2014 Skattekonto EFI eller KOBRA

I februar 2012 stod Skattekonto til at have kostet 334 millioner kroner.  EFI
2017-04-25 EFI kontoen er på over 100 mia.

De 80 mia må afskrives siger price Waterhouse efter grundig gennemgang.

En meget stor del af det påståede efterslæb er ikke skat men alle andre offentlige tilgodehavender - som ikke havde med Skat at gøre, men som de kloge politikere og djøf'er mente kunne klares med et stort system. Det blev så indviklet, at det aldrig kom til at fungere.

Det beløb, der kunne formodes inddrevet, blev anslået som ca 80% af det tilgodehavende, som kommunerne havde opgjort det til ved overgang fra kommune til Stat.

Nu har vi to store skandaler af denne art:

- Omlægning af administrationen af ejendomsvurdering fra kommunal til statslig administration - det kom aldrig til at virke, fordi man ikke havde noget system at sætte i stedet.

- EFI hvor man mente at det hele kunne slås sammen i en pot!

2018 nu er gælden på 108 mia.

2018-04-18 Manuel gennemgang af ulovlige gældsindrivelser

Det drejer sig om 18.000 borgere og virksomheder, som Skat har kradset penge ind hos i periode fra september 2013 til september 2015.

På grund af det fejlramte it-system EFI er der mistanke om, at nogle af kravene var forældede.

- Derfor går vi nu manuelt ind og undersøger hver enkelt af de 29.000 sager, så vi kan afgøre, hvor der har været fejl i inddrivelsen.

- På den måde får vi ryddet op, mens vi samtidigt tager hånd om danskernes retssikkerhed, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er direktør for Gæld i Skat.

Alle, der i den omtalte periode har indbetalt mere end 3000 kroner til Skat, vil i de kommende dage få besked via E-boks om, at deres sag vil blive gennemgået.

Hvis det viser sig, at der er sket fejl i inddrivelsen, vil pengene blive betalt tilbage - med mindre den pågældende person eller virksomhed har anden gæld til det offentlige. I så fald bliver det modregnet.

2018-11-26 Børnebidrag syltes også til skade for enkelte børn.

Trods mål og forventninger om det modsatte fortsætter puljen af ubetalte børnebidrag med at vokse. Mens det daværende Skat den 1. januar 2017 skulle inddrive og dernæst udbetale 201 mio. kr. til enlige forældre, var gælden pr. 30. juni i år vokset til 238 mio. kr.

Det skriver Folketingets Ombudsmand i et brev til Gældsstyrelsen, som i dag står for inddrivelsen.

I brevet konstaterer ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, at Skat allerede i 2016 var »opmærksom på, at manglende børnebidrag kan have stor betydning for den bidragsberettigede«.

»På denne baggrund finder jeg det meget utilfredsstillende - og bekymrende for de berørte børn - at de samlede restancer vedrørende børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis, fortsat er steget frem mod 30. juni 2018,« står der i brevet.

Udbetalingen af børnebidrag forudsætter, at den anden forælder først indbetaler pengene. Sker det ikke, kan man søge om såkaldt forskudsvis udbetaling fra Udbetaling Danmark.

Mor til fire havde 149.000 kr. til gode

Der kan være tale om betragtelige beløb pr. familie. Eksempelvis fortalte den 48-årige Elenore Johansson i sommeren 2017 til TV2, at Skat i et brev havde oplyst, at hendes eksmand 14 år efter skilsmissen havde betalt i alt 149.000 kr. for lidt i børnebidrag til parrets fire børn.

Maibrit Brandt, underdirektør i Gældsstyrelsen, oplyser, at man i september prioriterede 20 årsværk til arbejdet og er ved at rekruttere og oplære medarbejdere samt omlægge til et nyt it-system.

 

2017-05-18 "Det nye EFI"

Et it-system er på vej i Skat, der skal stå for skatteinddrivelse i stedet for det skandaleramte EFI-system. Der er afsat 1,1 milliard kroner til udviklingen af det nye system.

Det oplyser Radio24syv ifølge blandt andet Berlingske.

Skatteministeriet oplyser til radiokanalen, at 'Finansudvalget i august 2016 tilsluttede sig aktstykke om en totaløkonomisk ramme på 1.145,7 millioner kroner til udviklingen af det nye inddrivelsessystem'.

Dette system er foreløbig 2 år forsinket.  Der er brugt konsulenter for ½ mia på bare 6 måneder.

2017-09-05  yderligere midler afsat til Skat.

I regeringens skatte- og afgiftsudspil vil man lægge yderligere 1,7 milliarder oven i den i forvejen vedtagne pulje på 6,7 milliarder til at genoprette Skat. Det betyder, at man ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil være tilbage på det niveau, som man var, før Kristian Jensen (V) i 2003 svingede den første sparekniv i forbindelse med tilblivelsen af EFI.

Samtidig kommer Karsten Lauritzen (V) med en lille spådom om, at der i 2021 vil være brug for yderligere penge til at sikre, at skattevæsenet fungerer godt. Derfor vil der i 2021 afsættes yderligere 2,1 milliarder.

Det bringer den samlede pulje op på 10,5 milliarder kroner.

2018-Gamle systemer: 70 er så gamle at de skal udskiftes.

Skat har ligeledes forsømt rettidig omhu. De mange systemer Skat anvender til at inddrive skatter med, beregner udbytteskat og udbetaler i blinde, erhvervssystemer etc.

70 af de mest vitale it-systemer, der opkræver skatter for rundt regnet 800 milliarder kroner om året, er så slidte, forældede og præget af komplicerede knopskydninger, at de skal erstattes af helt nye it-systemer i en gigantisk digital modernisering, der vil strække sig over de næste 15 år.

De forventes at koste 10 milliarder at ajourføre systemerne over 15 år

Store dele af beløbet skal bruges på systemudvikling

I forhold til, hvad pengene konkret skal bruges på, oplyser Skatteministeriet til Radio24syv, at store dele af beløbet skal gå til systemudvikling, hvilket ifølge radiokanalen vil sige at betale it-leverandørerne på rammeaftalen.

Skatteministeriet oplyser desuden, at der i marts 2017 var ansat 93 medarbejdere i Skatteministeriets Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI), der står for tilblivelsen af det nye inddrivelsessystem.

Det er planen, at det nye system kommer i tre releases. Første release skal sættes i drift allerede i næste uge, anden release i fjerde kvartal 2017 og tredje og sidste release i andet kvartal 2018.

2018-08-11 2 milliarder kr. til nye import og told systemer

Skat skal skrotte hele 25 it-systemer og erstatte dem med nye for at efterleve den nye toldforordning fra EU (EUKT).

»På toldområdet betyder EU's nye toldforordning (EUTK) væsentlige ændringer, der medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet, så medarbejderne i Toldstyrelsen kan arbejde effektivt og sikre korrekt toldprovenu, gode vilkår for erhvervslivet, sikkerhed ved vareimport samt generelt regel-compliance,« hedder det i jobopslaget efter en dataarkitekt til det såkaldte Implementeringscenter for Told (ICT).

Tankevækkende med et toldfrit EU skal der så alligevel bruges så mange penge på administration - det virker slet ikke fornuftigt?

2016 koster EFI over 1 milliard kroner   se mere

Systemet der sikkert skulle erstatte det oldgamle og dårlige KOBRA er forsinket i årevis - mere end 8 år efter planen

De medfører store ekstraudgifter for skatteyderne. Først betaler borgerne for at udvikle det nye system, og dernæst betales der for fejl og forsinkelser.

Et fem år forsinket it-projekt er hovedskurken i sagen om de 400.000 rykkere, som Skat i den seneste tid har sendt ud - med op til to års forsinkelse. Det har ikke været muligt for Skat at sende rykkere ud til personer, der ikke har betalt deres vægtafgift siden indførelsen af det nye Digitale Motorregister (DMR) i 2012.

2016-06-30 150.000 har fået tilbageholdt deres tilbagbetaling af overskydende skat.

Skat skal først se om der er modkrav. Men der sker ikke noget. EFI  er stoppet og sommerferien rammer nu mange, der for længst burde have det for meget opkrævede beløb tilbage. Seneste frist i SkAT' egen optik er 1 september.   se mere

2016-07-01 Skat har kradset 2 milliarder ind siden nedlukningen.

Restancerne - altså ubetalt gæld til det offentlige - er steget fra 82,7 mia. ved nytår til 87,2 mia. ved udgangen af marts.

Folketinget har dog vedtaget en lov, der betyder, at gælden ikke bliver forældet, mens Skat arbejder på at finde en metode til at inddrive den!

2015 Topfolk fik bonusser for at sætte det skandaleramte it-system EFI i drift i 2013.

Samtlige skattedirektionens syv medlemmer havde således »implementering af EFI« indskrevet som ét blandt flere succeskriterier i deres personlige kontrakter for 2013.

Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen, sikrede sig dermed en bonus 100.000 kroner ud over den normale løn i 2013.

10 chefer, som var tilknyttet Skats EFI-projekt, fik i perioden 2012-2017 hver især udbetalt en bonus på mellem 50.000 og 100.000 kr., selv om mål vedrørende EFI i resultatlønskontrakten mellem Skat og departementet slet ikke var opfyldt.


2016-02-15 EFI har medført udgifter i størrelsesordenen 1 milliard kroner incl. de ca 260 millioner, der de næste 4 år skal bruges på en drift og overgang fra det nuværende fallerede system.

2016-06-14 Skats oprydning af IT står til at koste over 15 mia. kroner. Skandalen er skabt af dårlig politik og dårlig lovgivning.

2016-07-13 Skats departementchef vidste alt om problemerne i 2013 se mere. »Advarslerne er så voldsomme, at det er relevant at diskutere, om de øverste embedsmænd skal drages til ansvar for skandalen."  - det burde de.

2016-09-02 Advarsel blev negligeret groft.

En ekstern konsulentrapport advarede Skats topledelse om, at det var forbundet med en markant risiko at sætte EFI-systemet i drift. Trods advarslerne holdt Skat fast i den nyeste deadline, og tre måneder senere var EFI i drift, men med kritiske fejl og ingen tidsplan for at rette fejlene.

2017-03-05 Der var op til idriftsættelsen planlagt 9.700 tests, hvoraf 700 aldrig blev gennemført, 5.700 lykkedes og 3.400 fejlede. Men alligevel blev systemet altså sat i drift.

Advarslen fra konsulenterne faldt efter endnu en udsættelse af lanceringen af det stærkt forsinkede og fordyrede system.

Da Accenture udarbejdede en rapport, som førte til den endelige lukning af EFI, blev det påpeget, som Version2 tidligere har rapporteret, at der blot var specificeret cirka 400 krav, hvor der ifølge Accenture normalt burde være cirka 5.000 krav for sådan et projekt.

I vinteren 2013 besluttede ledelsen i Skat at udsætte lanceringen af EFI-systemet til inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Systemet var på daværende tidspunkt allerede forsinket, og den planlagte lancering i maj kunne ikke nås. Skat satsede nu på en lancering 1. september 2013.

Det var på dette tidspunkt, at den nu fratrådte direktør Jesper Rønnow Simonsen blev øverste chef i Skat, og som dermed også overtog ansvaret for et storstilet it-projekt, der var forsinket og fordyret.

Vi kender ikke hans reaktion, da han 30. maj modtog en kortfattet konsulentrapport fra PA Consulting, der var bragt ind for at vurdere, om Skat kunne nå i mål til den nye deadline 1. september 2013

2016-09-14. Rigsrevisionen kritiserer igen Skat for manglende indkradsning af tilgodehavender.

For ottende år i træk kritiserer Rigsrevisionen Skat for ikke at være gode nok til at inddrive penge fra danskerne. De offentlige restancer er vokset fra 70,4 mia. kr. i 2014 til hele 82,7 mia. kr. i 2015, og det er Rigsrevisionen langt fra tilfreds med.

»Rigsrevisionen finder ligesom de foregående år, at Skats forvaltning af inddrivelsen af de offentlige restancer ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde,« skriverRigsrevisionen i en rapport.

»Skats opgørelse af de samlede offentlige restancer er fortsat behæftet med usikkerhed. Skat kunne i 2015 ikke løse væsentlige inddrivelsesopgaver som følge af betydelige problemer med EFI,« står der.  ? Ikke forstået EFI er jo stoppet?

Problemet går ud over danskernes retssikkerhed, mener Rigsrevisionen. Skat har nemlig ikke kun problemer med at inddrive penge fra de danskere, som har gæld til det offentlige. Skat kan heller ikke finde ud af, hvis gælden til det offentlige er forældet, og dermed ikke længere må inddrives.

»Rigsrevisionen finder ligesom sidste år, at der er usikkerhed om, hvorvidt inddrivelsen af de offentlige restancer er sket i overensstemmelse med reglerne, idet Skat har inddrevet restancer, der ikke længere var retskraftige. Dette kompromitterer retssikkerheden for de berørte borgere og virksomheder,« står der i redegørelsen.

Det er langt fra første gang, at Skat får kritik af Rigrevisionen. I november var det blandt andet problemer med ejendomsvurderinger, ejendomsskatter, inddrivelsen af restancer og kvaliteten i Skats kontrolarbejde, der blev kritiseret i undersøgelsen af Skat fra 2011-2014.

Fejladministration gav rykkere uden opkrævning

Men den hurtige beslutning om at skifte opkrævningssystem i vadestedet har givet de årsforsinkede afgiftsopkrævninger flere problemer end blot, at de er opkrævet sent. På rykkerne er naturligvis et rykker gebyr - i dette tilfælde på 65 kr. Men mange borgere har nu den oplevelse, at de får rykkerren uden først at have fået den oprindelige opkrævning.

»I andet halvår af 2012 og i første halvår af 2013 har vi set eksempler på, at opkrævningerne ikke er kommet ud til kunden. Og det er SAP38-systemets generering af opkrævninger, der ikke har været rigtige,« siger Orla Kristensen og tilføjer, at Skat tager sagen meget alvorligt.

Han opfordrer borgere til at ringe ind til Skat for at få undersøgt, om en regning er blevet sendt ud.  (Sædvanligt sludder fra Skat) se:

Det er simpelthen for lavt at komme med sådan en udtalelse, al den stund der på rykkeren tydeligt står ,at at den eneste måde at klage på er ved at fremsende en skriftlig klage til Skatteankestyrelsen, og at det koster 400 kr. at klage (som så godt nok returneres hvis man får ret i klagen).

2015-11-02
Et ukendt antal danskere har ved en fejl fået op- eller nedskrevet deres gæld til det offentlige. Det skyldes en systemfejl i det skandaleombruste it-system EFI.

Ifølge Skats inddrivelsesdirektør er fejlkilden fundet og rettet, og man arbejder "på højtryk" for at rette op på fejlen. Der er intet overblik over, hvor mange der er ramt.

For eksempel opdagede en kvinde pludselig, at hendes gæld til det offentlige var steget med 625.000 kroner - uden nogen forklaring. Hun klagede og fik medhold i, at der var sket en fejl.

2015-09-10: Stop systemet siger skatteminister Karsten Lauritsen.

Det må Skat ikke længere

De såkaldte lønindeholdelser, hvor skyldnere, som ikke vil betale, får hævet deres trækprocent, er stoppet. EFI-systemet, der skal håndtere inddrivelse af gæld til det offentlige, har i flere tilfælde startet sager imod borgere, der ikke har gæld til det offentlige.

De seneste to år har forældet gæld kostet de offentlige kasser mere end 3,5 milliarder kroner, og Skat er ganske bevidst, om at uret tikker.

 

400.000 rykkere sendt ud

I starten af 2013 begyndte Skat at sende de forsinkede rykkere ud. I alt 400.000 rykkere har efterslæbet lydt på. Tallet lyder umiddelbart meget højt, og FDM's direktør har til Ekstra Bladet også givet udtryk for, at han ikke tror på, at så mange bilister skulle have rod i regnskabet.

note: Umiddelbart er der åbenbart tale om 400.000 rykkere, dvs. der er opkrævet ulovligt rykkergebyr på samlet 26 milloner - og det er ikke utænkeligt at der er flere på vej.

Note2:

Har skrevet klage til skat over gebyr og fik følgende svar

"Hvis du ikke modtog din opkrævning, skulle du havde rettet henvendelse herom til SKAT"  - vi lader den lig stå, så alle ser det og husker det.

505 måder at skylde Skat penge på:

Skandale systemet koster op til 1 mia. kr.

Skat regner med at der skal bruges over 100 mio. kr på at redde stumperne. Skat kan ikke undvære dele af systemet (Kobra forsvandt jo b.a.)

Midlertidig drift udbydes. Udbuddet omfatter driften af EFI og nogle tilhørende komponenter i debitormotorsystemet DMI og flere egenudviklede komponenter. Driften skal foregå parallelt med, at der bliver udviklet en midlertidig erstatning for EFI. Det tænkes at vare 4 år.

Uretmæssig rentetilskrivning og tibageholdelse.

Selv om ministeren siger systemet er lukket, kan Skat ikke undvære det. Der er derfor ekstrem grund til at stille spørgsmål ved alt der kommer fra Skat vedr. restskatter, gæld renter m.m. Ministeren taler som sædvanlig imod bedre vidende. Vi andre kalder det omgåelse af sandheden - et kort ord på 4 bogstaver.
-------Eks. En selvstændig bliver modregnet i tilgodehavende skat, fordi Skat mener der  skyldes indbetalinger i A-skat.  Dette ske uden forudgående rykker / melding. Og der foretages således tilbageholdelse i en virksomhed med flere deltagere, kun hos den ene deltager.
Ved overgangen fra enkeltperson til I/S afregnes der moms for første kvartal i året. Ved en misforståelse mellem det nye og Skat udregnes der moms for halvåret (det skal man for nye virksomheder selv om det jo rettelig er et fortsættende) og der betales moms to gange af 1.halvår.  fejlen opdages i virksomheden og modregnes senere.Men posteringerne i EFI kører videre og genererer automatisk  renter hver måned    og efterhånden også gebyrer. Der går over to år og en tilbageholdelse før denne fejl opdages af indehaver.Almindelige skatteydere ved ikke, at skat holde ren konto for alle skatteobjekter både private og firmaer.

Det har altid været en velbevaret hemmelighed. Med offentlig i forvaltningen burde denne konto udskrives for kontrol af rette indehaver hvert år og/eller på forlangende.I dette tilfælde er der påført renter og gebyrer på kr 5.000 helt uden hjemmel.

Seneste nyt om EFI  -- EFI skrottes nu på grund af ulovligheder.

Margrethe Nørgård havde tidligere lovet en undersøgelse - den blev aldrig til noget. På forspørgsel henviser fr. Margrethe Nørregård til at Kammeradvokaten var sat på sagen, der således blev yderligere et år forsinket. EFI-skandalen i SKAT kunne have været minimeret, hvis retssikkerhedschefen havde lavet sin bebudet redegørelse, lyder det. se mere på linket

Lukningen kommer i kølvandet på en meget  kritisk rapport fra Kammeradvokaten.

"Det samlede analysearbejde er ikke endeligt afsluttet. Skatteministeriet har fået en delvis analyse  fra Kammeradvokaten. Han konkluderer, at der via systemet gennemføres ulovlig inddrivelse." 
"På denne baggrund konkluderer Kammeradvokaten, at Skat er forpligtet til straks at indstille al automatisk inddrivelse foretaget af EFI. Som følge heraf har Skat den 8/9/2015 besluttet at standse alle automatiserede inddrivelsesskridt via EFI."

Hvorfor går det så grueligt galt med de store offentlige systemer?

»EFI-Projektet var dødsdømt fra start, fordi man ikke havde styr på kravspecifikationen og fejlvurderede kompleksiteten. Man var simpelthen ikke klar over, hvad systemet skulle gøre. Det viste sig, at man skulle programmere 400 gældstyper, der hver havde 600 regler, og så skulle man teste, om systemet håndterede sagerne korrekt. Det var umuligt, og derfor nåede man ikke at teste færdig, før man under politisk pres satte systemet i drift,« fortæller Søren Lauesen se mere linket.

Forklaringen på problemer med EFI:   se link.  og et udvidet redegørelse her

Pantefogederne begår utroligt mange fejl. Det kommer nu frem via en rapport, der har set på problemet siden 2014 og udarbejdet af Skats interne kontrol.

Det kommer ikke som en overraskelse for Skatteborgerne, men det er godt for retssikkerheden at problemerne endelig offentliggøres af Skat selv.

Sammenbruddet i Skats milliarddyre EFI-system har efterladt et gigantisk hul midt i den offentlige forvaltning. Lizzi Jacobsen er ny direktør for inddrivelsen i Skat og skal rydde op efter det jordskælv, nedlukningen af det skandaleramte system medførte. En uriaspost, kan man mene. Eller, som hovedpersonen selv: En borgerpligt.

»Man digitaliserede noget, der er udueligt - det skal vi ved gud lade være med,« sagde direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen i marts  på Dansk ITs konference Offentlig Digitalisering om netop EFI og Rejsekort.

Med EFI ville man digitalisere 400 fordringer, og med Rejsekort dybt komplicerede tarifsystemer fra de gamle amter.

Netop det skal en fagminister på området gøre op med, mener Dansk Erhverv:

»Digitaliseringsministeren skal sikre, at lovgivningen ikke hæmmer, men derimod fremmer den digitale transformation af Danmark. Digitalisering bør tænkes ind i al lovgivning, så vi kommer i front med fx kunstig intelligens, selvkørende biler, udnyttelse af sundhedsdata og de mange andre perspektiver, der tegner sig i en ny bølge af digitalisering.«

2016-09-28 Forældelse af gæld er skattepligtig  - vupti så blev forældelsen af gæld ophævet

Forældelse

I tilfælde, hvor skatteyderen i princippet udmærket kunne betale gælden, men hvor gælden er blevet forældet, skal skatteyderen ligeledes beskattes af den fordel, der opnås ved gældens bortfald - nu blot som følge af forældelse.

Kursværdien af den eftergivne fordring skal her beskattes i det indkomstår, hvor gælden forældes.

Er der tale om borgere, hvis gæld er forældet, og hvor borgeren har været i stand til at betale hele eller blot en del af gælden, er der med andre ord udløst et skattekrav i det år, hvor gælden er bortfaldet som følge af forældelse.

Der vil her typisk være tale om en skat på måske omkring 40 pct. af fordringens kurs-værdi. Og betaler skatteyderen så ikke denne skat, der herefter også forældes, kører kausellen endnu engang.

Beskatning af personer

Reduceres eller bortfalder en persons gæld som følge af eftergivelse, er denne fordel skattepligtig for vedkommende som kapitalindkomst, hvis personen rent faktisk kunne betale gælden. Fordelen, der beskattes, er det beløb, som borgeren kunne have betalt, f.eks. 17 pct. af gælden. Og det er jo netop tilfældet her, hvor det overvejes at eftergive gæld med en kursværdi på op til 14 mia. kr.

I Skats egen vejledning om beskatning nævnes følgende eksempel på denne beskat-ning:

Skyldner (debitor) får eftergivet en gæld på i alt 1.000.000 kr. På tidspunktet for gældseftergivelsen har fordringen en værdi for kreditor på 500.000 kr. (kurs 50). Den del af eftergivelsen af gælden, der angår nedsættelsen fra 1.000.000 kr. til 500.000 kr., udløser ingen beskatning af skyldner. Den del af eftergivelsen af gælden, der angår nedsættelsen fra 500.000 kr. til 0 kr., er skattepligtig for skyldneren.

Skyldneren skal beskattes af gældens kursværdi i det indkomstår, hvor gælden eftergives. Træffer Skat eksempelvis beslutning om at eftergive gælden i 2017, skal skyldne-ren beskattes af gældens kursværdi i 2017.

 

link  mere info

Andre systemer med problemer eKapital   se linket

___________________________________________________________________________

KOBRA forgængeren var ikke bedre:

KOBRA, Skat og overvågning.

KOBRA er Told & Skat's register over skatteyderens gæld til Etaten. Det er dog ikke helt rigtigt. 
I KOBRA indskrives alt det, Etaten påstår skatteyderen skylder, (altså forfalden skat, såsom B-skatteopkrævninger og skyldige beløb, der optræder ved årsopgørelsen). 
Dog tilskrives ikke tilgodehavender.
Al rentetilskrivning sker på basis af KOBRA. 
Hvert år bruges saldoen til denne opgørelse og rentebeløbet tilskrives på årsopgørelsen. 
Da skatteyderen i almindelighed ikke kender dette register og ej heller får nogen udskrift deraf, er det naturligvis ikke "betryggende" forretssikkerheden.

Skatteyderen kan sikre sig ved at:

  • at afregne hver årsopgørelse ved direkte indbetaling, lad være med at lade det akkumulere til 2 år efter,
  • indbetale frivilligt, dersom store beløb er på spil,
  • selvom T&S påstår man skal betale B-skat, skal man få det lavet om, når det er ubegrundet
  • hvis du ikke forstår renteberegningen, skal du bede om en opgørelse og henvisning til de beløb, der danner baggrund for resultatet.

    T&S har indført ny praksis så procenten kan variere for hvert år.
    Nu bliver det helt umuligt at følge med i beregningerne.
  • sikre dig, at årsopgørelsen er korrekt (note)

 

Note, årsopgørelsen.
Det sker ofte, at årsopgørelsen bliver ændret flere gange. Her er det vigtigt, at T&S medtager tidligere anførte beløb, dvs. beløb påført og skyldige ved de(n) foregående opgørelse. Kildeskattelovens §62A stk 3. 
Hvis T&S ikke gør dette, vil der komme problemer med renteberegning og forkert godtgørelse af tilgodehavende. 
Principielt bør man ikke indgå i en debat med T&S om KOBRA. Ingen advokat vil indrømme, at det er til at finde ud af. Principielt optræder det ikke i lovgivningen. 

Ej heller er der endnu en dom, hvor T&S via ekstern revision har ført bevis for rigtigheden af KOBRA. 
Det er årsopgørelsen, der er det retligt bindende dokument parterne imellem. 
Se også eksempel på tilbageholdelse. Eksempel på KOBRA med fejl og noter.

Opstillingen er simplificeret for læserens skyld, men svarer helt til den totale opstilling på 8 sider for 4 regnskabsår

KOBRA Grundkonto Navn.

Dato:

IÅr:

Art:

Ratebeløb:

Indb./Ordre:

Saldo

Kommentar

3-6-93

1991

OPRIK

 

1.074

-1.074

GIRO

20-7-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

15.948

FORHØJELSE

20-8-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

32.970

FORHØJELSE

20-9-93

1991

RESTSKAT

17.022

 

49.992

FORHØJELSE

4-11-93

 

INKASSO

 

28.674

21.776

NOTE 2

6-1-94

 

INKASSO

 

20.114

1.662

NOTE 2

20-1-94

1994

B-SKAT

458

 

2.120

NOTE 3

20-1-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

21.473

NOTE 4

20-2-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

40.826

NOTE 4

20-3-95

1993

RESTSKAT

19.353

 

60.179

NOTE 4

22-11-95

1991

INKASSO

 

4.776

55.403

NOTE 5

22-11-95

1992

INKASSO

 

8.322

47.081

NOTE 5

22-11-95

1993

INKASSO

 

47.454

-373

NOTE 5

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

11.904

-12.277

NOTE 6

26-1-96

 

TIL UDBETALING

 

37.945

-50.222

NOTE 6

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-69.575

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-88.928

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. RESTSKAT

-19.353

 

-108.281

NOTE 7

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-47.454

-60.827

NOTE 8

26-1-96

1993

ANN. INKASSO

 

-11.904

-48.923

NOTE 8

Giro:

Indbetalinger ved skattebillet bogføres. OK.

Forhøjelse

Sker uden behandling i Skatteankenævn

Note 2

Sker uden advarsel og uden Foged godkendelse

Note 3

B-skatter bogføres på forfaldstidspunkt. Pas på

Note 4

Påstået restskat i et år med skattepligt til Frankrig!

Note 5

Da forhøjelsen for 1991 endelig omstødes tilbageholdes pengene.

Note 6

Her udbetales ved check kr 49.849, beløbet svarer ikke til noget, og der er ingen forklaring

Note 7

Her annulleres fejlen for 1993. Men hvad med morarenter?

Noter 8

Her annulleres inkasso uden bilag. Tilgodehavendet kommer ikke til udbetaling.

Systemet Skat var altså lige så tåbeligt forkert og uforståeligt før man begyndte at snakke om afløseren EFI. KOBRA var dog kun for Skat. Kommunerne måtte selv håndtere anden gæld hvor det nu hørte hjemme. Eks i socialforvaltningen, politiet, DR -licensen etc.