2014 Skat personale

Skat skulle have sparet ca 9.000 medarbjedere væk i øbet af 25 år.

Der er oprettet mange smarte nye systemer til at tage over, så det burde vel ikke være umuligt.

Man kan undre sig over tallet. Men der har altså været over 15.500 i 80'erne. Det siger, at vi satser dobbelt så meget på at behandle skat som på at beskytte borgerne. Politiet var under 10.000.

Reduktionerne fortsætter så tallet når ned på ca 6.000 i 2018. Det eR i mellemtiden blevet stoppet og der er over flere omgange givet store ekstra bevillinger.

Virksomheder og borgere må jo også selv indlæse alle tal direkte i EDB systermerne, så opgaven er som så mange andre systemer flyttet over på yderen = Skatteborgeren.

Flere politiske observancer har ført kampagner for, at der er sket for store nedskæringer især efter skandalerne.

Det skyldes snarere, at vore politikere totalt har forsømt at simplificere reglerne.

Der var i 2004 et kontakt møde mellem Skat og Saktteborgerne mhp. at skabe større retssikkerhed og mindre bøvl.

DI (Skattechef Jacob Brædstrup kilde) fortsætter med at forsøge at simplificere de mange indviklede regler.

Skatteminister Kristian Jensen kom dog aldrig med et resultat af dette tiltag, det er bare druknet - sat i stå.

At skattereglerne er indviklede, og at der begås uhyrligt mange alvorlige fejl fremgår tydeligt af hjemmesiden.

Et eksempel fra en nylig 2016- februar undersøgelse af de svar man kan få fra Skat:

SKAT giver både private danskere og virksomheder forkert vejledning næsten hver anden gang, de får en henvendelse om telefonisk rådgivning. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, udarbejdet af Økonomisk Ugebrev, hvor vi har spurgt SKAT's kundecenter til nogle af de mest relevante og aktuelle skattespørgsmål. Det drejer sig om håndværkerfradrag, aktieavancebeskatning, fri bil, sundhedsforsikring og befordring til og fra arbejde. Kun 56 procent af gangene svarede de ansatte i SKAT korrekt, når de blev ringet op med konkrete tvivlsspørgsmål.

Altså - i hele 44 procent af forespørgslerne var svaret enten helt eller delvis forkert.