Skattereform forsalg CEPOS

2021 USA fremsætter forslag til beskatning af store selskaber.

 

Og vil have ophævet den negative forskelsbehandling som Frankrig har indført.

Løsningen skla være sådan, at der betales skat i landet hvor overskuddet dannes. Hvis ikke skatten er på minimum 15% f.eks. skal der kunne opkræves yderligere skat op til 15% i hjemlandet. Skattely vil derfor ikke længere kunne betale sig.  Der lægges op til at det skal behnadles til stormødet med OECD til sommer 2021.

2021 Stadig i top i OECD

Danmark er stadig helt i top vedr. skat målt blandt alle OECD lande.

Det er vigtigt for at dæmme op for skattestigninger under en kommende borgerlig regering. Og det er i særdeleshed vigtigt i Danmark, der ifølge OECD har det højeste skattetryk blandt de 36 OECD-lande. Faktisk er det ret utroligt, at Venstres løfte om skattestop kan vække så meget postyr i OECD-landet med det højeste skattetryk. Og det er et logisk svar på Mette Frederiksen, der har forhøjet skatterne 34 gange med en samlet regning på godt 10 mia. kr. Det svarer til knap 2.000 kr. pr. dansker i skattestigning.

2015 Århundredets skattereform

 

Cepos har gjort en stor indsats med at revidere vort nuværende kludetæppe. Se linket

Reformen vil betyde, at en LO-familie i lejebolig får øget sit rådighedsbeløb med ca. 8 pct. eller 29.000 kr. (svarende til ca. en månedsløn ekstra), en funktionærfamilie i ejerbolig får øget sit rådighedsbeløb med ca. 9 pct. eller 46.000 kr., mens en direktørfamilie får øget sit rådighedsbeløb med 143.000 kr. Personer på overførselsindkomst vil, når reformen er gennemført, have nogenlunde samme disponible indkomst som i dag.

Skat på arbejde: Den øverste marginalskat reduceres til 40 pct. for indkomster over 250.000 kr. og 38 pct. for personer med arbejdsindkomst på under 250.000 kr. Det sker ved, at topskatten afvikles, og loftet over jobfradraget fjernes.

Afgifter: Samlet lettes afgifterne med over 20 mia.kr. Den vigtigste ændring er afskaffelsen af registreringsafgiften på personbiler. Herudover afskaffes tinglysningsafgiften, chokoladeafgiften, afgifterne på spil og en lang række andre afgifter, som alene findes for at skaffe staten indtægter. For det andet justeres de afgifter, som beskatter eksterne omkostninger, men er for høje. Det gælder f.eks. NOx-afgiften, energiafgifterne og afgifterne på spiritus, tobak, øl og vin.

Kapitalbeskatning: Al rente- og aktiebeskatning reduceres til 25 pct. fra op til 42 pct. i dag. Det vil bl.a. gøre det nemmere for iværksættere og små risikovillige virksomheder at tiltrække aktiekapital, og i øvrigt gøre det mere attraktivt at spare op. Desuden foreslås det at genindføre reguleringen af grundlaget for ejendomsværdiskatten, men med en effektiv sats på 0,6 pct., når skattestoppet udløber efter 2020

Selskabsskatten sænkes til 12 pct. Det vil være det laveste niveau i OECD pct. En lavere selskabsskat vil øge investeringerne og produktiviteten mere end noget andet. Den lavere selskabsskat vil stille dansk økonomi godt i den skattekonkurrence, der i den grad er startet igen efter finanskrisen.

Finansiering: Skattereformen finansieres hovedsageligt via lavere offentlige udgifter og via adfærdseffekter af lavere skat ud fra samme beregningskonventioner, som anvendes i de økonomiske ministerier. Dog er der også enkelte skatteforhøjelser. Det drejer sig om afskaffelse af den grønne check og ophævelse af skattestoppet for ejendomsværdiskatten. Fra 2020 følger ejendomsværdiskatten ejendomsvurderingerne. Desuden reduceres skatteværdien af rentefradraget til 25 pct. for alle.

Finansieringen kommer endvidere fra lavere vækst i det offentlige forbrug. Vækstraten reduceres til 0 pct. (realt) i årene til 2020, og fra 2020 til 2030 nedjusteres den fra 1,1 til ½ pct. årlig realvækst. Endvidere ændres den årlige regulering af overførselsindkomster fra løn- til pristalsregulering i årene 2024-30. Endelig afskaffes efterlønnen, ligesom dagpengeperioden reduceres fra 2 til 1 år.

Se mere -  Forslag til forenklet avancebeskatning

 

2016 Topskatten til debat   link se mere

De 10% topskatteydere af de 4,7 mio skatteydere betaler 32% af al personskat og afgifter (der er ikke oplsyninger om de resterende statsindtægter op til 975 mia kr 2014 tal)

2016-09-21_10 Topskatteydere betaler 30 af al skat

2016 betydeligt potentiale for effektivisering - kommunesammenligning.  se link

2019-Så meget skal du tjene for at købe et hus.

2019-02-13_ millionindkomst forat købe bolig