2015 Transfer pricing Ecco

2015 Transfer pricing - Ecco

 

- I mange år har det især været hobby arbejde, der har rangeret som Skats tag selv bord.

Men der er nok en forventning om, at der er større penge i 'transfer pricing'  området kaldet TP. Lovgivningen skal her sikre mod urimelig flytning af overskud til lavskattelande.Det er en selvopfyldende  formulering fordi alle lande er lavskattelande i forhold til Danmarks helt eksorbitante høje beskatning. Fastsættelsen af 'priserne' på varer er et rent tag selv bord for Skat. Der er ikke internationale aftaler om skat på virksomheder eller borgere for den sags skyld, derfor bliver der anvendt vidt forskellige regler til stor skade for virksomhederne, og det fører til dobbeltbeskatning  eller i det mindste til den højest mulige beskatning = 'den danske'.
- Senest har Ecco det danske icon for fremstilling af forbrugsvaren fodtøj. Det ekstremt høje danske omkostningsniveau førte tidligt til udflagning vist først i Portugal og senere andre steder.Det er ikke let at konkurrere med Nike, der får sine dyre sko fremstillet af fangerne i kinesiske fængsler.  (beskæftigelsesterapi selvfølgelig)
Landsskatteretten - Skat's interne appel instans til sikring af omvendt bevisbyrde har lige fastslået, at Ecco skal betale dansk skat af omsætning, der er sket og beskattet i Thailand og Indonesien i 2005 før etablering af reglerne for 'transfer pricing'.
Ecco fortæller at der angiveligt har været anvendt de nyeste bøllemetoder. Dvs. trusler om ekstra høje skønsmæssigt ansatte vurderinger eller indgåelse af aftaler som 'studehandel'.
- Ecco vil nu gå til en 'rigtig' retsinstans' Byretten' med sagen.
Skat kræver en ekstra skat af et skønnet beløb på 82 millioner efter at være startet med 175 mio. kr.Skat påstår, at Skat ikke har fået tilstrækkelig dokumentation (efter over 1000 sider). Men det siger Skat jo altid. Det er ikke substantielt og baserer sig på den alvorlige retskrænkelse ingen politikere har villet stoppe, at der er omvendt bevisbyrde.
- »På et møde i 2009 dukker en kontorchef fra Skat op, som giver os et »tilbud«. Hun siger, at hun er parat til at hæve vores skattepligtige indtægt i Danmark med 175 mio. kroner, og hvis vi betaler skat af de indtægter, så får vi fred. Men hvis vi ikke tager imod det »tilbud«, så vil Skat komme efter os og åbne alle mulige sager, og så bliver det bare værre for os, og det kan ende med en forhøjelse på 400 mio. kroner, fortalte kontorchefen os,« fortæller Eccos talsmand.
»Vi finder det totalt uacceptabelt at blive truet på den måde, og det kan ikke være rigtigt, at vi skal deltage i en studehandel for at slippe for en ekstra hård behandling. Så vi sagde nej. Men Skat kom så tilbage kort derefter og åbnede sager over det hele og bad om dokumentation med frister, der var langt kortere end tilladt,« fortsætter talsmanden.


»Jeg ser meget alvorligt på anklagerne om trusler og urimelighed i sagsforløbet. Er en virksomhed utilfreds med et sagsforløb i Skat, kan man altid rette henvendelse til Skat for at drøfte oplevelsen,« udtaler Jim Sørensen indsatsdirektør for området.  ?  jamen hvorfor griber han så ikke ind?

'Transfer pricing' afgørelser er altid baseret på skøn!   se speciale om skøn her link.

Og mere på www.skatteret.dk

Det har vist sig, at SKAT ikke har været enig i disse prisfastsættelser hos en række større virksomheder, hvorfor SKAT har skønnet nye priser. I den sammenhæng har der efterfølgende været forhandlet om prisfastsættelsen. I princippet må der ikke forhandles om en skattebetaling, idet grundlovens § 43 fastslår, at " Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov." Det vil sige, at der skal være hjemmel i loven, før der kan ske beskatning.

Skats systematiske bøllemetoder  lanceres i 2010.