Refusion af udbytte aktie skandale 12,3 mia. kroner tabt

201811-07 Undersøgelseskommission nedsat i 2016

Undersøgelseskommission om Skat, der skal kulegrave mange skatteskandaler i perioden fra 2002 til 2017. Herunder forløbet med det nu skrottede digitale inddrivelsessystem EFI og refusion af udbytteskat. Skatteministeriet oplyser, at de i alt har udleveret 1.184 mapper til undersøgelseskommissionen. I redegørelsen fremgår det, at man har iværksæt en "rykkerprocedure", så ministeriet udlevere det ønskede materiale hurtigere. Skatteministeriet afviste imidlertid at have modtaget nogen rykker. Det er ministeriets skøn, at alt materialet vil være udleveret i maj næste år. Altså knap to år efter kommissionen er blevet nedsat. Komissionen starter 2019-03-05, der er udpeget 106 vidner. Det ventes at tage 5 år og koste 308 mio kr.Den periode, som kommissionen skal undersøge, strækker sig fra 2002. »Det er ekstremt omfattende og en meget dårligt afgrænset opgave. Mange af de embedsmænd, der har været involveret, er der jo slet ikke længere, og så kan man ikke gøre noget tjenstligt ansvar gældende." - hvis man da ville?. Det er 6. gang man undersøger de 12 mia. kr. der forsvandt. Bo Daugaard var ansat i Skatteministeriets Interne Revision (SIR) fra 2008-2011, og er den første der interviewes. Bo Daugaard havde f.eks. været med til at lave en rapport i 2010, hvoraf det bl.a. fremgik, at »der føres ingen kontrol i forbindelse med refusionsanmodninger med, om investor reelt er aktieejer og om investor reelt er skattepligtig eller ej.« I retten kalder Bo Daugaard Skats udbytteadministration »en rodebutik«. F.eks. kunne Skat ikke afstemme sine egne udbetalinger med de indberetninger, der kom fra virksomhederne om indeholdt udbytteskat."  Det er ligesom i Skats regnskaber se mere.

»Lisbeth Rømer brokkede sig i flere år over, at der var problemer med udlændinge og udbytte. Jamen chefer der kun brokker skal ikke være chefer, de skal handle - det er åbenbart det store problem i Skat og Socialstyrelsen.

"De afhørte revisorer betegnede Skat som en bureaukratisk rodebutik, hvor der hverken var tilstrækkelig kontrol, ressourcer og kritisk sans nok til at håndtere de mange udbetalinger kvalitativt. Således skulle der ifølge vidnerne og rapporten have været omkring 30.000 ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Det var ifølge Lars Kørvell noget nær umuligt at opkræve dokumentation for så mange ansøgninger, da der dels var for mange af dem, og dels var de nødvendige ressourcer ikke til stede på daværende tidspunkt."  eller

"Ifølge endnu en tidligere medarbejder i den interne revision, Søren Kristensen, var Skat præget af en kultur, hvor der ikke blev taget højde for de anbefalinger og orienteringer, som de uafhængige revisorer kom med. Dette kom mest til udtryk, da den interne revision i 2013 opdagede, at de samme huller stadig gjorde sig gældende, tre år efter at SIR første gang råbte vagt i gevær; rod i IT-systemer, ingen kontrol med refusion og manglende handleplaner på baggrund af SIRs anbefalinger. Intet var ændret til det bedre, fortalte den tidligere revisor under afhøringen." - »Vi kunne se, da vi kom derud, at forholdene var som i 2010, hvor man bogførte, som man plejede. Der var ingen forbedringer"


2018-10-17 Skat skylder milliarder til investorer

Siden 2015 har tusindvis af lovlydige investorer  måttet vente på at få udbytteskat refunderet. Fremover skal gælden ikke forrentes, mener minister

Det er mere end tre år siden, at udbytteskandalen brød ud, og Skat slog bremsen i over for alle også de lovlydige borgere, fordi Skat ikke kunne finde ud af, hvem der retmæssigt skulle have for meget betalt skat tilbage.

Kun en femtedel af 60.000 sager om refusion af udbytteskat er blevet behandlet, siden skandalen med svindel blev opdaget i 2015, og lovlydige investorer kan risikere at vente i årevis på at få refunderet udbytteskat.

Kun en femtedel af 60.000 sager om refusion af udbytteskat er blevet behandlet, siden skandalen med svindel blev opdaget i 2015, og lovlydige investorer kan risikere at vente i årevis på at få refunderet udbytteskat.

2018-08-21  Rod i regnskaberne hos Skat - Rigsrevisionen påpeger

Rigsrevisionens forbehold kommer, efter at Skattestyrelsen fredag fremlagde Skats regnskab for sidste år.

Regnskabet indeholder så mange usikkerheder om milliardbeløb og regnskabsførelsen, at Rigsrevisionen ikke kan sige god for rigtigheden i regnskabet, der også kaldes paragraf 38.

Blandt andet hæfter Rigsrevisionen sig ved, at regnskabet bærer præg af usikkerhed om, hvor stor en del af de såkaldte restancer, skattemyndighederne reelt ventes at kunne inddrive. De skriver ligeledes i deres rapport, at der er store afstemningsproblemer af regnskabsteknisk karakter.

link til kritik

Hvordan kan denne organisation så stille urimelige krav til skatteborgerne?

SKAT har ikke foretaget tilfredsstillende systemmæssige afstemninger mellem regnskabssystemet og de underliggende it-systemer, som har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen i SKAT, lyder det i beretningen.

Baggrunden er, at SKATs it-systemportefølje består af ca. 200 forskellige it-systemer, der er indbyrdes afhængige.

De forskellige systemer anvendes bl.a. til at generere data til regnskabet.

Men problemet er, at der ikke er direkte integration mellem flere af systemerne, så data udveksles i stedet ved filoverførsler.

»Det er derfor helt essentielt for regnskabsaflæggelsen og for en korrekt opgørelse af SKATs indtægter, at data behandles korrekt i de enkelte systemer, og at overførsler af data mellem systemerne er fuldstændige og korrekte,« lyder det.

SKAT skal derfor kontinuerligt afstemme systemerne, så man rettidigt kan opdage og korrigere eventuelle fejl.

Rigsrevisionen konstaterer imidlertid - trods et fokus på at transaktioner mellem systemerne er rigtige - at der stadig er uopløste differencer, og at der fortsat ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for data, som administreres i SKATs systemer.

Der foreligger derudover ikke tilstrækkelig dokumentation for, at data, som administreres af eksterne it-leverandører, er fuldstændigt og korrekt registreret og overført til SKATs "egne" it-systemer, fx i form af specifikke tredjepartserklæringer om fuldstændighed og nøjagtighed.

De mangelfulde systemafstemninger medfører risiko for, at væsentlige fejl ikke bliver opdaget og rettet.

Specielt er der risiko for, at »SKAT ikke opdager, hvis en overførsel mangler.«

Der er dermed risiko for, at indtægterne ikke er fuldstændige og korrekt klassificeret i regnskabet.

Skat har således også selv fundet flere fejl og differencer.

2017-12-19 Ingen ansvarlige - Skat er altså uansvarlig.

Det vidste vi efterhånden godt.

Link til undersøgelsen

Ingen embedsmænd kan stilles til ansvar for skandalen om påstået svindel med udbytteskat for 12,3 mia. kr.

Undersøgelsen er lavet af advokatfirmaet Bech-Bruun, og den blev iværksat i februar i år, efter at sagen allerede har været undersøgt fire gange tidligere, ligesom den fortsat efterforskes af bagmandspolitiet. Og se nedenunder. Kammeradvokaten afslører ledelses fejl ???????? men lederne i Skat er altså uansvarlige.

Af udersøgelsen fremgår det desuden tydeligt, at en underdirektør med ansvar for inddrivelse har undladt at påpege forkerte (læs løgn) oplysninger om antallet af refusionssager over for skatteministeren og Folketinget. [iflg Altinget]. Dette er selvfølgelig en tjenesteforseelse. Men sker der noget ? Nej alle er uansvarlige.

Skatteministeriet kendte til katastrofale huller i kontrollen med udbytteskat 8 år før før danmarkshistoriens største bedragerisag med svindel for 12,3 milliarder skattekroner blev offentliggjort for skatteyderne.

Ifølge advokaterne, der har undersøgt sagen, var kontrollen med milliardudbetalingerne så tynd, at det var i strid med forvaltningsloven.

Ministeriets opfølgninger på de alvorlige advarsler har været utilstrækkelig, og at ministeriet har tilsidesat sin pligt til at føre udvidet tilsyn med Skat, lyder det.

Ifølge både Sten Bønsing og Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, bør advokatundersøgelsen følges op med en kommissionsundersøgelse af sagen. Det ministeren udtalt, at det nu vil ske (med et begrænset komissorium).

Det er ikke, fordi sagen som sådan er håndteret efter bogen. I rapporten fra december var der kras kritik af Skats håndtering af udbyttesagen. Advokaterne pegede på, at Skat har udbetalt milliarder af kroner i refusion af udbytteskat uden at kontrollere, om modtagerne overhovedet var berettiget hertil.

Skat reagerede heller ikke på de store stigninger i udbetalingerne, blev det påpeget i rapporten.

En tidligere ansat i Skat, Sven Jørgen Nielsen, fik i december seks års fængsel i en udløber af udbyttesagen. Han blev dømt for at have assisteret en ven, udlandsdanskeren Torben Wulff Dileng, til at refundere udbytteskat på 37,4 mio. kr. til en konto i udlandet.

I sagen fik Torben Wulff Dileng fem års fængsel. Begge domme er blevet anket.

2018-Advokat undersøgelsen:

Fundamentale fejl og svigt

Så verbalt hård er advokatens formulering ikke, langt fra, men der er ikke tvivl om, at advokaten uddeler en del faglige smæk.

- Skat havde ikke lavet sit hjemmearbejde, da man udbetalte refusion på refusion på refusion.

- Skat foretog ikke systematisk de undersøgelser, som loven kræver forud for beslutning om udbetaling af refusion.

- Det var en fejl hos Skat, at man ikke trykkede på pauseknappen, efter at Skat modtog de første indikationer på svindel.

- Skatteministeriet har ikke ført det tilsyn med Skat, som de skulle. Og så videre.

- Der er ikke tale om en enkelt fodfejl eller to, men om fundamentale fejl og svigt. At advokatundersøgelsen bliver lidt mere flakkende i blikket, når det kommer til at placere et ansvar, er ikke overraskende.

En advokatundersøgelse er en særlig genre, og den er ikke det bedste værktøj til den del af oprydningsprocessen, som består i juridisk ansvarsplacering. Advokaten tygger selvsagt sagsakterne grundigt igennem, men det hele sker på skriftligt grundlag, og undersøgelsen kan kun kradse lidt i overfladen, når den så famøse abe skal placeres.

Advokat undersøgelsen udføres af firmaet Bech-Bruun. Det er også en partner fra Bech-Bruun, der har rådgivet nogle af habitterne om systemets funktion, så man kunne få refusion. Bech-Bruun  er også udlejer af forretningslokaler til Morgan Stanley, der trækker udbytte refusion ud via Schweiz. Ligesom Bech-Bruun har personer placeret i ledelsen af selskabet.

Det har hidtil været kendt, at Bech-Bruun rådgav North Channel Bank i 2014 og 2015. Nu oplyser advokatfirmaet til Børsen, at det altså også skete i april 2017.

Det er tre til fire uger efter, at Bech-Bruun fik til opgave at foretage en advokatundersøgelse om svindel med udbytteskat for Skatteministeriet. Dobbeltrolle. Senere er Bech og Bruun også rådgivere for amerikanske pensionsselskaber. Kammeradvokaten gav nogle af disse oplysninger til Steen Bechmann i Skattestyrelsen som tilføjede det om de amerikanske i brev til en afdelingschef i Skatteministeriet d 23/10-2017. Skatteministeren sender klage til Bech & Brun d. 29/10-2017 for deres dobbeltrolle. Herefter komme der også brev fra de andre banditter i habitter fra Kammeradvokaten v. Boris og Steffen Sværke d. 23/12-2017. Disse herrer er de rette til at angribe. Kammeradvokaten er allerede kendt for sine dobbeltroller, og er derfor ekspert i samme. Det kan ikke være bedre for os undrende skatteborgere. Nu kræves salæret for undersøgelsen på 3,5 mio kr tilbage pga. af dobbeltrollen. Har Kammeradvokaten mon nogensinde tilbagebetalt salæret for sin dobbeltrolle?

Iflg god advokatskik er det ikke ok at rådgive begge parter i en sag. Her optræder Bech-Bruun både som rådgiver for Folketingets advokatundersøgelser og for de habitter, der bruger refusionsmetoden extensivt. Der har selvfølgelig ikke været nogen undersøgelse endsige givet en næse for dette (advokaten skal selv oplyse, at han er rådgiver for en anden part i samme sag). At advokatfirmaet uden tvivl har været en endog meget vidende undersøger er hævet over enhver tvivl, men hvor meget har man egentlig lukket ud af viden?

Det er systemet, der ses på, og der bliver ikke sat ansigter på.

- I udbytteskat-sagen har advokaten desuden måttet konstatere, at flere af de 14 medarbejdere i Skatteministeriet og Skat, som har været i fokus, har forladt kommandobroen og fået nyt job. Ift. én navngiven medarbejder udtaler advokaten dog kritik.

- For mig at se er kritikken i advokatundersøgelsen faktisk desto mere bemærkelsesværdig, netop fordi der kun er tale om en halv afdækning. Det store forstørrelsesglas kan på anderledes vis findes frem af den store skattekommission, når den trækker i arbejdstøjet. Her vil både embedsmænd og blå og røde skatteministre blive eksponeret i fuld figur.

- Det er i sig selv interessant, at kommissionen kommer til at indkalde en så lang kø af tidligere skatteministre, at man i Netto ville bede om at få åbnet en kasse mere.

2018-11 Skattestyrelsens advokat rådgav om udbytte.

Det britiske advokatkontor Pinsent Masons rådgav i 2011 et firma tilhørende den hovedmistænkte i den danske udbyttesag omkring aktielån. Det skriver Børsen, som har talt med en af de advokater, der har rådgivet Sanjay Shahs selskab Solo Capital.

2016-12-26 Kammeradvokaten har afsløret alvorlige ledelsesfejl.

Politikken har fået adgang til rapporten fra Kammeradvokaten. Kammeradvokaten fik i 2018 408 mio for sin assistance.

Det fremgår helt entydigt, at både ledelse og direktører har været helt vidende om de elendige forhold, der tillod nul kontrol med udbetalingerne.

Det fremgår ret tydeligt af udsendelser med "Sven" (som man i december 2017 idømmer 6 års fængsel - altså han er syndebuk) har haft kontrol med rigtig udfyldelse af en simpel formular. En sådan kontrol er dog intet værd, hvis ikke man også kontrollerer udbetalingens rigtighed i forhold til udbetalte udbytter (en relation).

En afdelingleder Lisbeth Rørdam har også fralagt sig ansvaret - jamen så er der ingen grund til at være afdelingsleder.

Det er tydeliget, at ingen ansvarlige direkører har taget denne opgave på sig, man henviser bare til manglende instruks fra chefen - hvem han så end er?.

En sådan 'direktør' holdning berettiger på ingen måde til særlige direktør lønninger, bonus og fordele.

Manglende  vilje og evner til at udføre opgaven forsvarligt skal belønnes med fyring uden løn og pension. Dett gælder naturligvis også alle chefer ovr, der ikke rettidigt har grebet ind siden 2005 incl. ministrene. Jesper Rønnow  Simonsen blev da også fyret 5 dage før rapporten kom til bredt kendskab - dog helt uden at begrunde eller henvise til årsagerne. De øvrige direktører er fortsat hos Skat bortse tfra en direktør der søgte en anden stilling.?

Alt blev lagt åbent og utvetydigt frem for direktionen, og der sker ikke noget?

Intern revision har frmesat 57 anbefalinger på forbedring allerede i 2014. Det er kommet til kendskab helt til tops til departementschefen.

I de første 7 måneder af 2015 udbetales der 9,3 mia kr!

Mandag 3. august 2015 fik Sven Nielsen en mail fra sin chef hos Skat i Høje Taastrup: Der var mistanke om svindel med refusion af udbytteskat. Hvis Sven havde sager liggende, som ikke var behandlet færdig, så skulle han lade dem ligge, til de var undersøgt nærmere. Skat var på vej til at standse udbetalingerne helt.

Men da havde man allerede vist, at der var noget galt før ferien. Alligevel lod man sommerferien gå før man gjorde noget som helst og vupti yderligere 2,6 mia forsvandt til ingen nytte.Oplysningerne om svindel havde man allerede i juni 1925, men for underdirektøren var det vigtigere at holde ferie. I juli månde får skat igen oplysninger detaljerede fra England om svindelen.

Den dag godkendte Sven Nielsen udbetaling af 105.296.081 kroner til en konto i udlandet, som tilhørte de svindlere, der franarrede Skat 12,4 milliarder kroner.

Denne skandale er ikke et spørgsmål om tildeling af ressourcer men et eklatant eksempel på uduelig ledelse og forkert prioritering.

I 2017 kommer det frem at en tysk bank har medvirket til at gøre svindelen mulig. Der er opereret med ejerskab hos 212 amerikanske pensionskasser ( der altså slet ikke eksisterer) et samlet beløb på 187 mia. kr skulle disse være i besidelse af for at få udbetalt de ca 10,7 mia kr der følger af de 187 mia kr.

Ankestyrelsen er i samme periode blevet dobbelt så langsom: Nu tager det 27 måneder, at få behandlet sin sag. Sagerne hober sig op.

Inden for ejendomsvureringer har man haft tid til at forhøje nogle ejendomme, men ikke at behandle de mange meget gamle klager tilbage fra 2012 til 2104.  Forkert prioritering og lovstridgt - Folketinget havde sat stop for vurderinger?  Skatteankestyrelsen fik i 2015 180 mio kr. ekstar og nu skla de have 115 mio kr.? De arbejder kun halvt så hurtigt. Tidligere kunne en medrbejder klare i gns 65 sager om året, nu er det faldet til 35. 115 mio kr. er vel at mærke for at fastholde de 130 ekstra medarbejdere altså tæt ved en 1 mio per medarbejder.

Reigsrevisionens beretning om den sløve styrelse. Den langsomme behandling har fået omkostningerne til at eksplodere til nu 22.300 kr per sag.

Konklusion:

Rigsrevisionen vurderer samlet, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har levet op til formålet om at sikre en mere effektiv klagebehandling. Siden etableringen af Skatteankestyrelsen er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider steget kontinuerligt, produktiviteten er halveret, og sagsbeholdningen er næsten fordoblet.

2018 eftervises det:

Skat kunne med få opslag i egne registre have skåret 8 mia. kr. af tabet for danmarkshistoriens største skatteskandale.

For i to stort opsatte artikler i tysk og schweizisk presse var fire amerikanske pensionsselskaber nævnt som centrale deltagere i en tysk skatteskandale omhandlende milliardsvindel med refusion af skat på aktieudbytte. Da navnene på de amerikanske selskaber blev offentliggjort i efteråret 2014, havde de hentet 40 mio. kr. i refusion af skat på aktieudbytter i Danmark.

Pensionsselskaberne er nu sagsøgt af den danske stat for at være del af en svindelplan, der har kostet statskassen 12,7 mia. kr.

Havde Skat stoppet fidusen inden 2015, kunne tabet have været begrænset til under 5 mia. kr.

2015  Skat har store problemer med udbetalinger af refusion for opkrævning af aktieskatten på 27% af udbytter- til udlandet.

Bonus for sjusk og ringe indsats. se link om bonusser.

Skat mener selv det kan være mere end 6,0 mia, så 9,1 milliarder, senest over 12,3 milliarder kr. 2016-08-23

Over årene siden 2010 og i hvert fald siden 2012 er det udbetalte beløb vokset eksponentielt.

For de sidste 4 år er der  tale om ca. 2.000 sager.  Se hvor meget på linket

Aktieselskaber, der udbetaler et udbytte for aktiebesiddelsen (det er langt fra alle selskaber, der udbetaler udbytte hvert år) skal tilbageholde en forskudsskat  på 27%  altså aktieudbytteskatten (for at Skat kan sikre sig skatten - Skat tror nemlig ikke på at skatteborgerne selv ved selvangivelsen har styr på det og indbetaler den tilhørende skat.

Der er således tale om en kildeskat på aktieudbytte.

Når året er omme skal årsopgørelsen endeligt berigtige den endelige skat og beregning.

Aktiebesiddere i udlandet kan kræve den betalte forskudsskat tilbage i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, da de jo vil blive beskattet i deres hjemland.

Udbetaling af udbytte sker til den juridiske person, der har aktien på dagen for udbytte betaling.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Rapporten blev bestilt af Skatteministeriets daværende departementschef, Peter Loft, i 2009, fordi det "ikke kan udelukkes, at der refunderes for meget kildeskat via den såkaldte refusionsordning".

Læs også:  Overblik: Her er SKATs øv-sager

Det er netop svindel med refusioner af kildeskat på udbytter fra danske, børsnoterede selskaber, som formodede kriminelle har udnyttet til at dræne statskassen for 12,3 milliarder kroner?

2010-rapporten oplister en række tidligere undersøgelser, der påpegede problemer på området. 2010-05-10 de rnedsættes en arbejdsgruppe til at se på problemet.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Blandt andet en undersøgelse fra 2005, som kritiserede, at det var muligt at få refunderet udbytteskat, selv om der slet ikke var blevet udbetalt udbytteskat fra selskabet.

2010-10-05 Departementschef Peter Loft får at de rnogle år refunderes mere i udbytteskat end der kommer ind.! De ansvarlige oplyser, at de reelt ikke kan se om nogen får refusion 2 gange.

2011-04-27 Arbejdsgruppen beslutter at stille sagen i bero da OECD har nedsat en arbejdsgruppe for at se på udfordringen.

2011-10-04 En medarbejder i skat skriver til Skatteministeren om de alvorlige problemer med manglende  kontrol med rfusionen. Mnisteren henviser til OECD gruppen.  Peter Christensen gør altså ikke noget.

2011-11-21 Samme medarbejder går igen til Skatteministeren nu sikkert Thor Møger.

2012 svindelen menes påbegyndt i dette år. men det ved man altså ikke.

2012-03-21 Peter Loft fritages pga af svindelen med Helle Thorning og problemerne med Stephen Kinnochs skattestatus.

2013-01-01 Ny omorganisering af skat Styrels eoprettes igen  - mange ministre og omorganisering bruges til at sløre ansvar og overblik.

2013-05-30 Skat's Intrne revision sættter fem røde lamper og to gule advarseler for manglend ekontrol med udbytterefusionerne.

2013 3Q nu nedsætter skat igen en arbejdsgruppe. Er det de samme som tidligere?

2014 Skat's Interne Revision påpeger at opfølgningen i Skat går for langsomt.

Igen i 2013 påpeger Interne Revision problemet over for departementschefen.

Ifølge rapporten har SKAT fået fem advarsler i den røde kategori, der karakteriseres som 'et kritisk problem, der omgående bør vurderes af den ansvarlige direktør'.

Holger K. Nielsen får lov vedtaget i 2012 men kan ikke huske hvorfor.

2010 udbetales  680 millioner

2012 udbetales 1.452 millioner

3S systemet indeholder oplysninger om den årlige udbyttebetaling for alle virksomheder. Man kender selvfølgelig totalen. Da alle aktier ikke er købt af udlændinge, og da mange EU borgere har en aftale med VP om direkte og korrekt udregning kan man let se, at der et maximum for den potentielle udbetaling.

Skat har naturligvis væltet opgaven over på indberetteren (virksomheden i 2014), men tilsyneladende er problemet stadig vokset?

Hvordan indberettes udbytteskat?

Linkt il indberetning af danske udbyttemodtagere her.

Man skal foretage to indberetninger, når der skal indberettes udbytteskat. Det kan gøres på skats hjemmeside.

  • Indberetning af udbytteangivelse (indberetning af det samlede udbytte og den samlede udbytteskat).
  • Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere (indberette det beløb, som hver enkelt udbyttemodtager har modtaget brutto).

Om CUM/EX definitioner og regler se mere her

Der er med stor sandsynlighed en direkte forbindelse mellem den omfattende internationale skatteskandale kaldet »Cum/Ex« og de forsvundne 9,1 milliarder kroner i Danmark. Sådan lyder det fra en ekspert i skatteforhold, der er partner hos den verdensomspændende revisionskoncern KPMG i Zürich i Schweiz.

Efter at have fået beskrevet indholdet af den early warning, som Berlingske omtaler i dag, kobler skatteeksperten det danske problem med lignende problemstillinger, man har set i store europæiske lande i de senere år.

Ordningen med at søge refusion for udlændinge er den samme i flere EU stater, så der har været  tid til at udvikle svindelen og afprøve den.

Derfor må skatteborgerne kræver bedre koordination og samarbejde på tværs af landene. Ikke nødvendigvis en masse IT systemer, men slet og ret ERFA samarbejde.

Forenklinger ville måske også hjælpe og frigøre ressourcer se enkel og fornuftig avanceskat forslag.

 

Desværre kunne det se ud til, at Skat har haft for travlt med at deltage i andre konspiratoriske sager, som at meddele PET om rejser.

se link til:   version 2 .

Det samme gælder ejendomsvurderinger. Her har man haft travlt med nye vurderinger selv om Folketinget har sat vurderingerne i stå.

Smølet med penge fortsætter på flere planer - afsat departementschef Peter Loft 2015

2018-04-03 Stadig ingen løsning på problemet og nu udbetales udbytter for 2017.

De danske virksomheder udbetaler i disse uger milliarder af kroner i udbytte til aktionærerne. Men de nye regler, der skal forhindre svindel med udbytteskatten, er endnu ikke klar.

I sommer forventede regeringen at fremsætte et lovforslag i februar, men i dag er det ikke længere at finde i lovprogrammet.

"Skatteministeriet arbejder fortsat med at færdiggøre en ny model for udbyttebeskatning, hvilket sker i tæt samarbejde med bl.a. Finans Danmark. Arbejdet er kompliceret og har vist sig at tage længere tid end forventet, og derfor blev lovforslaget ikke fremsat i februar som oprindelig planlagt," skriver Skatteministeriet i en mail til Børsen.

"Der er endnu ikke sat en konkret ny dato på lovforslagets fremsættelse," oplyser ministeriet.

2016-01-10  Ingen hurtige løsninger .

Løsningen er på vej. Kommende europæiske regler vil lukke hullet for aktiesvindel på tværs af EU-landenes børser, lyder det fra de danske tilsynsmyndigheder. Problemet er bare, at løsningen tidligst lander i 2017. Hvilket er 10 år efter, at EU-regler åbnede døren for svindelmuligheden.

citat fra advokat:

Strafferets- og skatteadvokat Michael Bjørn Hansen:
Det burde slet ikke have været så svært for Skat at afsløre den enorme svindel med refusion af udbytteskat, som angiveligt har kostet den danske statskasse 12,3 milliarder kroner.
Skat lå nemlig allerede inde med lister over de danske virksomheders aktionærer, og derfor kunne Skat bare have sammenkørt disse lister med listen af udenlandske aktionærer, der søgte om refusion af deres udbytteskat!

2016-02-26 Seneste status

Rigsrevisionen belaster skattechef. " Vi er helt oppe i det røde felt" (Rigsrevisionen). Rigsrevisionen kritiserer Skat for ikke at have reageret på de interne advarseler og for ikke at have sørget for ansvarlig kontrol. Den automatiske kontrol var tilmed sat ud af drift. Afsløringerne belaster Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen men også departementschefen Jens Brøchner.  4 chefer på lavere niveau er sat på vente penge medens miseren undersøges? Man siger i Skat, at man forsøger at finde 50 medarbejdere til at rydde op i sagen. Der rejses nu sa mod de medarbejdere, der er hjemsendt. Offentligheden kræver offentlighed i sagen altså hvis medarbejderne også vil det.

2016-03-03  Udbetalingerne blev sat helt i stå. Ved udgangen af 2015 er der 27.000 sager der afventer behandling og ca 2,5 milliard kr. Der skulle være opmandet fra 5 til 50 medarbejdere til at behandle sagerne?

2016-03-17 Skat siger, at nu vil man genoptage udbetalingerne og tilskrive renter, der er gået ekstra 8 måneder på stand-by.

2016-03-23 Skat er begyndt at udbetale igen. Skat siger, at der fomodes at være yderligere svindelforsøg på kr 900 mio. kr.

Skat skal vel ikke bare formode? Er det svindel skal det politianmeldes, det er ikke noget Skat skal fedte med.

2015-11-26 Retten i Lyngby er i sagen om milliardfusk med udbytteskat ved et uheld kommet til at udlevere centrale retsdokumenter til en avis.

2016-06-03 ekstra stor regning fra Kammeradvokaten stort forbrug i 2015 ca 150 mio kr.  samlet over 320 mio kr.

2016-08-25  Fup og fiduser - ikke fjernet se link

2016-08-25 Nu vil Skat ansætte 2000 nye medarbejdere og indskyder 7 mia kr.. Dvs, der vil blive brugt henimod 19  mia yderligere de næste 15 år. Link se mere og også denne link Version2. Tilmed fyres Skat's direktør og dette udløsere yderligere mio kr i afskedigelse og bonus. Hvorfor er departementschefen ikke fyret. Det er fra departementet alle årsagerne stammer - ulogiske love kan ikke implementeres i IT systemer.

I stedet skulle Folketinget se at komme i arbejde. De dårlige love er den største kilde til fejl og mangler og dårlig effektivitet i vort samfund. Beskatning af kapitalafkast er helt hen i vejret og det værste og mest marridtagtige lovkompleks - det overgås ikke i ogen andre lande.

Andre anbefalinger:

Præcis, og det ligger godt i tråd med en af de primære anbefalinger, som Dansk IT for nyligt har været ude at give regeringen:

https://dit.dk/da/DANSKITmener/Nyheder/Lovgivning

2016-09-02 Version2 kommentar til dette betændte emne. se linket

Superfin historie - det burde da være til at forstå og alligevel sker der absolut ikke noget - ingen tilgang til løsninger på problemet.Thomas siger det meget tydeligt, kan det være så svært.Jeg hæfter mig ved, at der i alle nyhedsmedier er kritik og fordømmelse af Skat's udførende funktioner.Den manglende logik og sammenhæng i lovene bagved findes simpelthen ikke.I mine øjne er dette alene skabt i elendig lovgivning (inkl. forandringer som nævnt) og helt uden logik.Computeren er skabt til at gentage logiske beslutninger og intet andet.Et af mange eksempler.Beskatning af afkast:Dette emne er omfattende flere tusinde sider.Der er generelle regler om kapitalafkast og skat eks. renter,  der er særlige lovkomplekser om aktier, obligationer, optioner, warrants, ETF'er, penge anbragt i forsikring kører helt under sine egne og særlige lovkomplekser. ABL loven (aktier) er alene på 48§. Kapitalafkast på aktier og ejendom behandles helt forskelligt. De kloge naboer (hvorfor vil Danmark altid gå sine egne veje, når man lever i en globaliseret verden, er det besværligt)   Norge, Sverige, England etc etc. bruger en fast fast sats for kapitalafkast. I Norge er den 28% lige som grundskatten. Denne sats virker fuldstændig symmetrisk for udgift og indtægt. Tab har været fremførselsberettigede siden 1982 uden ændringer. 
Hele miseren ligger i Folketing og ministerier, der ikke evner at forklare og indrette lovene  logisk og med få forandringer, så borgerne har en chance for at lære at kende lovene og forstå dem.Departementschefen og udøvende folketingsmedlemmer (nuværende og tidligere)  skulle i stedet være fyret og uden pension.Adskillelse mellem lovgivende og udøvende magt  opfyldes netop ikke som påstået i grundloven.

Når dette er løst vil det ikke være så håbløs en opgave at løse Skats daglige opgaver med computere og medarbejdere. I industrien har vi et udtryk, der kaldes Lean - det burde oversættes og overføres på administrationen. Der er dog også nogle problemer med uvilje - eller man skjuler sig under en kompleks lovgivning eks. fra Bornholm.

Skandalerne fortsætter med udbetaling af negativ moms. Dette er steget med 68%, så måske er der også her tale om et tag selv bod.

Se Statsrevisorernes beretning herom

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

• At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.

• At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.

• At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.

• At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal - på i gennemsnit ca. 3 minutter - afgøre, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.

• At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol. • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel.

2016 Rigsrevisionens raport om emnet.

2015-09-18
Efter en række kapitalfonde og virksomheder i udlandet har anklaget Skat for at have krævet for høje skatter af renter og udbytte, erkender Skatteministeriet den 18. september, at  der i flere tilfælde er krævet for høj skat af renter.

I blot en enkelt sag skal Skat tilbagebetale 110 millioner kroner plus renter, fordi de i årene fra 2006 til 2008 har krævet 1 milliard kroner i rentekildeskat fra et selskab i udlandet. Med flere sager på vej betyder fejlen derfor en milliardregning til staten.

2017-03-12 Hvis du tror alle skattepengene går til velfærd for de svageste er du dårligt oplyst.

31% går til administration

Som beskrevet ovenfor går en del tabt i ringe administration. Se også under EFI.

En lille del bruges til rent fråds se mere

Dyre hotelovernatninger, rejser med ægtefæller, middag på Michelin-restaurant og et par tusinde flasker vin.

Sådan er borgernes penge blevet brugt i Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, som er ejet af 19 kommuner.

Det er langt fra første gang, at de ansvarlige i kommunale selskaber bliver afsløret i at føre en ekstravagant livsstil for borgernes penge.

Også i ledelsen på Vejle Havn og i Arena CPHX, der havde ansvaret for byggeriet af Royal Arena, blev der holdt dyre fester.

Det er ikke tilfældigt, at overforbruget foregår i kommunale selskaber, mener formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen.

»Der er kommunalt selvstyre, så under normale omstændigheder har vi kun adgang til at kontrollere kommunerne, hvis der ydes statslig refusion i forhold til kommunale udgifter. Så der er ikke de store muligheder for kontrol,« siger han og forklarer, at kommunerne lægger noget mindre vægt på at foretage forvaltningsrevision, end tilfældet er i staten.

»Med den lange række af sager er det derfor oplagt at spørge, om det skal være muligt for Rigsrevisionen at foretage kontrol i kommunerne,« siger han.

2017-08-01 Skat smøler med pengene:

Det bliver ikke gratis at splitte det nuværende Skat op i syv styrelser, for hver af disse styrelser får et nyt navn og logo, og det kommer ifølge et notat til at koste 113 årsværk frem mod 2021. En stor del af årsværkene skal komme fra eksterne konsulenter. Samtidig  er erfaringne med Skat stort set 0 se f.ek.s i toppen af Skattestyrelsen.

2018-05-23 EFI kammeradvokaten anlægger sag for 2 mia kr i USA

For Skat har vi  anlagt 50 retssager ved amerikanske domstole i et forsøg på at få hentet nogle af mange penge fra udbytteskandalen hjem i den danske statskasse igen, og endnu flere sager er på vej, oplyser Skatteministeriet.

Samlet vil Skats krav løbe op i 11 mia. kr., og på nuværende tidspunkt er der anlagt krav for 2,3 mia. kr.

Sagerne er anlagt imod amerikanske pensionskasser, der ifølge Skat har spillet en nøglerolle i det påståede fupnummer, der drænede statskassen for et beløb, der i forbindelse med efterforskningen nu er opgjort til 12,7 mia. kr.

Drænet blev gennemført ved, at pensionskasserne krævede udbytteskat retur, som var betalt i forbindelse med udbyttebetalinger fra danske børsnoterede selskaber.

Skat har problemer med at finde modtagerne af en stor del af de mange milliarder, der er forsvundet i udbyttesagen.

4,7 milliarder kroner er fortsat forsvundet i udbyttesagen, der er et af de største svindelnumre i danmarkshistorien.

Det er status, efter at Skat og Bagmandspolitiet i tre år har efterforsket for at finde ud af, hvem der i sidste ende har modtaget det samlede beløb på 12,7 milliarder kroner, der er udbetalt fra Skat.

2019-03-19 Dermed forventer man at kunne hjemføre i omegnen af 5,5-6 mia. kr. til statskassen. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed, og der forventes ligeledes betydelige omkostninger på omkring 2 mia. kr. til sagsanlæg og juridisk bistand.

2018-06 Da svindelen blev opdaget, skete der ... ingenting

På uforståelig vis blev Skat franarret den gigantiske sum af 12,7 mia. kr. ved at acceptere utrolige krav om refusion af absurde, falske udbytteskatter. Over få år accelererede refusionskravene ud over alle grænser, helt uden at Skat fattede mistanke. Man var ellers grundigt advaret om svindelen fra såvel England som fra Norge så tidligt som i 2013.

Norge blev også svindlet - men kun for en sølle halv million - så satte man proppen i der. Her i Danmark var der ingen reaktion hverken politisk eller administrativt. En stribe tidligere skatteministre syntes efterfølgende forståeligt nok ikke, at der var så meget grund til at grave noget videre i den sag. Intet ansvar er placeret. Det nye er nu, at skatteminister Karsten Lauritzen sætter ind mod svindelen.

Ministeren er aktiv og udtaler: »Vi får måske ikke alle pengene tilbage«, og det har han da ganske sikkert helt ret i. Skat har udtaget stævning mod et stort antal personer og pensionsselskaber i mange lande inkl. USA. Det fører i hvert fald til fede regninger fra bl.a. USA-advokater og ligner vist mest det, man kalder at "smide gode penge efter dårlige".

Den uerfarne skatteminister i 2015 var Karsten Lauritzen. Da svindelhistorien ramte alle forsider i juni 2015 skete der ... ingenting. Udbetaling af yderligere to-tre milliarder fortsatte hen over sommeren 2015, tilsyneladende uden forsøg på indgreb. En telefonopringning fra minister til Skat: »Stop det der« - burde vel have været på sin plads. Hvordan det forløb hænger sammen med ministeransvarlighed, er ikke kommet frem - og kommer det nok heller ikke uden videre.

 

Preben Gilbert Nielsen

2018-Hvidvask.

Finanstilsynet blev med Ulrik Nødgaard som chef advaret om Danske Banks hvidvasksag en stribe gange uden at gribe tilstrækkeligt ind. Nu er Nødgaard bankernes toplobbyist.

Fire skriftlige advarsler om hvidvaskproblemer i Danske Banks estiske filial landede på Finanstilsynets bord, mens bankernes nuværende toplobbyist, Ulrik Nødgaard, var chef for tilsynet. I samme periode greb Finanstilsynet aldrig for alvor ind i sagen, som har udviklet sig til en historisk skandale for hele den danske finanssektor, som Ulrik Nødgaard i dag repræsenterer.

Det viser en analyse fra den estiske centralbank, hvoraf det fremgår, at man advarede det danske tilsyn i 2007, 2009, 2012, 2013 og 2014 om »alvorlige mangler« i Danske Banks hvidvaskindsats.

Ulrik Nødgaard var øverste chef i perioden fra 2009 til 2015.

»Finanstilsynet har i hvert fald ikke løftet den opgave, det skulle, og det var Ulrik Nødgaards ansvar i de år,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og indehaver af revisorjura.dk.

De to CBS-professorer Flemming Poulfelt og Ole Risager er også kritiske.

»En kæmpe brøler«

»Når der kommer sådanne meldinger fra udenlandske myndigheder, så må man altså som tilsynsmyndighed syreteste de svar, man får,« siger Flemming Poulfelt.

Ole Risager kalder tilsynets utilstrækkelige reaktioner for »en kæmpe brøler«.

»Det er en fortælling om, at den daværende direktør, Ulrik Nødgaard, har udvist Danske Bank en enorm tillid, som på daværende tidspunkt ikke blev gengældt,« siger Ole Risager.

Det estiske tilsyn ønsker i dag ikke at kommentere det danske tilsyns reaktion eller mangel på samme.

Finanstilsynet kan ikke svare på, om der er begået tilsynssvigt i Danske Banks hvidvasksag. Det er tilsynet fortsat i gang med at undersøge.

I en e-mail oplyser Ulrik Nødgaard, der siden 2015 har været direktør for Finans Danmark:

»Selv om Finanstilsynet fulgte op på alle henvendelserne, er det klart med den viden, vi har i dag, at der blev stolet for meget på oplysningerne fra Danske Bank - det er jeg enig med erhvervsministeren og Finanstilsynet i.«

2018-11-13 EU stridig behandling i Frankrig af udbytteskat.

EU-ret: Frankrig blev dømt for forskelsbehandling mellem udbytte modtaget fra datterselskaber i Frankrig og andre medlemsstater. Det er i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

I 2001 anmodede det franske selskab Accor de franske skattemyndigheder om tilbagebetaling af forskudsskat, som selskabet havde betalt i forbindelse med udlodning af udbytte modtaget fra dets datterselskaber i andre medlemsstater.

Anmodningen var knyttet til den omstændighed, at efter de franske skatteregler kunne et fransk selskab få tilbagebetalt den forskudsskat, der var knyttet til udlodning af udbytte modtaget fra datterselskaber i Frankrig.

Da skattemyndighederne afslog anmodningen, anlagde Accor sag ved den franske forvaltningsdomstol. Under sagens verseren for Conseil d'État (øverste forvaltningsdomstol i Frankrig) blev EU-Domstolen i 2009 anmodet om at træffe afgørelse i sagen med hensyn til de franske skattereglers forenelighed med EU-retten.

I dom af 15. september 2011 fastslog EU-Domstolen, at de franske skatteregler var i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, der er sikret i EU-retten.

I dommen bemærkede EU-Domstolen, at både etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser stiller krav om ophævelse af restriktioner, der hindrer den frie bevægelighed. EU-Domstolen opremsede i den forbindelse betingelserne for, at der foreligger en restriktion for etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

For det første skal der være tale om en forskellig behandling af rent nationale situationer og situationer, der har grænseoverskridende karakter, og situationerne skal være objektivt sammenlignelige. For det andet skal en sådan restriktion, for at være forenelig med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, være begrundet i tvingende hensyn af almen interesse.

Selv om restriktionen er begrundet, skal den for det tredje kunne holdes inden for rammerne af EU-rettens krav til proportionalitet. Det betyder, at den skal være egnet til at sikre gennemførelsen af det mål, som den forfølger, og at den ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette.

Med hensyn til den første betingelse udtalte EU-Domstolen, at de franske skatteregler indebar en forskellig behandling mellem udbytte hidrørende fra datterselskaber i Frankrig og andre medlemsstater. Endvidere at situationen for et selskab er den samme, hvad enten dets datterselskaber, hvorfra udbyttet er modtaget, er hjemmehørende i Frankrig eller i andre medlemsstater.

Den omstændighed , at aktionærer kan afholdes fra at erhverve kapitalandele i et selskab, på grund af at udbytte fra dets datterselskaber i andre medlemsstater vil være mindre, end hvis det hidrørte fra datterselskaber i Frankrig, kan afholde selskabet fra at udøve sin virksomhed gennem datterselskaber i andre medlemsstater. EU-Domstolen fastslog, at der dermed forelå en restriktion.

For så vidt angår den anden betingelse, bemærkede EU-Domstolen, at Frankrig ikke havde henvist til tvingende hensyn af almen interesse, som kunne begrunde restriktionen, og det var derfor ikke nødvendigt at undersøge den tredje betingelse. EU-Domstolen fastslog herefter, at de franske skatteregler var i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

Med udgangspunkt i EU-Domstolens tilkendegivelse i dom af 15. september 2011 afsagde Conseil d'État to domme, hvori den opstillede betingelser for tilbagebetaling af den forskudsskat, som franske selskaber, der havde modtaget udbytte fra datterselskaber i andre medlemsstater, havde betalt. Efter dette modtog EU-Kommissionen flere klager vedrørende disse domme.

Da EU-Kommissionen var af den opfattelse, at dommene var i strid med EU-retten, fordi der ikke blev taget hensyn til den skat, som datterdatterselskaber i andre medlemsstater allerede havde betalt, indledte den et traktatbrudssøgsmål mod Frankrig ved EU-Domstolen.

I denne forbindelse blev EU-Domstolen bedt om at udtale sig om to problemstillinger. Dels vedrørende tilsidesættelse af etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, således som disse blev fortolket af EU-Domstolen i dom af 15. september 2011. Dels vedrørende tilsidesættelse af den pligt, som en national ret, der træffer afgørelse i sidste instans, har til at indbringe en sag for EU-Domstolen, når der er tvivl om fortolkningen af EU-retten.

Med hensyn til den første problemstilling fastslog EU-Domstolen, at Frankrig havde opretholdt den forskelsbehandling, som EU-Domstolen i dom af 15. september 2011 konstaterede var i strid med EU-retten.

Conseil d'États gennemførelse af dommen indebar, at et fransk selskab, der modtog udbytte fra datterselskaber i andre medlemsstater, kun blev indrømmet tilbagebetaling af forskudsskat under hensyntagen til den beskatning, der var foretaget i datterselskabet.

Derimod blev der ikke taget hensyn til den beskatning, der var foretaget af samme udbytte hos datterdatterselskaber i andre medlemsstater, det vil sige på et lavere niveau i kapitalkæden. Kun hvis datterdatterselskaberne var hjemmehørende i Frankrig, kunne der tages hensyn til beskatningen på dette niveau. Dette indebar således en forskellig behandling udelukkende på grund af udbyttets oprindelse.

Ifølge EU-Domstolen skulle Frankrig, for at have bragt den forskellige behandling til ophør, have taget hensyn til den tidligere beskatning af udbyttet, uafhængigt af på hvilket niveau i kapitalkæden beskatningen havde fundet sted. Ved ikke at have gjort dette har Frankrig opretholdt en tilsidesættelse af etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser.

For så vidt angår den anden problemstilling, fastslog EU-Domstolen, at Conseil d'État havde tilsidesat sin forpligtelse til at forelægge sagen for EU-Domstolen. En national domstol, såsom Conseil d'État, hvis afgørelser ikke kan ankes, er forpligtet til at indbringe en sag for EU-Domstolen, når der rejses spørgsmål om fortolkningen af EU-retten. Formålet er at forhindre, at der i en medlemsstat opstår en national praksis, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis det rejste spørgsmål ikke er relevant, hvis spørgsmålet allerede er blevet fortolket af EU-Domstolen, eller hvis der ikke er tvivl om EU-rettens korrekte anvendelse.

EU-Domstolen lagde vægt på, at det på tidspunktet, hvor Conseil d'État havde afsagt de to domme, ikke kunne udelukkes, at der forelå en rimelig tvivl, med hensyn til om de opstillede betingelser for tilbagebetaling var i overensstemmelse med EU-retten, og at Conseil d'État derfor skulle have forelagt sagen for EU-

Domstolen.

Dommen viser, at selv om der på EU-rettens nuværende udviklingstrin ikke er fastsat regler, der harmoniserer medlemsstaternes skattesystemer, og medlemsstaterne således har kompetence til selv at fastlægge deres egne skattesystemer, skal medlemsstaterne udøve denne ret inden for rammerne af EU-retten.

Medlemsstaterne kan således ikke, sådan som Frankrig har gjort det, opretholde nationale skatteregler, som er i strid med etableringsfriheden og de frie kapitalbevægelser, der er sikret i EU-

retten.

 

 

læge, Nørresundby