2014 Skattekonto EFI eller KOBRA eller PSRM eller DMI

Skat har ikke en retvisende skattekonto per borger.

Det fører til mange konteringsfejl og uretmæssige opkrævning.

Frivillige indbetalinger bogføres slet ikke, så skal der blive fejl i opgørelserne.

Den systemiske fejl indrømmes ikke af nogen af nuværende eller tidligere ministre. De påstår, at De ikke går ind i enkeltsager. Mwn nu er sagen den, at der tale om en sytemisk fejl der løbende rammer flere borgere.  Så burde ledelsen i Skat tage ansvar og sikre, at der er nogen der gør noget ved rodet. Desværre kan man i udbyttesagen og EFI sagen se at der er totla mangel på opfølgning og regulering af fejlene.

Ejendomskatteskandalen med overtrædelser af grundloven er heller ikke for køn.

2019-11-06 Gældsstyrelsen rykker 400.000 for 58 mia kr.

Heraf er de 30 mia kr forfaldne. De 28 mia kr er gamle sager fra EFI, sager man ikke er sikre på er forfaldne /rigtige?

Derfor vll brevet fortælle, hvad der skal betales og hvad der kan betales.  Nu kan man ikke stole på Gældsstyrelsen af ovennævnte grund, altså at Skattestyrelsen ikke har orden i sagerne og ikke en retvisende konto.

siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh. Han har 2 års erfaring i Skat og ikke tidligere beskæftiget sig med området.

2019-12-18  75.000 sager kasseres nu

Gældsstyrelsen har fosøgt at rydde op.  Dermed kasseres 75.000 nu. Yderligere 325.000 poster til en værdi af 4,1 milliarder kroner forsøges nu kradset hjem, det er dog kun 3% af det hele.  Der er i øjeblikket 1.450 'pantefogeder' hos styrelsen.

Der er fortsat også amnge sager der er forkert placeret på grund af grove fejl i Skattestyrelsen - det er dog ikke noget gældsstyrelsen tager hensyn til. Se næste punkt: "ingen konto per skatteborger".

1.8 mio. gældsposter er antallet, 350 medarbejdere i Gældsstyrelsen skal tjekke. Medarbejdere arbejder non-stop med at gennemgå gældsposter, hvoraf de ældste er over 30 år gamle. De 1,8 millioner er ubetalte regninger fra DSB, skattevæsenet, DR, kommuner, Udbetaling Danmark og flere hundrede andre offentlige instanser skal gennemgås manuelt én efter én, fordi der er mistanke om fejl.

Det er karakteristisk for sagerne i Skat, Socialstyrelsen og Forsvaret, at der havde været masser af advarsler om manglende funktionsdeling og svigt i kontrollen, advarsler fra den interne revision og i et vist omfang fra Rigsrevisionen. De advarsler medførte ingen reaktion, formentlig knap nok eftertanke, hos den øverste ledelse, inklusive departementschefen, i de pågældende ministerier.

Det er næppe tilfældigt, og det afspejler en problematisk ledelseskultur i det offentlige, som er beskrevet i professorerne Grønnegaard Christensen og Bjerre Mortensens bog »I Politikkens Vold« om ledelse i den offentlige sektor. De øverste offentlige chefer har blikket stift rettet opad mod politikerne, mens daglig drift, økonomi og andre prosaiske detaljer i deres kæmpestore organisationer ligger under deres værdighed at beskæftige sig med. Kontrasten til en privat virksomhed er slående. Tilsvarende kritik fra revisionen ville få ledelsens fulde opmærksomhed og medføre handling.

2019-10-29 Ingen konto per skatteborger

Hvordan kan nogen tage Skat alvorligt?

Skat fører ikke en konto over hver skatteborgers mellemværende.

Hvordan kan man med de mange skandaler i Skat overhovedet tage krav fra Skat alvorligt og langt mindre alle de renter, man finder på, uden at man kan kontrollere pengestrømmen og vise en total retvisende konto, sådan som Skat selv kræver af alle skattepligtige erhversaktive. EFI PRSM er bare en pantemands subkultur ofte baseret på fake info fra indberetter - data som ikke kontrolleres, men bare eksekveres som om det var hele sandheden.

2019-11-12 Skattestyrelsen udsender 115.000 forkerte opgørelser.

 

2019-10-22 PRSM færdigt?

siges det - men Rigsrevisionen ser anderledes på det.  Ingeniøren siger det er dårlig ledelse.

Systemet er fuldt operationelt i år, men ca. 800 offentlige kreditorer kan først bruge systemet fra 2021, oplyser skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde.

Først i 2021 kan alle offentlige myndigheder, som borgere og virksomheder skylder penge til, forvente at få kradset penge ind via skattevæsnets nye gældsinddrivelsessystem, PSRM, som afløser det skandaleramte EFI.

Det fremgår af et nyt notat fra Rigsrevisionen.

2019-10-23 Udsætter ministeren igen systemet. Der afsættes yderligere kr 400 mio til færdiggørelse.

En fuldt digitaliseret og automatiseret inddrivelse af danskernes milliardgæld til det offentlige må vente yderligere mindst to år. Det skyldes især problemer med onboarding af debitorer og datakaos.

citat:

"Styrelsen overtager gælden, når det ikke er lykkedes den offentlige instans selv at få skyldneren til betale."

Dette er ikke rigtigt. Den fra Skattestyrelsen påståede gæld sendes nærmest automastik over til gældsstyrelsen, når den korte frist er overskredet.

Og der går mere end 2 år inden Gældsstyrelsen reagerer, så borgeren er uvidende i op til 3 år.  se virkleigheden her

2019-10-25_Gældsstyrelsen poster og renter

Den årlige renteprocent er 8,05% ågerrenter og disse ågerrente får i sig selv gældsposten til at vokse med raketfart.

Inddrivelsesrenter 19 mia + opkrævningsrenter  9,2 = 28,2 mia kr. på en gæld af 118 mia det må blive reelt 24% i brutto rente.

Meget af det er rent fupbaseret se link og resten er for en stor del fra klienter som er konkurs eller ude af stand til at betale. Politiet udsteder over 500.000 bøder - nogen havner her  nu fordi politiet slet ikke dokumenterer sine påkrav - det ligner også fup og fidus.

2019-10-29_Offentlige restancer

2018-12 Borgerne får mere kafkask skatte-bureaukrati.

2019-03-19 Tilbageholdelse:

»Inden påske vil vi modregne mere end 500.000 danskere, som skulle have penge tilbage i skat. Det forventer vi, vil give tre milliarder kroner i statskassen,« sagde Karsten Lauritzen på pressemødet, ifølge TV 2. Det gør Gældstyrelsen iflg chefen Nordahl uden at blinke, selvom meget af det er på et falsk grundlag.

Nu bliver det et rent helvede for skatteborgerne.

- Når borgeren er krænket ved modregning/indeholdelse kan man ikke engang opponere, hvis ikke det sker inden  for 3 mdr.

- Og renten er skyhøj 8% på skyld, der måske som her har været syltet i 4 år. [og fra 1/1-2020 ikke fradragsberettiget]

Ikke bare skal man kæmpe med tre interne klageinstanser, som ikke har noget med retsvæsen at gøre, men nu også med 7 styrelser.

Hvem er egentlig den ansvarlige set fra skatteborgerens side? Det er der ikke noget svar på?

Allerede nu kan vi se det Kafkaske system bryde ud i sin vanvittigeste form.

Når skatteborgeren har penge til gode fra for meget betalt skat beholder Gældsstyrelsen pengene under foregivende af, at borgeren skylder penge.

Dette er nu dokumenteret for den første borger. Borgeren har kr 31.027 til gode for 2017. I 2019 er det endu ikke udbetalt. Der må rykkes for overhovedet at få at vide hvorfor. Gældstyrelsen sender et brev om tilbageholdelsen, hvor man har fundet nogle tilfældige poster fra 2015 (altså 4 år gamle tal). Disse løsrevne poster bruges så som argumentation for tilbageholdelsen. Det sker trods det, at slutopgørelsen fra Skat juni 2016 viser, at der er et tilgodehavende på kr 7 for 2015!  Få dage efter følger der flere oplysninger. Nu er gælden frem til dags dato vokset til kr. 94.756.

Link til beviset for svindelen er her.

Foreløbigt kan alle B-skattydere forvente at lukke virksomheden pga. af dette vilde system uden retsgrundlag.

På opfordring til Skattestyrelsen (med henvisning til loven om aktindsigt) kommer der en udskrift af 'Grundkontoen' (som man nu kalder borgerens saldo mellemværende, selv om vi godt ved der menes KOBRA og derefter EFI - men forvirring gør det nemmere for borgerne ikke?).

Af oversigten fremgår det tydeligt at saldoen er 0 kr efter hvert år. Hvordan kan det gå til at Gældsstyrelsen får sådanne feberhede vilde drømme? Hvordan kan det  gå til, at man tillader den slags ubehæftede og vilde udskejelser?

Gældstyrelsen svarer ikke på protesten. Gældsstyrelsen henviser til, at det er den enkelte funktion i Stat og Kommune, der skal vise, hvad der skyldes?. Men når Gældsstyrelsen ikke vil oplyse, hvorfra den påståede gæld kommer fra, betyder det vel at Skatteborgeren selv skal spørge blandt mere end 800 mulige for at finde årsagen?

Gældsstyrelsen fuldstændigt ubrugelige standard svar er:

"Gældsstyrelsens inddriver gæld for andre offentlige myndigheder (fordringshaver), herunder SKAT, kommuner, politiet mfl.  Dette sker efter Bekendtgørelse om lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. I denne lov anvises, at dem man skylder pengene skal rykke for kravet med oplysning om at gælden vil blive sendt til Gældsstyrelsen.   Dem man skylder penge er ansvarlig for dokumentation og specifikation af fordringens opståen, eksistens og størrelse.  Fra måneden efter modtagelse af kravet hos Gældsstyrelsen vil der tilskrives inddrivelsesrenter.  Alt dette betyder at hvis du mener at fordringer på vores opgørelse er ikke fyldestgørende eller korrekte, så skal du tage kontakt til dem, man den Fordringshaver der står anført ud for gælden på Gældsstyrelsens opgørelse.  Opmærksomheden henledes på ændring af Forældelsesloven 18/11-2015  NB: Der er noteret på sagen at der er behandling af aktindsigt i gang og du kan afvente dette.  Venlig hilsen Susanne Sørensen Gældsstyrelsen 70157304"

Gældsstyrelsen har pga skandalen omkring det ultradyre EFI 1,2 mia kr 1,2 promille af et års skatteindtægter set ikke røgtet sin opgave.

Derfor kommer der først nu i 2018-19 opkrævninger fra Gældsstyrelsen. Det betyder at Skatteborgerne skal betale ca 30-40% i renter for 3 års fosrsinkelse og smøl oveni i grundbeløbet.

Sagen burde være forældet. At der er tale om manglende rettidig omhu fremgår af de tekster  dvs. Lovtillæg fra Folketinget, der siger: "at afbrydelsen af forældelse af al offentlig gæld under inddrivelse per 19 nov. 2015 udsættes tre år . Forældelsesfristen på disse krav regnes fra 20. nov. 2018 og forældes derfor tidligst den 20 november 2021

Så fik man lige forlænget fristen med 6 år

Frustration over Skat's mange vildfarelser Nu hedder det vist PSRM  EFI/ICI/PSRM/KOBRA/Grundkonto?  udvidet redegørelse.

 

2019-02-13 Skatteankestyrelsens tryner skatteborgerne.

Gældsoplysningerne sendes ikke ud til borgenre pga. fejl i systemer. Det fører til, at når borgeren klager/odager de ikke får deres tilgodehavender retur, bruger Ankestyrelsen dette som argument for at afvise en klage. Sagen er 'forældet', der skulle have været klaget inden 3 måneder. Når Skat's egne svartider er over 3 mdr., hvordan i alverden, kan man så finde på at lave lovgivning, der giver borgerne så korte  varsler, det  er da vedtaget for helt bevidst at tryne borgeren.

Du har klaget over SKATs afgørelse af den 23. juni 2018.Fristen for at klage er 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Den afgørelse, du klager over, er sendt den 23. juni 2018, og din klage, dateret 2. januar 2019, er modtaget i Skatteforvaltningen den 24. januar 2019. Klagefristen er derfor overskredet.

2019-03-21 Skatteministeren vil ikke svare på henvendelse. "Han kan ikke gå ind i enkeltsager" siger han! Han har endnu ikke fattet at dette er et eksempel på en kæmpe systemisk skandale i  Skat.

 

2019-02-20  PSRM er en gentagelse af de mange gamle fejl.  se mere på Link

Resumeres disse historiske forhold, der som udgangspunkt er over 30 år gamle, kan man se, at Skat ikke har moderniseret det mindste:

Frivillige skatteindbetalinger bogføres aldrig - hvis Skat husker dem, medtages de kun i selve den tilhørende kalenderårs opgørelse uden nogensinde at give rentekompensation og på den måde ofte forkert i forhold til borgerens ønske om dækning af udestående

 • Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til som det mest retvisende
 • Skat posterer stadig kun dele af indbetalinger - svindel hvor bliver resten af?
 • Grundkontoen er stadig totalt forvirrende og udsendes i øvrigt ikke til borgeren.

 • Restskat forhøjes udover den faktiske restskat med tillæg af strafrenter og opkræves i følgende års indkrævning - på hvilket grundlag kan man bare forhøje beløbet?

 • Under Skattemappen er der detaljerede oplysninger om indbetalte skatter - disse oplysninger stemmer ikke med grundkontoen- og der blandes flere år pr skatteår - og frivillige indbetalinger medtages ikke

 • Restancer=påståede kan stadig posteres tilfældigt uden at borgeren får noget at vide og 4 år tilbage i tid

 • Det er stadig helt umuligt, at kontrollere Skat's tilskrivning af renter, der fortsat sker efter 2 regler Kildeskattelovens §62  og strafrenter.

 • Post mod post som moderne systemer har haft i 50 år findes ikke

 • De to renter og udeladelse af frivillige indbetalinger gør det umuligt at lave et retvisende renteberegning

 • Skat drager ikke fordel af helt almindelige og retvisende debitor programmer, men må opfinde sit eget og tilmed altid manuelt gå ind og tilpasse årsopgørelsen.  Derfor er Skats restance  opgørelse næppe nogensinde rigtig. Bevis herfor mangler i hvert fald.

Se hvor meget fup og svindel det fører til på linket.

120 forskellige systemer

Jamen det er vel godt nok? Ja, i princippet. Men kommunerne har gældsoplysningerne liggende i 120 forskellige systemer, fx regnskab, P-bøder, ejendomsskat, biblioteksbøder og sagsbehandlingssystemer (som har bilagene).

En anden kommune udtrykker bekymring over samarbejdet med Gældsstyrelsen, som er en af de syv nye styrelser i det nye Skat.

»Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi er på bar bund,« siger kommunen til Version2 og fortæller, at de er mest frustrerede, fordi de ikke hører noget fra Gældsstyrelsen.

2019-06-18 Kommunerne er meget bekymrede:

Kommunernes Landsforening (KL) tager kampen op mod de krav, som følger med Skatteforvaltningens nye it-system til inddrivelse af offentlig gæld ved navn PSRM. Det sker, fordi kommunernes interesseorganisation mener, at de nuværende krav både vil gøre det besværligt for kommunerne at få lov til at sende fordringer med borgeres gæld til inddrivelse i det nye offentlige inddrivelsessystem og samtidig vil føre til øget behov for manuel efterkontrol af fordringer.

I dokumentet gør KL opmærksom på, at organisationen vil udfordre de nuværende krav i PSRMs såkaldte indgangsfilter. Indgangsfiltret skal være med til at vurdere, om en fordring indsendt af en kommune er retskraftig eller ej, og om fordringen derfor skal afvises eller godkendes af Skatteforvaltningens system til inddrivelse.

En fordring kan her eksempelvis være en parkeringsafgift, som kommunen forgæves har forsøgt at opkræve, og som så bliver sendt til inddrivelse via Skatteforvaltningens it-system.

Men systemets nuværende filter stiller tilsyneladende flere krav til, hvordan de indsendte fordringer må se ud, end lovgivningen gør. Og det kan betyde manuelle arbejdsgange i et system, der ellers skulle automatisere processen med gældsinddrivelse.

DOS-projektet kommer i kølvandet på, at Skatteforvaltningens PSRM-system har ført til frustrationer og magtesløshed i danske kommuner. Det har Version2 tidligere beskrevet, og også Søren Lauesen, der er professor ved IT-universitetet, har stillet sig skeptisk overfor de ændrede datakrav, der skal sikre lovlig inddrivelse af gæld.

»Det er for indviklet. Der er ikke sket nogen radikale forbedringer siden EFI. Reglerne er næsten lige så indviklede, selvom der er kommet et par lempelser, men ellers er det samme kompleksitetsgrad,« sagde han tidligere i år i et interview med Version2.

[Red note.: Nu bekymrer kommunerne sig måske for tidligt. Skattestyrelsen har ikke den bekymring. I Skattesyrelsen sender man uden videre krav til systemet uden beviselig retskraft. Kun er der en virtuel forsinkelse den dato kravet sendes til Gældsstyrelsen - men dette krav kan være væk ved opgørelse af Årsopgørelsen - se eksemplet om systemisk fejl her.]

_________________________

Det nye inddrivelsessystem PSRM til 1,1 milliard kroner skal erstatte det tidligere system EFI, fordi man i 2014 begyndte at mistænke, at EFI inddrev gæld ulovligt - det er nu konstateret. PSRM blev i august forsinket i to år, så systemet forventes først at blive sat i drift i 2021.  Og det er altså stadig ulovligt og helt tosset. KMD skal nu betale kr 200 mio i erstaning for det fejlslagne EFI?

Det kommende inddrivelsessystem PSRM, der skal erstatte it-skandalen EFI, bringer forhåbninger om en bedre digitaliseret inddrivelse af gæld med sig. Det er der brug for, efter EFI blev lukket i 2015. EFI kontrollerede ikke indkommende data ordentligt, og det betød blandt andet, at systemet inddrev gæld, der var forældet, og det gør man altså stadig.

PSRM kommer af = "Pokkers Skat Rykker Meget". [og det lyder mere moderne med et mystisk akronym i stedet for pantefogeden]

Opgaven er »fuldkommen håbløs«

Han er overrasket over omfanget af den opgave, særligt kommunerne står overfor nu med at blive tilsluttet det nye inddrivelsesssystem.

»Opgaven er fuldkommen håbløs for en lille kommune. For en stor kommune er det en stor belastning. Så det er ikke noget, man bare lige gør,« siger Søren Lauesen.

Med PSRM er kommunerne tvunget til at tilrette sine it-systemer, så de kan tale sammen med inddrivelsessystemet. Og som Version2 tidligere har berettet, er kommunerne frustrerede over den store opgave, der venter dem.

"Fordringshaverportalen lukker den 3. januar 2019" den mail blev sendt til en kunde (som jeg skal lave den nye integration for) den 16. januar, efter hun fik fejl når hun forsøgte at tilgå "det gamle system" og skrev til skat for at høre hvorfor... nu skal hun klare det via krypterede mails.

I den seneste tidsplan har de kun skrevet hvilke måneder de skal være færdige, men ikke årstal, forskellige områder skal være afklarede med kommuner og sat op i Oracles standard system til at indrive offentlig gæld.

Ifølge KL er overgangen til Skatteministeriets nye inddrivelsessystem, kaldet PSRM, uhensigtsmæssig at løfte for de enkelte kommuner. Et nyt projekt for alle landets kommuner skal hjælpe med at blive tilsluttet det nye system i fællesskab.

Frustrationer og magtesløshed

DOS-projektet kommer i kølvandet på, at Skatteforvaltningens PSRM-system har ført til frustrationer og magtesløshed i danske kommuner. Det har Version2 tidligere beskrevet, og også Søren Lauesen, der er professor ved IT-universitetet, har stillet sig skeptisk overfor de ændrede datakrav, der skal sikre lovlig inddrivelse af gæld.

»Det er for indviklet. Der er ikke sket nogen radikale forbedringer siden EFI. Reglerne er næsten lige så indviklede, selvom der er kommet et par lempelser, men ellers er det samme kompleksitetsgrad,« sagde han tidligere i år i et interview med Version2.

It-professoren påpegede samtidig, at kravet om at tilpasse systemerne især stillede de små kommuner stod overfor en opgave, der var »fuldkommen håbløs«.

Løntilbageholdelse er den vigtigste del af inddrivelsen. Kan ikke anvendes med PRSM frem til tidligst 2020-2021  se linket

2018 Gældsstyrelsen premiere åbning - helt tosset:

Nu er Gældstyrelsen gået i gang med at demonstrere sine evner ved at sende en række breve til påståede skyldnere.

I alt er der sendt  485.000 breve og eftergivet 5,8 mia kr. ca  12.000 kr per brev i gns.

Disse breve udmærker sig ved, at der bliver eftergivet gæld til skyldnere som næppe vil formodes at kunne betale. Stine Bosse, Iben Hjejle,og Asger Juhl -TV vært er nogle af de privilegerede dårlige betalere med ringe betalingsevne?

Dette demonstrerer til fulde den umådelige inkompetence, der råder i styrelsen.

Aftalepartierne aftalte i Folketinget i november 2017 den konsoliderede afskrivningsmodel opgjort på størrelsen af skyldnerens samlede afskrivning. Heraf fremgik bl.a., at 2.575 skyldnere med gæld over 250.000 kr. stod til at få afskrevet knap 380.000 kr. i gennemsnit. Lauritsen kan således oplyse, at det vidste vi godt. I forbindelse med den aktindsigt, der ligger til grund for den artikel, som spørgeren henviser til, har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i februar 2019 foretaget dataudtræk på personniveau, der viser, at personer har fået afskrevet gæld op til 1,5 mio. kr.

Samme breve holder sig heller ikke tilbage fra at påstå, at der er andre store gældsposter, som bestemt ikke er forfaldne. For alle oplysninger gælder det, at det er umuligt at spore, hvor gælden( den påståede) skulle stamme fra. eks på et brev.

Personer der udsættes for den slags overgreb opfordres til at passe på, at lade være med at betale men søge oplysninger om påstandene frem for alt om de overhovedet er lovmedholdelige og ikke er forældet for længst.

Nederst gennemgås  et eksempel på Skat's ringe bogføring og svindel med på ståede udestående baseret på ikke lovmedholdelige handlinger, fra KOBRA der var forgængeren til EFI. Se mere on sagens helhed på linket.

2019-02-12 Rigsrevisionens udsagn:

Der er nye, store problemer for arbejdet med at inddrive danskernes gæld til det offentlige, og det vækker »stor bekymring«. Sådan lyder det fra Rigsrevisionen, der i en ny delrapport retter kritik mod Skatteministeriets arbejde i sagen.

Det skriver Berlingske.

I delrapporten fastslår Rigsrevisionen, at problemerne er værre end hidtil antaget og kan føre til nye milliardafskrivninger.

Blandt andet påpeges det i rapporten, at »Skatteministeriet ikke har forvaltet inddrivelsen af de offentlige restancer på en økonomisk hensigtsmæssig måde«, og det bliver konstateret, at »situationen i inddrivelsen i 2018 fortsat har haft en undtagelsesmæssig karakter«.

Helt basalt konkluderer Rigsrevisionen, at PSRM ikke på undersøgelsestidspunktet i starten af 2019 havde den funktionalitet, der var nødvendig for at kunne understøtte alle inddrivelsens processer.

Blandt andet halter det med at kunne foretage udlæg - dvs. tvangssælge værdier - og modregne f.eks. i børnechecken. Medio 2019 er det fortsat under afklaring, hvor stort et omfang resten af udviklingen omfatter - og økonomien forbundet hermed, fremgår det.

Læser man nærmere ned i rapporten, er der rettere tale om, at Skatteministeriet ikke kan dokumentere godt nok, at PSRM er færdigudviklet i en grad, så systemet kan understøtte opgaven med at kradse gæld ind fra fordringshaverne hos bl.a. kommuner, politi og trafikselskaber.

Samme gennemgang viser også, at Skatteministeriet arbejder med nedbrydning af påkrævet funktionalitet i use cases og features. Problemet er, at backloggen til systemet ifølge Skatteministeriet stadig omfatter en række nødvendige features og use cases, som altså ikke er færdigudviklede.

De overordnede processer til inddrivelsen foreligger der færdigudviklet funktionalitet til. Men det er ikke tydeligt, om 'al nødvendig funktionalitet til inddrivelsens processer' er færdige.

Det er altså for uklart, om de manglende features kan undværes.

2019-02-13 PSRM er færdigudviklet

»Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet.«

Det kræver bare, at de såkaldte fordringshavere - kommuner, forsyningsselskaber og andre - får tilpasset deres egne it-systemer og kobler sig på PSRM først.

Men det er ikke alle fordringshavere, der når det i 2019. Det fortalte Thomas Monefeldt, fagdirektør for forretningsudvikling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, til Version2 i januar. Så det må være derfor at Gældsstyrelsen er gået amok og udsender fuldstændigt vilde krav uden reel virkelighed til skade for skatteborgerne. Hvornår stopper det? Ministeren vil ikke svare på det.

Hvad er det så helt præcist for nogle systemer, kommunerne skal tilrette?

Kommunerne har hver ét opkrævningssystem (KMD Opus Debitor, Fujitsu Prisme Debitor eller EG ØS Debitor) som en del af deres centrale økonomisystem og cirka 7-12 fagsystemer, som hører til i hver deres fagforvaltning. En kommune kan f.eks. have et fagsystem for skoler, et for parkering, kontanthjælp og så videre.

I februar 2012 stod Skattekonto til at have kostet 334 millioner kroner.  EFI
2017-04-25 EFI kontoen er på over 100 mia [2019 på 118 mia kr].

2019-09 SU gæld til udlandet - studerende runder 300 mio kr?

Justitsministeriet var i 2005 med til at foreslå en centralisering og gennemførelse af et inddrivelsessystem EFI.

De blev så lanceret samtidig med en centralisering af skatteligningen og fremlagt af Skatteminister Kristian Jensen.

De 80 mia må afskrives siger price Waterhouse efter grundig gennemgang.

En meget stor del af det påståede efterslæb er ikke skat men alle andre offentlige tilgodehavender - som ikke havde med Skat at gøre, men som de kloge politikere og djøf'er mente kunne klares med et stort system. Det blev så indviklet, at det aldrig kom til at fungere.

Det beløb, der kunne formodes inddrevet, blev anslået som ca 80% af det tilgodehavende, som kommunerne havde opgjort det til ved overgang fra kommune til Stat.

Nu har vi to store skandaler af denne art:

- Omlægning af administrationen af ejendomsvurdering fra kommunal til statslig administration - det kom aldrig til at virke, fordi man ikke havde noget system at sætte i stedet.

- EFI hvor man mente, at det hele kunne slås sammen i en pot!

2018 nu er gælden på 108 mia.

2018-04-18 Manuel gennemgang af ulovlige gældsindrivelser

Det drejer sig om 18.000 borgere og virksomheder, som Skat har kradset penge ind hos i periode fra september 2013 til september 2015.

På grund af det fejlramte it-system EFI er der mistanke om, at nogle af kravene var forældede.

- Derfor går vi nu manuelt ind og undersøger hver enkelt af de 29.000 sager, så vi kan afgøre, hvor der har været fejl i inddrivelsen.

- På den måde får vi ryddet op, mens vi samtidigt tager hånd om danskernes retssikkerhed, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er direktør for Gæld i Skat.

Alle, der i den omtalte periode har indbetalt mere end 3.000 kroner til Skat, vil i de kommende dage få besked via E-boks om, at deres sag vil blive gennemgået.

Hvis det viser sig, at der er sket fejl i inddrivelsen, vil pengene blive betalt tilbage - med mindre den pågældende person eller virksomhed har anden gæld til det offentlige. I så fald bliver det modregnet.

Der er desværre tusinder, der oplever fejl og tallene i Gældsstyrelsen sendt over fra Skattestyrelsen er forkerte, fordi Skattstyrelsen ikke vedligeholder en retvisende konto for hver skatteyder. Der findes en Grundkonto, som er forkert fordi man af gamle politiske grunde har valgt ikke at inkludere alle  poster som f.eks. de frivillige indbetalinger. Se mere på linket.

2018-11-26 Børnebidrag syltes også til skade for enkelte børn.

Trods mål og forventninger om det modsatte fortsætter puljen af ubetalte børnebidrag med at vokse. Mens det daværende Skat den 1. januar 2017 skulle inddrive og dernæst udbetale 201 mio. kr. til enlige forældre, var gælden pr. 30. juni i år vokset til 238 mio. kr.

Det skriver Folketingets Ombudsmand i et brev til Gældsstyrelsen, som i dag står for inddrivelsen.

I brevet konstaterer ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, at Skat allerede i 2016 var »opmærksom på, at manglende børnebidrag kan have stor betydning for den bidragsberettigede«.

»På denne baggrund finder jeg det meget utilfredsstillende - og bekymrende for de berørte børn - at de samlede restancer vedrørende børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis, fortsat er steget frem mod 30. juni 2018,« står der i brevet.

Udbetalingen af børnebidrag forudsætter, at den anden forælder først indbetaler pengene. Sker det ikke, kan man søge om såkaldt forskudsvis udbetaling fra Udbetaling Danmark.

Mor til fire havde 149.000 kr. til gode

Der kan være tale om betragtelige beløb pr. familie. Eksempelvis fortalte den 48-årige Elenore Johansson i sommeren 2017 til TV2, at Skat i et brev havde oplyst, at hendes eksmand 14 år efter skilsmissen havde betalt i alt 149.000 kr. for lidt i børnebidrag til parrets fire børn.

Maibrit Brandt, underdirektør i Gældsstyrelsen, oplyser, at man i september prioriterede 20 årsværk til arbejdet og er ved at rekruttere og oplære medarbejdere samt omlægge til et nyt it-system.

 

2017-05-18 "Det nye EFI"

Et it-system er på vej i Skat, der skal stå for skatteinddrivelse i stedet for det skandaleramte EFI-system. Der er afsat 1,1 milliard kroner til udviklingen af det nye system.

Det oplyser Radio24syv ifølge blandt andet Berlingske.

Skatteministeriet oplyser til radiokanalen, at 'Finansudvalget i august 2016 tilsluttede sig aktstykke om en totaløkonomisk ramme på 1.145,7 millioner kroner til udviklingen af det nye inddrivelsessystem'.

Dette system er foreløbig 2 år forsinket.  Der er brugt konsulenter for ½ mia på bare 6 måneder.

2017-09-05  yderligere midler afsat til Skat.

I regeringens skatte- og afgiftsudspil vil man lægge yderligere 1,7 milliarder oven i den i forvejen vedtagne pulje på 6,7 milliarder til at genoprette Skat. Det betyder, at man ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil være tilbage på det niveau, som man var, før Kristian Jensen (V) i 2003 svingede den første sparekniv i forbindelse med tilblivelsen af EFI.

Samtidig kommer Karsten Lauritzen (V) med en lille spådom om, at der i 2021 vil være brug for yderligere penge til at sikre, at skattevæsenet fungerer godt. Derfor vil der i 2021 afsættes yderligere 2,1 milliarder.

Det bringer den samlede pulje op på 10,5 milliarder kroner.

2018-Gamle systemer: 70 af dem er så gamle at de skal udskiftes.

Skat har ligeledes forsømt rettidig omhu. De mange systemer Skat anvender til at inddrive skatter med, beregner udbytteskat og udbetaler i blinde, erhvervssystemer etc.

70 af de mest vitale it-systemer, der opkræver skatter for rundt regnet 800 milliarder kroner om året, er så slidte, forældede og præget af komplicerede knopskydninger, at de skal erstattes af helt nye it-systemer i en gigantisk digital modernisering, der vil strække sig over de næste 15 år.

De forventes at koste 10 milliarder at ajourføre systemerne over 15 år

Store dele af beløbet skal bruges på systemudvikling

I forhold til, hvad pengene konkret skal bruges på, oplyser Skatteministeriet til Radio24syv, at store dele af beløbet skal gå til systemudvikling, hvilket ifølge radiokanalen vil sige at betale it-leverandørerne på rammeaftalen.

Skatteministeriet oplyser desuden, at der i marts 2017 var ansat 93 medarbejdere i Skatteministeriets Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI), der står for tilblivelsen af det nye inddrivelsessystem.

Det er planen, at det nye system kommer i tre releases. Første release skal sættes i drift allerede i næste uge, anden release i fjerde kvartal 2017 og tredje og sidste release i andet kvartal 2018.

2018-08-11 2 milliarder kr. til nye import og told systemer

Skat skal skrotte hele 25 it-systemer og erstatte dem med nye for at efterleve den nye toldforordning fra EU (EUKT).

»På toldområdet betyder EU's nye toldforordning (EUTK) væsentlige ændringer, der medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet, så medarbejderne i Toldstyrelsen kan arbejde effektivt og sikre korrekt toldprovenu, gode vilkår for erhvervslivet, sikkerhed ved vareimport samt generelt regel-compliance,« hedder det i jobopslaget efter en dataarkitekt til det såkaldte Implementeringscenter for Told (ICT). Link til seneste info.

Tankevækkende med et toldfrit EU skal der så alligevel bruges så mange penge på administration - det virker slet ikke fornuftigt?

2016 koster EFI over 1,2 milliard kroner   se mere

Systemet der sikkert skulle erstatte det oldgamle og dårlige KOBRA er forsinket i årevis - mere end 8 år efter planen

De medfører store ekstraudgifter for skatteyderne. Først betaler borgerne for at udvikle det nye system, og dernæst betales der for fejl og forsinkelser.

Et fem år forsinket it-projekt er hovedskurken i sagen om de 400.000 rykkere, som Skat i den seneste tid har sendt ud - med op til to års forsinkelse. Det har ikke været muligt for Skat at sende rykkere ud til personer, der ikke har betalt deres vægtafgift siden indførelsen af det nye Digitale Motorregister (DMR) i 2012.

2016-06-30 150.000 har fået tilbageholdt deres tilbagbetaling af overskydende skat.

Skat skal først se om der er modkrav. Men der sker ikke noget. EFI  er stoppet og sommerferien rammer nu mange, der for længst burde have det for meget opkrævede beløb tilbage. Seneste frist i SkAT' egen optik er 1 september.   se mere

2016-07-01 Skat har kradset 2 milliarder ind siden nedlukningen.

Restancerne - altså ubetalt gæld til det offentlige - er steget fra 82,7 mia. ved nytår til 87,2 mia. ved udgangen af marts.

Folketinget har dog vedtaget en lov, der betyder, at gælden ikke bliver forældet, mens Skat arbejder på at finde en metode til at inddrive den!

2018-08-23 Oprydningen vil tage mange år.

Link til mere info

 

2015 Topfolk fik bonusser for at sætte det skandaleramte it-system EFI i drift i 2013.

Samtlige skattedirektionens syv medlemmer havde således »implementering af EFI« indskrevet som ét blandt flere succeskriterier i deres personlige kontrakter for 2013.

Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen, sikrede sig dermed en bonus 100.000 kroner ud over den normale løn i 2013.

10 chefer, som var tilknyttet Skats EFI-projekt, fik i perioden 2012-2017 hver især udbetalt en bonus på mellem 50.000 og 100.000 kr., selv om mål vedrørende EFI i resultatlønskontrakten mellem Skat og departementet slet ikke var opfyldt.


2016-02-15 EFI har medført udgifter i størrelsesordenen 1 milliard kroner incl. de ca 260 millioner, der de næste 4 år skal bruges på en drift og overgang fra det nuværende fallerede system.

2016-06-14 Skats oprydning af IT står til at koste over 15 mia. kroner. Skandalen er skabt af dårlig politik og dårlig lovgivning.

2016-07-13 Skats departementchef vidste alt om problemerne i 2013 se mere. »Advarslerne er så voldsomme, at det er relevant at diskutere, om de øverste embedsmænd skal drages til ansvar for skandalen."  - det burde de.

2016-09-02 Advarsel blev negligeret groft.

En ekstern konsulentrapport advarede Skats topledelse om, at det var forbundet med en markant risiko at sætte EFI-systemet i drift. Trods advarslerne holdt Skat fast i den nyeste deadline, og tre måneder senere var EFI i drift, men med kritiske fejl og ingen tidsplan for at rette fejlene.

2017-03-05 Der var op til idriftsættelsen planlagt 9.700 tests, hvoraf 700 aldrig blev gennemført, 5.700 lykkedes og 3.400 fejlede. Men alligevel blev systemet altså sat i drift.

Advarslen fra konsulenterne faldt efter endnu en udsættelse af lanceringen af det stærkt forsinkede og fordyrede system.

Da Accenture udarbejdede en rapport, som førte til den endelige lukning af EFI, blev det påpeget, som Version2 tidligere har rapporteret, at der blot var specificeret cirka 400 krav, hvor der ifølge Accenture normalt burde være cirka 5.000 krav for sådan et projekt.

I vinteren 2013 besluttede ledelsen i Skat at udsætte lanceringen af EFI-systemet til inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Systemet var på daværende tidspunkt allerede forsinket, og den planlagte lancering i maj kunne ikke nås. Skat satsede nu på en lancering 1. september 2013.

Det var på dette tidspunkt, at den nu fratrådte direktør Jesper Rønnow Simonsen blev øverste chef i Skat, og som dermed også overtog ansvaret for et storstilet it-projekt, der var forsinket og fordyret.

Vi kender ikke hans reaktion, da han 30. maj modtog en kortfattet konsulentrapport fra PA Consulting, der var bragt ind for at vurdere, om Skat kunne nå i mål til den nye deadline 1. september 2013

2016-09-14. Rigsrevisionen kritiserer igen Skat for manglende indkradsning af tilgodehavender.

For ottende år i træk kritiserer Rigsrevisionen Skat for ikke at være gode nok til at inddrive penge fra danskerne. De offentlige restancer er vokset fra 70,4 mia. kr. i 2014 til hele 82,7 mia. kr. i 2015, og det er Rigsrevisionen langt fra tilfreds med.

»Rigsrevisionen finder ligesom de foregående år, at Skats forvaltning af inddrivelsen af de offentlige restancer ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde,« skriverRigsrevisionen i en rapport.

»Skats opgørelse af de samlede offentlige restancer er fortsat behæftet med usikkerhed. Skat kunne i 2015 ikke løse væsentlige inddrivelsesopgaver som følge af betydelige problemer med EFI,« står der.  ? Ikke forstået EFI er jo stoppet?

Problemet går ud over danskernes retssikkerhed, mener Rigsrevisionen. Skat har nemlig ikke kun problemer med at inddrive penge fra de danskere, som har gæld til det offentlige. Skat kan heller ikke finde ud af, hvis gælden til det offentlige er forældet, og dermed ikke længere må inddrives.

»Rigsrevisionen finder ligesom sidste år, at der er usikkerhed om, hvorvidt inddrivelsen af de offentlige restancer er sket i overensstemmelse med reglerne, idet Skat har inddrevet restancer, der ikke længere var retskraftige. Dette kompromitterer retssikkerheden for de berørte borgere og virksomheder,« står der i redegørelsen.

Det er langt fra første gang, at Skat får kritik af Rigrevisionen. I november var det blandt andet problemer med ejendomsvurderinger, ejendomsskatter, inddrivelsen af restancer og kvaliteten i Skats kontrolarbejde, der blev kritiseret i undersøgelsen af Skat fra 2011-2014.

Fejladministration gav rykkere uden opkrævning

Men den hurtige beslutning om at skifte opkrævningssystem i vadestedet har givet de årsforsinkede afgiftsopkrævninger flere problemer end blot, at de er opkrævet sent. På rykkerne er naturligvis et rykker gebyr - i dette tilfælde på 65 kr. Men mange borgere har nu den oplevelse, at de får rykkerren uden først at have fået den oprindelige opkrævning.

»I andet halvår af 2012 og i første halvår af 2013 har vi set eksempler på, at opkrævningerne ikke er kommet ud til kunden. Og det er SAP38-systemets generering af opkrævninger, der ikke har været rigtige,« siger Orla Kristensen og tilføjer, at Skat tager sagen meget alvorligt.

Han opfordrer borgere til at ringe ind til Skat for at få undersøgt, om en regning er blevet sendt ud.  (Sædvanligt sludder fra Skat) se:

Det er simpelthen for lavt at komme med sådan en udtalelse, al den stund der på rykkeren tydeligt står ,at at den eneste måde at klage på er ved at fremsende en skriftlig klage til Skatteankestyrelsen, og at det koster 400 kr. at klage (som så godt nok returneres hvis man får ret i klagen).

2015-11-02
Et ukendt antal danskere har ved en fejl fået op- eller nedskrevet deres gæld til det offentlige. Det skyldes en systemfejl i det skandaleombruste it-system EFI.

Ifølge Skats inddrivelsesdirektør er fejlkilden fundet og rettet, og man arbejder "på højtryk" for at rette op på fejlen. Der er intet overblik over, hvor mange der er ramt.

For eksempel opdagede en kvinde pludselig, at hendes gæld til det offentlige var steget med 625.000 kroner - uden nogen forklaring. Hun klagede og fik medhold i, at der var sket en fejl.

2015-09-10: Stop systemet siger skatteminister Karsten Lauritsen.

Det må Skat ikke længere

De såkaldte lønindeholdelser, hvor skyldnere, som ikke vil betale, får hævet deres trækprocent, er stoppet. EFI-systemet, der skal håndtere inddrivelse af gæld til det offentlige, har i flere tilfælde startet sager imod borgere, der ikke har gæld til det offentlige.

De seneste to år har forældet gæld kostet de offentlige kasser mere end 3,5 milliarder kroner, og Skat er ganske bevidst, om at uret tikker.

 

400.000 rykkere sendt ud

I starten af 2013 begyndte Skat at sende de forsinkede rykkere ud. I alt 400.000 rykkere har efterslæbet lydt på. Tallet lyder umiddelbart meget højt, og FDM's direktør har til Ekstra Bladet også givet udtryk for, at han ikke tror på, at så mange bilister skulle have rod i regnskabet.

note: Umiddelbart er der åbenbart tale om 400.000 rykkere, dvs. der er opkrævet ulovligt rykkergebyr på samlet 26 milloner - og det er ikke utænkeligt at der er flere på vej.

Note2:

Har skrevet klage til skat over gebyr og fik følgende svar

"Hvis du ikke modtog din opkrævning, skulle du havde rettet henvendelse herom til SKAT"  - vi lader den lig stå, så alle ser det og husker det.

505 måder at skylde Skat penge på:

Skandale systemet koster op til 1 mia. kr.

Skat regner med at der skal bruges over 100 mio. kr på at redde stumperne. Skat kan ikke undvære dele af systemet (Kobra forsvandt jo b.a.)

Midlertidig drift udbydes. Udbuddet omfatter driften af EFI og nogle tilhørende komponenter i debitormotorsystemet DMI og flere egenudviklede komponenter. Driften skal foregå parallelt med, at der bliver udviklet en midlertidig erstatning for EFI. Det tænkes at vare 4 år.

Uretmæssig rentetilskrivning og tibageholdelse.

Selv om ministeren siger systemet er lukket, kan Skat ikke undvære det. Der er derfor ekstrem grund til at stille spørgsmål ved alt der kommer fra Skat vedr. restskatter, gæld renter m.m. Ministeren taler som sædvanlig imod bedre vidende. Vi andre kalder det omgåelse af sandheden - et kort ord på 4 bogstaver.
-------Eks. En selvstændig bliver modregnet i tilgodehavende skat, fordi Skat mener der  skyldes indbetalinger i A-skat.  Dette ske uden forudgående rykker / melding. Og der foretages således tilbageholdelse i en virksomhed med flere deltagere, kun hos den ene deltager.
Ved overgangen fra enkeltperson til I/S afregnes der moms for første kvartal i året. Ved en misforståelse mellem det nye og Skat udregnes der moms for halvåret (det skal man for nye virksomheder selv om det jo rettelig er et fortsættende) og der betales moms to gange af 1.halvår.  fejlen opdages i virksomheden og modregnes senere.Men posteringerne i EFI kører videre og genererer automatisk  renter hver måned    og efterhånden også gebyrer. Der går over to år og en tilbageholdelse før denne fejl opdages af indehaver.Almindelige skatteydere ved ikke, at skat holde ren konto for alle skatteobjekter både private og firmaer.

Det har altid været en velbevaret hemmelighed. Med offentlig i forvaltningen burde denne konto udskrives for kontrol af rette indehaver hvert år og/eller på forlangende.I dette tilfælde er der påført renter og gebyrer på kr 5.000 helt uden hjemmel.

Seneste nyt om EFI  -- EFI skrottes nu på grund af ulovligheder.

Margrethe Nørgård havde tidligere lovet en undersøgelse - den blev aldrig til noget. På forspørgsel henviser fr. Margrethe Nørregård til at Kammeradvokaten var sat på sagen, der således blev yderligere et år forsinket. EFI-skandalen i SKAT kunne have været minimeret, hvis retssikkerhedschefen havde lavet sin bebudet redegørelse, lyder det. se mere på linket

Lukningen kommer i kølvandet på en meget  kritisk rapport fra Kammeradvokaten.

"Det samlede analysearbejde er ikke endeligt afsluttet. Skatteministeriet har fået en delvis analyse  fra Kammeradvokaten. Han konkluderer, at der via systemet gennemføres ulovlig inddrivelse." 
"På denne baggrund konkluderer Kammeradvokaten, at Skat er forpligtet til straks at indstille al automatisk inddrivelse foretaget af EFI. Som følge heraf har Skat den 8/9/2015 besluttet at standse alle automatiserede inddrivelsesskridt via EFI."

Hvorfor går det så grueligt galt med de store offentlige systemer?

»EFI-Projektet var dødsdømt fra start, fordi man ikke havde styr på kravspecifikationen og fejlvurderede kompleksiteten. Man var simpelthen ikke klar over, hvad systemet skulle gøre. Det viste sig, at man skulle programmere 400 gældstyper, der hver havde 600 regler, og så skulle man teste, om systemet håndterede sagerne korrekt. Det var umuligt, og derfor nåede man ikke at teste færdig, før man under politisk pres satte systemet i drift,« fortæller Søren Lauesen se mere linket.

Forklaringen på problemer med EFI:   se link.  og et udvidet redegørelse her

Pantefogederne begår utroligt mange fejl. Det kommer nu frem via en rapport, der har set på problemet siden 2014 og udarbejdet af Skats interne kontrol.

Det kommer ikke som en overraskelse for Skatteborgerne, men det er godt for retssikkerheden at problemerne endelig offentliggøres af Skat selv.

Sammenbruddet i Skats milliarddyre EFI-system har efterladt et gigantisk hul midt i den offentlige forvaltning. Lizzi Jacobsen er ny direktør for inddrivelsen i Skat og skal rydde op efter det jordskælv, nedlukningen af det skandaleramte system medførte. En uriaspost, kan man mene. Eller, som hovedpersonen selv: En borgerpligt siger hun - men hun forsvandt hurtigt herfra igen i 2018- så der var ikke meget borgerpligt tilbage.

Med 1400 medarbejdere og kaos i ledelsen skal det nok blive godt. Lars Nordahl Lemvig er spritny på posten og ved intet om Skat. Henrik Rosendahl sidder i Ringkøbing ansat i 2018 og ved heller ikke noget om Skat- ligesom Roskildelederen der er bankmand Kristian Ryom.

»Man digitaliserede noget, der er udueligt - det skal vi ved gud lade være med,« sagde direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen i marts  på Dansk ITs konference Offentlig Digitalisering om netop EFI og Rejsekort.

Med EFI ville man digitalisere 400 fordringer, og med Rejsekort dybt komplicerede tarifsystemer fra de gamle amter.

Netop det skal en fagminister på området gøre op med, mener Dansk Erhverv:

»Digitaliseringsministeren skal sikre, at lovgivningen ikke hæmmer, men derimod fremmer den digitale transformation af Danmark. Digitalisering bør tænkes ind i al lovgivning, så vi kommer i front med fx kunstig intelligens, selvkørende biler, udnyttelse af sundhedsdata og de mange andre perspektiver, der tegner sig i en ny bølge af digitalisering.«

2016-09-28 Forældelse af gæld er skattepligtig  - vupti så blev forældelsen af gæld ophævet

Forældelse

I tilfælde, hvor skatteyderen i princippet udmærket kunne betale gælden, men hvor gælden er blevet forældet, skal skatteyderen ligeledes beskattes af den fordel, der opnås ved gældens bortfald - nu blot som følge af forældelse.

Kursværdien af den eftergivne fordring skal her beskattes i det indkomstår, hvor gælden forældes.

Er der tale om borgere, hvis gæld er forældet, og hvor borgeren har været i stand til at betale hele eller blot en del af gælden, er der med andre ord udløst et skattekrav i det år, hvor gælden er bortfaldet som følge af forældelse.

Der vil her typisk være tale om en skat på måske omkring 40 pct. af fordringens kurs-værdi. Og betaler skatteyderen så ikke denne skat, der herefter også forældes, kører kausellen endnu engang.

Beskatning af personer

Reduceres eller bortfalder en persons gæld som følge af eftergivelse, er denne fordel skattepligtig for vedkommende som kapitalindkomst, hvis personen rent faktisk kunne betale gælden. Fordelen, der beskattes, er det beløb, som borgeren kunne have betalt, f.eks. 17 pct. af gælden. Og det er jo netop tilfældet her, hvor det overvejes at eftergive gæld med en kursværdi på op til 14 mia. kr.

I Skats egen vejledning om beskatning nævnes følgende eksempel på denne beskat-ning:

Skyldner (debitor) får eftergivet en gæld på i alt 1.000.000 kr. På tidspunktet for gældseftergivelsen har fordringen en værdi for kreditor på 500.000 kr. (kurs 50). Den del af eftergivelsen af gælden, der angår nedsættelsen fra 1.000.000 kr. til 500.000 kr., udløser ingen beskatning af skyldner. Den del af eftergivelsen af gælden, der angår nedsættelsen fra 500.000 kr. til 0 kr., er skattepligtig for skyldneren.

Skyldneren skal beskattes af gældens kursværdi i det indkomstår, hvor gælden eftergives. Træffer Skat eksempelvis beslutning om at eftergive gælden i 2017, skal skyldne-ren beskattes af gældens kursværdi i 2017.

 

link  mere info

Andre systemer med problemer eKapital   se linket

___________________________________________________________________________

KOBRA forgængeren var ikke bedre:

KOBRA, Skat og overvågning.

KOBRA er Told & Skat's register over skatteyderens gæld til Etaten. Det er dog ikke helt rigtigt. 
I KOBRA indskrives alt det, Etaten påstår skatteyderen skylder, (altså forfalden skat, såsom B-skatteopkrævninger og skyldige beløb, der optræder ved årsopgørelsen). 
Dog tilskrives ikke tilgodehavender.
Al rentetilskrivning sker på basis af KOBRA. 
Hvert år bruges saldoen til denne opgørelse og rentebeløbet tilskrives på årsopgørelsen. 
Da skatteyderen i almindelighed ikke kender dette register og ej heller får nogen udskrift deraf, er det naturligvis ikke "betryggende" forretssikkerheden.

Skatteyderen kan sikre sig ved at:

 • at afregne hver årsopgørelse ved direkte indbetaling, lad være med at lade det akkumulere til 2 år efter,
 • indbetale frivilligt, dersom store beløb er på spil,
 • selvom T&S påstår man skal betale B-skat, skal man få det lavet om, når det er ubegrundet
 • hvis du ikke forstår renteberegningen, skal du bede om en opgørelse og henvisning til de beløb, der danner baggrund for resultatet.

  T&S har indført ny praksis så procenten kan variere for hvert år.
  Nu bliver det helt umuligt at følge med i beregningerne.
 • sikre dig, at årsopgørelsen er korrekt (note)

 

Note, årsopgørelsen.
Det sker ofte, at årsopgørelsen bliver ændret flere gange. Her er det vigtigt, at T&S medtager tidligere anførte beløb, dvs. beløb påført og skyldige ved de(n) foregående opgørelse. Kildeskattelovens §62A stk 3. 
Hvis T&S ikke gør dette, vil der komme problemer med renteberegning og forkert godtgørelse af tilgodehavende. 
Principielt bør man ikke indgå i en debat med T&S om KOBRA. Ingen advokat vil indrømme, at det er til at finde ud af. Principielt optræder det ikke i lovgivningen. 

Ej heller er der endnu en dom, hvor T&S via ekstern revision har ført bevis for rigtigheden af KOBRA. 
Det er årsopgørelsen, der er det retligt bindende dokument parterne imellem. 
Se også eksempel på tilbageholdelse. Eksempel på KOBRA med fejl og noter.

Opstillingen er simplificeret for læserens skyld, men svarer helt til den totale opstilling på 8 sider for 4 regnskabsår

KOBRA Grundkonto Navn.

Dato:

IÅr:

Art:

Ratebeløb:

Indb./Ordre:

Saldo

Kommentar

3-6-93

1991

OPRIK

 

1.074

-1.074

GIRO

20-7-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

15.948

FORHØJELSE

20-8-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

32.970

FORHØJELSE

20-9-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

49.992

FORHØJELSE

4-11-93

 

INKASSO

 

28.674

21.776

NOTE 2

6-1-94

 

INKASSO

 

20.114

1.662

NOTE 2

20-1-94

1994

B-SKAT

458

 

2.120

NOTE 3

20-1-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

21.473

NOTE 4

20-2-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

40.826

NOTE 4

20-3-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

60.179

NOTE 4

22-11-95

1991

INKASSO

 

4.776

55.403

NOTE 5

22-11-95

1992

INKASSO

 

8.322

47.081

NOTE 5

22-11-95

1993

INKASSO

 

47.454

-373

NOTE 5

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

11.904

-12.277

NOTE 6

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

37.945

-50.222

NOTE 6

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-69.575

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-88.928

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-108.281

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-47.454

-60.827

NOTE 8

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-11.904

-48.923

NOTE 8

Giro:

Indbetalinger ved skattebillet bogføres. OK.

Forhøjelse

Sker uden behandling i Skatteankenævn

Note 2

Sker uden advarsel og uden Foged godkendelse

Note 3

B-skatter bogføres på forfaldstidspunkt. Pas på

Note 4

Påstået restskat i et år med skattepligt til Frankrig!

Note 5

Da forhøjelsen for 1991 endelig omstødes tilbageholdes pengene.

Note 6

Her udbetales ved check kr 49.849, beløbet svarer ikke til noget, og der er ingen forklaring

Note 7

Her annulleres fejlen for 1993. Men hvad med morarenter?

Noter 8

Her annulleres inkasso uden bilag. Tilgodehavendet kommer ikke til udbetaling.

Systemet Skat var altså lige så tåbeligt forkert og uforståeligt før man begyndte at snakke om afløseren EFI. KOBRA var dog kun for Skat. Kommunerne måtte selv håndtere anden gæld hvor det nu hørte hjemme. Eks i socialforvaltningen, politiet, DR -licensen etc.