Skat, bindende tilsagn - forud kendt bekendt beskatning?

2014 fra 1 jui 2015 skal et bindende tilsagn fra Skat ikke være bindende længere.

Det er en af konsekvenserne af den aftale om bekæmpelse af ulovlig brug af skattely, som regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik 2014-12-12

I dag er der mulighed for at få et bindende svar fra Skat eller Skatterådet, når et aktiv flyttes ind og ud af landet indenfor samme koncern eller mellem forbundne selskaber. Et aktiv kan være både en fysisk ting såsom en maskine, men det kan også være noget mere luftigt som patenter eller rettigheder til et firmanavn. Det bindende svar beskriver, hvordan aktivet rent skattemæssigt skal værdiansættes.

Fremover kan Skat ifølge aftalen »se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen,« hvis det efterfølgende viser sig, at værdien »afviger væsentligt« fra beløbet i det bindende svar. Det vil konkret sige, at værdien er mindst en mio. kr. og 30 pct. højere end forudsat.

»Selv om loven er overholdt, skal Skat vurdere, om rækken af transaktioner udgør et fupnummer. Der er vi bekymrede for, at folk kan opføre sig i henhold til loven, men stadig ende med at få en dom af de danske skattemyndigheder.«

Professor Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet, mener ikke, at forslaget giver anledning til at slå alarm over manglende retssikkerhed.

»Det er på kanten, men jeg kan godt forstå, at Skat gerne vil have lidt snor i det,« siger Sandemann, som 2008-09 var medlem af kommissionen om et nyt skattesystem i Danmark.

 

Man kan også spørge sig hvor meget er det værd se linket.