skat på iværksættere

Skatteminister Benny Engelbrecht har nu erklæret krig mod de små virksomheder og iværksætterne. Dagens avis den 29-10.

Han udtaler frejdigt, at de glemmer for 5 milliarder skattekroner årligt.

Derfor skal der nu indsættes en større styrke for at finkæmme de små regnskaber.

De ville i den forbindelse være dejligt om ministeren ville henvise til oplysende sider med oplysninger, der beskriver og fjerner tvivl, så det bliver lettere at udføre regnskaberne helt korrekt.

Beløbet som anført udgør ca 18.000 kr per virksomhed.

Det er selvfølgelig ikke nul, men heller ikke et stort beløb.

I aviserne den 1 november kan vi læse at Staten i den grad smøler med pengene. Og her er der ikke tale om småbeløb. Vi kan i flæng nævne:

- honorar til censor 1,2 millioner for 2.877 timer ?

- overarbejde til afdelingschef 1,3 millioner for 4.116 timer på et år ?

- timelønnede over 700 timer skulle have været ansat på heltid

- bonusser på flere hundrede tusinder uden nogen resultatvurdering

- aftrædelsesgodgørelse i 5 år, selv om personerne selv siger op

I alt har Rigsrevisionen fundet fejl og mangler i 37% af de gennemgåede udbetalinger, som er taget fra 9 ministerområder og 32 virksomheder.

Cepos om de nye overgreb mod iværksættere og nye væksttiltag.

2016-09  Sådan forhindre Skat iværksættere i at udvikle virksomheden.   se mere på linket

Da iværksætteren Mikkel Weiss for små to år siden satte sin virksomhed i bero for at koncentrere sig om eksamenstiden på universitetet, havde han ikke regnet med, at han skulle komme i karambolage med Skat.

Men til sin store overraskelse modtog Mikkel Weiss, som på det tidspunkt var medejer af en virksomhed, der lavede online markedsføring, en regning på over 100.000 kr. fra Skat.

2016-08-  Frigør iværksættere for skat de første år.     link se mere.

2016 Skat og moms er stadig en stor udfordring fro iværksættere.   link se mere.

2016-09-26 Politisk ikon kalder dansk skat på iværksættere dybt forældet link se mere. Svenske erfaringer - Sverige har meget større vækst end Danmark