Skat nidkærhed, urimelig behandling, sløve sager, pedanteri

Corona den selvskabte krise:

Under krisen lover politikkerne at gøre det lettere for de små erhverv ved at udskyde dedline for årsopgørelsen til september.

Det er rent bondefangeri for strafskatten for forsinket betaling efter 1 juli er ikke ændret. 2020-09-23

I marts udskød skatteminister Morten Bødskov oplysningsfristen for 2019-skatten til den 1. september. Til gengæld blev fristen for en særlige strafrenter ikke ændret.

Molbohistorie fra det virkelige skatteliv.

 

Se merre under Ret. Hvordan Skat(testyrelsen)  snyder B-skatteydere.

Selvstændig lille mand fortæller:

»I dag fik jeg besked fra Skat om, at jeg skyldte 5.300 kroner. Det kunne nu ikke være rigtigt, så jeg ringede straks til Skat - forgæves selvfølgelig. Skrive kunne jeg heller ikke - systemet var nede.

I løbet af dagen forsøgte jeg mange, mange gange. Altid samme besked: Ring senere.

Lige før lukketid  kom jeg pludselig igennem til telefonslusen: Tast 1 - Tast 2 osv. Opløftet tastede jeg og endte med en ventetone på rette medarbejder. Et minut i 16 tænkte jeg, at lige om lidt ville jeg formentlig blive kastet af - og få et hjerteslag! Men nej, en kvindestemme var pludselig nærværende - hun lød endda flink. Og hun vidste alt om besværlighederne med at komme igennem på telefonen.«

»Sådan er det som regel,« svarede hun.

OG AT MAILEN var nede: »Ja, det er den ofte,« bekræftede hun. Og så kunne hun i øvrigt på et øjeblik opklare sagen:

»Du har indbetalt 5.100 kroner i skat 6. januar i år, men det var for tidligt. Beløbet skulle først indbetales 18. januar, og derfor er pengene ført tilbage til dig. Men da du jo ikke har betalt dem igen efter 18. januar, er der nu lagt renter samt et gebyr på, således, at det samlede beløb er 200 kroner højere end oprindeligt!«

»MEN kunne du ikke få hende ikke til at stryge renter og gebyr?« .

»Overhovedet ikke, Jeg havde jo betalt skatten for tidligt. Og det må man slet ikke. Så jeg skyndte mig blot at indbetale beløbet med renter og gebyr, så jeg kunne koncentrere mig om mit arbejde. Nu var dagen jo ligesom gået…«

Skål for den nye skatteminister. For som i de rigtige Molbo-historier kan det vel kun blive bedre…

I samme uge (36) er der kommet flere klager over uventede og urimelige opkrævninger vedrørende vægtafgift.

Skat har udsendt opkrvævninger med gebyr og renter for vægtafgift.

»Skat« - med al landsens ulykker for en restgæld, som hun ikke vidste, hun havde, på en vægtafgift for en bil, hun ikke har ejet i to år.

Skat tillader sig så oven i købet den frækhed at pålægge både strafgebyr og renter. Protester hjælper ikke noget.

En medarbejder i den mafialignende myndighed ved hr. underdirektør Rene Frahm Jørgensen svarer hertil:

"Vi udsender i øjeblikket 50.000 sådanne om ugen. Den nye teknik for dette område indførtes i 2012 men virker ikke før nu mht til rykkere."

Skat kan slet ikke finde på at undskylde (det gør Skat af princip aldrig) eller slette dette urimelige gebyr og rente ræs.

Skat kalder det oven i købet en service - vi skal vist sende dem en ordbog.

fra engelsk service 'tjeneste, opvartning, service' fra latin servitium 'slaveri', afledt af servus 'slave'  og det er netop hvad Skatteborgene føler efter den behandling.

Jævnfør i øvrigt skandalen og forsinkelsen af det andet register vedr. skyld og rykker og gebyrer EFI (der erstattede KOBRA)

60 ekstra medarbejdere skal nu redde tidsplanen for det stærkt forsinkede inddrivelsessystem EFI.

http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2207209/skats-digitale-gaeldsvaaben-ramt-af-nye-forsinkelser/

Skat over 100%.

Er dette muligt og rimeligt?

Skat har ikke problemer med rimelighed. Dette ord indgår slet ikke i ordforrådet.

Før indførelse af kildeskatten skete det faktisk jævnligt. Der var dog så til gengæld beskyttelsesregler, der gjorde at over tid kunne man ikke rigtig komme over 50% i Skat af fortjenesten. Der var nemlig modregning af betalt skat.

Skat kunne slet ikke få midler nok til de mange politikkere, der med 'bestikkelse' af nogle grupper ville  begundstige disse med flere velfærdsgoder. Derfor blev beskyttelsesrgelen ophævet samtidig med kildeskatten. Derefter var der frit slag.

Eksempel 1: En jorddrot var kommet til kontanter efter et frasalg af jord og ville derfor glæde en tro og mangårig medarbejder med et nyt fjernsyn.

Glæden hos modtageren var dog kun kort, da han fandt ud af at han også skulle beskattes af dette gode. Det havde han slet ikke råd til. Han bad da om at returnere fjernsynet til jorddrotten, hvorefter Skat også beskattede ham af et gode, han lige havde fået ! Skat af samme fjernsyn to gange.

Eksempl 2: En konsulent, der drev sin virksomhed i selskabsform, skulle betale mere end 100% af sin indtægt. Han kom dog ud af sin klemme ved at betale en revisor og fik 'tilladelse' til omgørelse!  (Hvor nådigt?) Sagen har været for Højeste(u)ret der stadfæster Skat's ret i 2015. Konsulenter er jaget vildt og alle der driver virksomhed gennem en virksomhed kan ikke føle sig sikker på sin retsbeskyttelse - beskæmmende.

Eksempel 3. Beskatning ved salg af virksomhed. I tilfælde, hvor sælger aftalte en pris plus et tillæg ved fremtidig resultat af virksomhedens overskud, blev fortjenesten besaktet 2 gange.

Først nå for en beregnet (fiktiv) værdi udregnet efter overdragelsessummen plus kapitalisering af dette fremtidige (og aldeles usikre ekstra bidrag). Dernæst Skat af dete ekstar bidrag der måtte komme fra fremtidige overskud iflg aftlaen mellem sølger og køber.

Mere nidkærhed se her