På den første afhøringsdag i Undersøgelseskommissionen om Skat opfordrede kommissionsformand Michael Ellehauge de 33 fremmødte bisidderadvokater til nøje at overveje, om det er relevant, at de møder op til en konkret afhøringsdag.

Han forklarede, at alle bisiddere vil få tilsendt en udførlig protokoludskrift af de afgivne forklaringer, og at kommissionen også er indstillet på at indkalde en person til afhøring igen, hvis der er behov for det. Og så gentog han den dag i marts sin opfordring til bisidderne om at overveje og dermed begrænse deres tilstedeværelse på de mange afhøringsdage til det, der »skønnes direkte relevant for varetagelsen af hvervet som bisidder«.

I alt 47 afhøringsdage er indtil videre lagt i kalenderen i 2019, og de samlede udgifter til bisidderadvokater i kommissionen har udsigt til at slå alle rekorder: 103 mio. kroner.