvor der ellers ikke var nogen garanti mod tab og svindel).

Staten magtesløs

Staten har ikke magten over de forskellige slags penges markedsværdi. Staten og nationalbanken kan ikke diktere en valuta dens markedsværdi, heller ikke nationalbankens egne statspenge.

Staten er loven inden for sit domæne, men den sætter ikke enerådigt en valutas markedsværdi hverken internt i national forstand eller internationalt. Stater og nationalbanker samarbejder om at bevare nogle bestemte vekselkurser de forskellige nationalbankers valutaer imellem, men behersker ikke sine valutaers markedsværdi.

Bankpenge er lovlige ligesom staten anerkender bankpenge som betalingsmiddel til skattevæsenet.

Den danske stat, skatterådet har forbudt virksomheder at skrive fakturaer i Bitcoins.

Spørgsmålet er, om det kan forbyde, at markedets aktører clearer gensidige fordringer eller neutraliserer gensidige fordringer med denne valuta.

Det står ikke klart.

Skattebetaling:

Noget, som står fast, er, at staten ikke anerkender indbetaling af skat i Bitcoins. Den regner heller ikke fortjenester, udbetalinger i anden valuta som følge af handel med Bitcoins, som skattepligtig.

Dvs. handel med og udvekslinger økonomiske agenter imellem med Bitcoins er lovlig. Afslutning af uafsluttede regnskaber i Bitcoins er lovlig. Men almindelig fakturering og forbrugerbeskyttelse er umulig i en bitcoinøkonomi.

mere om Blockchain.

Verdens førende centre for forskning i dette teknologi område er Zug i Schweiz, Singapore og Dubai.

Skats afvisninger se mere.    Ligesom med Uber og Airbnb er de etablerede systemer imod al forandring. [Kineserne siger: forandring er normalen]

Andet link om emnet. Skat siger itcoin står uden for momsreglerne. [Bitcoin mining]

Blockchain anvendes til valuta som Bitcoin ( og mange andre formål). Det kunne måske løse problemet for de mange der ikke kan få en bankonto (trods bankernes privilegier)