skat på Iværksættere

Iværksættere er særligt jaget og diskrimineret.  2019

Skat har altid været efter iværksætterne.

De betragtes som borgere, der er fulde af fup og fiduser. Det vil derfor være rettidigt at se på Skat's fup og fiduser.

Glistrup blev dømt politisk pga. af fiktive posteringern, som man sagde.

Skat har sat fiktive poster i system. Iværksættere diskrimineres i forhold til lønmodtagere. B-skatter er fiktive og budget skatter. Hvorfor kan iværksættere ikke indbetale en skat i forhold til den månedlige nettoindtægt som lønmodtagere?

I stedet udstedes der B-skatter via en oprik. Betales den  for sent pålægges der renter.  Strafrenter på et fiktivt beløb.

Den omhyggelige iværksætter vil gerne indbetale en frivillig skat. Gør det aldrig. Frivillig skat er hos Skat lig med idioter, de vil nok spekulere i renter? Det betyder at frivillige indbetalinger  slet ikke bogføres i Skats mange systemer. Kun kan man være heldig at den medtages på årets Årsopgørelse. Uden nogen som helst rentekompensation trods det at der er akkumuleret saldo overskud!

Denne diskrimination har været praktiseret i 50 år. se mere på linket om kammeradvokaten og KOBRA/EFI/PSRM/DMI-Grundkonto

Iværksættere bør i stedet stresse Skat ved at rette på forskudsopgørelsen for at få de rigtige oprikker og få det rigtig bogført. Skat kan finde på at pålægge 'restancer' selv om borgeren har overskud. Det er det rene svindel. Læs om Gældsstyrelsen i ovennænvte kilde.

Skatteminister Benny Engelbrecht har nu erklæret krig mod de små virksomheder og iværksætterne. Dagens avis den 29-10.

Han udtaler frejdigt, at de glemmer for 5 milliarder skattekroner årligt.

Derfor skal der nu indsættes en større styrke for at finkæmme de små regnskaber.

De ville i den forbindelse være dejligt om ministeren ville henvise til oplysende sider med oplysninger, der beskriver og fjerner tvivl, så det bliver lettere at udføre regnskaberne helt korrekt.

Beløbet som anført udgør ca 18.000 kr per virksomhed.

Det er selvfølgelig ikke nul, men heller ikke et stort beløb.

I aviserne den 1 november kan vi læse at Staten i den grad smøler med pengene. Og her er der ikke tale om småbeløb. Vi kan i flæng nævne:

- honorar til censor 1,2 millioner for 2.877 timer ?

- overarbejde til afdelingschef 1,3 millioner for 4.116 timer på et år ?

- timelønnede over 700 timer skulle have været ansat på heltid

- bonusser på flere hundrede tusinder uden nogen resultatvurdering

- aftrædelsesgodgørelse i 5 år, selv om personerne selv siger op

I alt har Rigsrevisionen fundet fejl og mangler i 37% af de gennemgåede udbetalinger, som er taget fra 9 ministerområder og 32 virksomheder.

Cepos om de nye overgreb mod iværksættere og nye væksttiltag.

2016-09  Sådan forhindre Skat iværksættere i at udvikle virksomheden.   se mere på linket

Da iværksætteren Mikkel Weiss for små to år siden satte sin virksomhed i bero for at koncentrere sig om eksamenstiden på universitetet, havde han ikke regnet med, at han skulle komme i karambolage med Skat.

Men til sin store overraskelse modtog Mikkel Weiss, som på det tidspunkt var medejer af en virksomhed, der lavede online markedsføring, en regning på over 100.000 kr. fra Skat.

2016-08-  Frigør iværksættere for skat de første år.     link se mere.

2016 Skat og moms er stadig en stor udfordring fro iværksættere.   link se mere.

2016-09-26 Politisk ikon kalder dansk skat på iværksættere dybt forældet link se mere. Svenske erfaringer - Sverige har meget større vækst end Danmark

2018-03-15

Massive skattefradrag for investeringer i iværksættervirksomheder og nul skat på udbytte har gjort England til Europas største marked for equity crowdfunding. Det nye danske investorfradrag er langt mindre fordelagtig for investorerne. Og det giver lavere vækst og færre arbejdspladser, siger Henriette Kinnunen, direktør for DVCA.

De danske skatteregler - selv med det nye foreslåede investorfradrag - er meget langt fra lige så gunstige som de engelske, når det gælder investeringer i iværksættervirksomheder, viser beregninger foretaget for Økonomisk Ugebrev af professionelle investorers interesseorganisation, DVCA. Blandt andet derfor har England formået at skabe Europas største marked for equity crowdfunding, mens det danske marked er så godt som ikke eksisterende.

2018 Uddannelserapporten forventer en tilvækst af kandiater frem til 2030 på 127.000 til den private sektor

Rapporten forventer optimistisk, at de ca 23.000 (af de ialt 150.000) vil blive i den offentlige sektor. Alene læger vil nok udgøre 10.000 såd e tlyder utroligt.

Dette lægger op til et markant udbud af super uddannet arbejdskraft, hvorfor vi kan se frem til meget iværksætteri for at dette skal blive en stor succes.

Industrien går stadig tilbage så den vil ikke opsuge noget af betydning.

Så det må være sektorer som videndeling, kommunikation, kultur etc der tænkes på og i høj grad områder vi knap kender i dag.