Skat, miljøskat husstands-afgift kr. 16.900

Hver husstand betalte i gennemsnit 16.700 kr. i miljøskatter sidste år, svarende til 43,9 mia. kr. i alt. Dermed kom 55 pct. af statens miljøskatteindtægter på 79,2 mia. kr. direkte fra husholdningerne. Størstedelen af husholdningernes miljøskattebetaling var energiafgifter på 25,9 mia. kr. og transportskatter på 15,7 mia. kr.

Infrastruktur:

Infrastruktur opfattes almindeligvis som en vigtig del for at udvikle og effektivisere vort samfund - der for er infrastruktur traditionelt betalt via de allerede opkrævede skatter.

I nyere tid er dette princip fraveget - broafgifter og parkering

Figuren viser opkrævningerne fra kommunerne alene.

2018-06-09_parkeringsafgifter opkrævete af kommunerne