Refusion af udbytte aktie skandale

2016-12-26 Kammeradvokaten har afsløret alvorlige ledelsesfejl.

Politikken har fået adgang til rapporten fra Kammeradvokaten.

Det fremgår helt entydigt, at både ledelse og direktører har været helt vidende om de elendige forhold uden kontrol med udbetalingerne. Det fremgår ret tydeligt af udsendelser med "Sven" (som man forsøger at gøre til syndebuk) har haft kontrol med rigtig udfyldelse af en simpel formular. En sådan kontrol er dog intet værd, hvis ikke man også kontrollerer udbetalingens rigtighed i forhold til udbetalte udbytter.

En afdelingleder Lisbeth Rørdam har også fralagt sig ansvaret - jamen så er de ringen grund til at være afdelingsleder.

Det er tydeliget, at ingen ansvarlige direkører har taget denn opgave på sig, man henviser bare til manglende isntruks fra chefen.

En sådan 'direktør' holdning berettiger på ingen måde til særlige direktør lønninger og fordele.

Manglende  vilje og evner til at udføre opgaven forsvarligt skal belønnes med fyring uden løn og pension. Dett gælder naturligvis også alle chefer ovr, der ikke rettidigt har grebet ind siden 2005 incl. ministrene. jesper Rønnow  Simonsen blev da også fyret 5 dage før rapporten kom til bredt kendskab - dog helt uden at begrunde eller henvise til årsagerne. De øvrige direktører er fortsat hos Skat bortse tfra en direktør der søgte en anden stilling.?

Alt blev lagt åbent og utvetydigt frem for direktionen, og der sker ikke noget?

Denne skandale er ikke et spørgsmål om tildeling af resourcer men et eklatant eksempel på uduelig ledelse og forkert prioritering.

Ankestyrelsen er i samme periode blevet dobbelt så langsom: Nu tager det 27 måneder, at få behandlet sin sag. Sagerne hober sig op.

Inden for ejendomsvureringer har man haft tid til at forhøje nogle ejendomme, men ikke at behandle de mange meget gamle klager tilbage fra 2012 til 2104.  Forkert prioritering og lovstridgt - Folketinget havde sat stop for vurderinger?  Skattankestyrelsen fik i 2015 180 mio kr. ekstar og nu skla de have 115 mio kr.? De arbejder kun halvt så hurtigt. Tidligere kunne en medrbejder klare i gns 65 sager om åre tnu er det faldeet til 35. 115 mio kr. er vel at mærke for at fastholde de 130 ekstar medarbejdere altså tæt ved en 1 mio per medarbejder.

Reigsrevisionens beretning om den sløve styrelse. Den langsomme beahndling har fået omkostningerne til at eksplodere til nu 22.300 kr per sag.

Konklusion:

Rigsrevisionen vurderer samlet, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har levet op til formålet om at sikre en mere effektiv klagebehandling. Siden etableringen af Skatteankestyrelsen er de gennemsnitlige sagsbehandlingstider steget kontinuerligt, produktiviteten er halveret, og sagsbeholdningen er næsten fordoblet.

2015  Skat har store problemer med udbetalinger af refusion for opkrævning af aktieskatten på 27% af udbytter- til udlandet.

Skat mener selv det kan være mere end 6,0 mia, så 9,1 milliarder, senest over 12,3 milliarder kr. 2016-08-23

Over årene siden 2010 og i hvert fald siden 2012 er det udbetalte beløb vokset eksponentielt.

For de sidste 4 år er der  tale om ca. 2.000 sager.  Se hvor meget på linket

Aktieselskaber, der udbetaler et udbytte for aktiebesiddelsen (det er langt fra alle selskaber, der udbetaler udbytte hvert år) skal tilbageholde en forskudsskat  på 27%  altså aktieudbytteskatten (for at Skat kan sikre sig skatten - Skat tror nemlig ikke på at skatteborgerne selv ved selvangivelsen har styr på det og indbetaler den tilhørende skat.

Der er således tale om en kildeskat på aktieudbytte.

Når året er omme skal årsopgørelsen endeligt berigtige den endelige skat og beregning.

Aktiebesiddere i udlandet kan kræve den betalte forskudsskat tilbage i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen, da de jo vil blive beskattet i deres hjemland.

Udbetaling af udbytte sker til den juridiske person, der har aktien på dagen for udbytte betaling.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Rapporten blev bestilt af Skatteministeriets daværende departementschef, Peter Loft, i 2009, fordi det "ikke kan udelukkes, at der refunderes for meget kildeskat via den såkaldte refusionsordning".

Læs også:  Overblik: Her er SKATs øv-sager

Det er netop svindel med refusioner af kildeskat på udbytter fra danske, børsnoterede selskaber, som formodede kriminelle har udnyttet til at dræne statskassen for 12,3 milliarder kroner?

2010-rapporten oplister en række tidligere undersøgelser, der påpegede problemer på området. 2010-05-10 de rnedsættes en arbejdsgruppe til at se på problemet.

En rapport fra Intern Revision fra 2010, som Finans er i besiddelse af, viser, at en undersøgelse fra 2000 påpegede manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne i en særlig ordning med værdipapircentralen, VP Securities.

Blandt andet en undersøgelse fra 2005, som kritiserede, at det var muligt at få refunderet udbytteskat, selv om der slet ikke var blevet udbetalt udbytteskat fra selskabet.

2010-10-05 Departementschef Peter Loft får at de rnogle år refunderes mere i udbytteskat end der kommer ind.! De ansvarlige oplyser, at de reelt ikke kan se om nogen får refusion 2 gange.

2011-04-27 Arbejdsgruppen beslutter at stille sagen i bero da OECD har nedsat en arbejdsgruppe for at se på udfordringen.

2011-10-04 En medarbejder i skat skriver til Skatteministeren om de alvorlige problemer med manglende  kontrol med rfusionen. Mnisteren henviser til OECD gruppen.  Peter Christensen gør altså ikke noget.

2011-11-21 Samme medarbejder går igen til Skatteministeren nu sikkert Thor Møger.

2012 svindelen menes påbegyndt i dette år. men det ved man altså ikke.

2012-03-21 Peter Loft fritages pga af svindelen med Helle Thorning og problemerne med Stephen Kinnochs skattestatus.

2013-01-01 Ny omorganisering af skat Styrels eoprettes igen  - mange ministre og omorganisering bruges til at sløre ansvar og overblik.

2013-05-30 Skat's Intrne revision sættter fem røde lamper og to gule advarseler for manglend ekontrol med udbytterefusionerne.

2013 3Q nu nedsætter skat igen en arbejdsgruppe. Er det de samme som tidligere?

2014 Skat's Interen Revision påpeger at opfølgningen i Skat går for langsomt.

Igen i 2013 påpeger Interne Revision problemet over for departementschefen.

Ifølge rapporten har SKAT fået fem advarsler i den røde kategori, der karakteriseres som 'et kritisk problem, der omgående bør vurderes af den ansvarlige direktør'.

Holger K. Nielsen får lov vedtaget i 2012 men kan ikke huske hvorfor.

2010 udbetales  680 millioner

2012 udbetales 1.452 millioner

3S systemet indeholder oplysninger om den årlige udbyttebetaling for alle virksomheder. Man kender selvfølgelig totalen. Da alle aktier ikke er købt af udlændinge, og da mange EU borgere har en aftale med VP om direkte og korrekt udregning kan man let se, at der et maximum for den potentielle udbetaling.

Skat har naturligvis væltet opgaven over på indberetteren (virksomheden i 2014), men tilsyneladende er problemet stadig vokset?

Hvordan indberettes udbytteskat?

Linkt il indberetning af danske udbyttemodtagere her.

Man skal foretage to indberetninger, når der skal indberettes udbytteskat. Det kan gøres på skats hjemmeside.

  • Indberetning af udbytteangivelse (indberetning af det samlede udbytte og den samlede udbytteskat).
  • Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere (indberette det beløb, som hver enkelt udbyttemodtager har modtaget brutto).

Om CUM/EX definitioner og regler se mere her

Der er med stor sandsynlighed en direkte forbindelse mellem den omfattende internationale skatteskandale kaldet »Cum/Ex« og de forsvundne 9,1 milliarder kroner i Danmark. Sådan lyder det fra en ekspert i skatteforhold, der er partner hos den verdensomspændende revisionskoncern KPMG i Zürich i Schweiz.

Efter at have fået beskrevet indholdet af den early warning, som Berlingske omtaler i dag, kobler skatteeksperten det danske problem med lignende problemstillinger, man har set i store europæiske lande i de senere år.

Ordningen med at søge refusion for udlændinge er den samme i flere EU stater, så der har været  tid til at udvikle svindelen og afprøve den.

Derfor må skatteborgerne kræver bedre koordination og samarbejde på tværs af landene. Ikke nødvendigvis en masse IT systemer, men slet og ret ERFA samarbejde.

Forenklinger ville måske også hjælpe og frigøre ressourcer se enkel og fornuftig avanceskat forslag.

 

Desværre kunne det se ud til, at Skat har haft for travlt med at deltage i andre konspiratoriske sager, som at meddele PET om rejser.

se link til:   version 2 .

Det samme gælder ejendomsvurderinger. Her har man haft travlt med nye vurderinger selv om Folketinget har sat vurderingerne i stå.

Smølet med penge fortsætter på flere planer - afsat departementschef Peter Loft 2015

2016-01-10  Ingen hurtige løsninger .

Løsningen er på vej. Kommende europæiske regler vil lukke hullet for aktiesvindel på tværs af EU-landenes børser, lyder det fra de danske tilsynsmyndigheder. Problemet er bare, at løsningen tidligst lander i 2017. Hvilket er 10 år efter, at EU-regler åbnede døren for svindelmuligheden.

citat fra advokat:

Strafferets- og skatteadvokat Michael Bjørn Hansen:
Det burde slet ikke have været så svært for Skat at afsløre den enorme svindel med refusion af udbytteskat, som angiveligt har kostet den danske statskasse 12,3 milliarder kroner.
Skat lå nemlig allerede inde med lister over de danske virksomheders aktionærer, og derfor kunne Skat bare have sammenkørt disse lister med listen af udenlandske aktionærer, der søgte om refusion af deres udbytteskat!

2016-02-26 Seneste status

Rigsrevisionen belaster skattechef. " Vi er helt oppe i det røde felt" (Rigsrevisionen). Rigsrevisionen kritiserer Skat for ikke at have reageret på de interne advarseler og for ikke at have sørget for ansvarlig kontrol. Den automatiske kontrol var tilmed sat ud af drift. Afsløringerne belaster Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen men også departementschefen Jens Brøchner.  4 chefer på lavere niveau er sat på vente penge medens miseren undersøges? Man siger i Skat, at man forsøger at finde 50 medarbejdere til at rydde op i sagen. Der rejses nu sa mod de medarbejdere, der er hjemsendt. Offentligheden kræver offentlighed i sagen altså hvis medarbejderne også vil det.

2016-03-03  Udbetalingerne blev sat helt i stå. Ved udgangen af 2015 er der 27.000 sager der afventer behandling og ca 2,5 milliard kr. Der skulle være opmandet fra 5 til 50 medarbejdere til at behandle sagerne?

2016-03-17 Skat siger, at nu vil man genoptage udbetalingerne og tilskrive renter, der er gået ekstra 8 måneder på stand-by.

2016-03-23 Skat er begyndt at udbetale igen. Skat siger, at der fomodes at være yderligere svindelforsøg på kr 900 mio. kr.

Skat skal vel ikke bare formode? Er det svindel skal det politianmeldes, det er ikke noget Skat skal fedte med.

2015-11-26 Retten i Lyngby er i sagen om milliardfusk med udbytteskat ved et uheld kommet til at udlevere centrale retsdokumenter til en avis.

2016-06-03 ekstra stor regning fra Kammeradvokaten stort forbrug i 2015 ca 150 mio kr.  samlet over 320 mio kr.

2016-08-25  Fup og fiduser - ikke fjernet se link

2016-08-25 Nu vil Skat ansætte 2000 nye medarbejdere og indskyder 7 mia kr.. Dvs, der vil blive brugt henimod 19  mia yderligere de næste 15 år. Link se mere og også denne link Version2. Tilmed fyres Skat's direktør og dette udløsere yderligere mio kr i afskedigelse og bonus. Hvorfor er departementschefen ikke fyret. Det er fra departementet alle årsagerne stammer - ulogiske love kan ikke implementeres i IT systemer.

I stedet skulle Folketinget se at komme i arbejde. De dårlige love er den største kilde til fejl og mangler og dårlig effektivitet i vort samfund. Beskatning af kapitalafkast er helt hen i vejret og det værste og mest marridtagtige lovkompleks - det overgås ikke i ogen andre lande.

Andre anbefalinger:

Præcis, og det ligger godt i tråd med en af de primære anbefalinger, som Dansk IT for nyligt har været ude at give regeringen:

https://dit.dk/da/DANSKITmener/Nyheder/Lovgivning

2016-09-02 Version2 kommentar til dette betændte emne. se linket

Superfin historie - det burde da være til at forstå og alligevel sker der absolut ikke noget - ingen tilgang til løsninger på problemet.Thomas siger det meget tydeligt, kan det være så svært.Jeg hæfter mig ved, at der i alle nyhedsmedier er kritik og fordømmelse af Skat's udførende funktioner.Den manglende logik og sammenhæng i lovene bagved findes simpelthen ikke.I mine øjne er dette alene skabt i elendig lovgivning (inkl. forandringer som nævnt) og helt uden logik.Computeren er skabt til at gentage logiske beslutninger og intet andet.Et af mange eksempler.Beskatning af afkast:Dette emne er omfattende flere tusinde sider.Der er generelle regler om kapitalafkast og skat eks. renter,  der er særlige lovkomplekser om aktier, obligationer, optioner, warrants, ETF'er, penge anbragt i forsikring kører helt under sine egne og særlige lovkomplekser. ABL loven (aktier) er alene på 48§. Kapitalafkast på aktier og ejendom behandles helt forskelligt. De kloge naboer (hvorfor vil Danmark altid gå sine egne veje, når man lever i en globaliseret verden, er det besværligt)   Norge, Sverige, England etc etc. bruger en fast fast sats for kapitalafkast. I Norge er den 28% lige som grundskatten. Denne sats virker fuldstændig symmetrisk for udgift og indtægt. Tab har været fremførselsberettigede siden 1982 uden ændringer. 
Hele miseren ligger i Folketing og ministerier, der ikke evner at forklare og indrette lovene  logisk og med få forandringer, så borgerne har en chance for at lære at kende lovene og forstå dem.Departementschefen og udøvende folketingsmedlemmer (nuværende og tidligere)  skulle i stedet være fyret og uden pension.Adskillelse mellem lovgivende og udøvende magt  opfyldes netop ikke som påstået i grundloven.

Når dette er løst vil det ikke være så håbløs en opgave at løse Skats daglige opgaver med computere og medarbejdere. I industrien har vi et udtryk, der kaldes Lean - det burde oversættes og overføres på administrationen. Der er dog også nogle problemer med uvilje - eller man skjuler sig under en kompleks lovgivning eks. fra Bornholm.

Skandalerne fortsætter med udbetaling af negativ moms. Dette er steget med 68%, så måske er der også her tale om et tag selv bod.

Se Statsrevisorernes beretning herom

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

• At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.

• At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.

• At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.

• At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal - på i gennemsnit ca. 3 minutter - afgøre, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.

• At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol. • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel.

2016 Rigsrevisionens raport om emnet.

2015-09-18
Efter en række kapitalfonde og virksomheder i udlandet har anklaget Skat for at have krævet for høje skatter af renter og udbytte, erkender Skatteministeriet den 18. september, at  der i flere tilfælde er krævet for høj skat af renter.

I blot en enkelt sag skal Skat tilbagebetale 110 millioner kroner plus renter, fordi de i årene fra 2006 til 2008 har krævet 1 milliard kroner i rentekildeskat fra et selskab i udlandet. Med flere sager på vej betyder fejlen derfor en milliardregning til staten.

2017-03-12 Hvis du tror alle skattepengene går til velfærd for de svageste er du dårligt oplyst.

31% går til administration

Som beskrevet ovenfor går en del tabt i ringe administration. Se også under EFI.

En lille del bruges til rent fråds se mere

Dyre hotelovernatninger, rejser med ægtefæller, middag på Michelin-restaurant og et par tusinde flasker vin.

Sådan er borgernes penge blevet brugt i Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, som er ejet af 19 kommuner.

Det er langt fra første gang, at de ansvarlige i kommunale selskaber bliver afsløret i at føre en ekstravagant livsstil for borgernes penge.

Også i ledelsen på Vejle Havn og i Arena CPHX, der havde ansvaret for byggeriet af Royal Arena, blev der holdt dyre fester.

Det er ikke tilfældigt, at overforbruget foregår i kommunale selskaber, mener formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen.

»Der er kommunalt selvstyre, så under normale omstændigheder har vi kun adgang til at kontrollere kommunerne, hvis der ydes statslig refusion i forhold til kommunale udgifter. Så der er ikke de store muligheder for kontrol,« siger han og forklarer, at kommunerne lægger noget mindre vægt på at foretage forvaltningsrevision, end tilfældet er i staten.

»Med den lange række af sager er det derfor oplagt at spørge, om det skal være muligt for Rigsrevisionen at foretage kontrol i kommunerne,« siger han.

2017-08-01 Skat smøler med penegene:

Det bliver ikke gratis at splitte det nuværende Skat op i syv styrelser, for hver af disse styrelser får et nyt navn og logo, og det kommer ifølge et notat til at koste 113 årsværk frem mod 2021. En stor del af årsværkene skal komme fra eksterne konsulenter.