Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter at man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Skat forudsætter dig skyldig til du selv har bevist din uskyld.

  • 2014 9000 færre skattemedarbejdere

    Skat skulle have sparet ca. 9.000 medarbjedere væk i løbet af 25 år. Der er oprettet mange smarte nye systemer til at tage over, så det burde vel ikke være umuligt. Man kan undre sig over tallet. Men der har altså været over 15.500 i 80'erne. Det siger også, at vi satser dobbelt så meget på at behandle skat som på at beskytte borgenre. Politiet var på under 10.000 ansatte.

  • 2014 Bindende tilsagn ikke bindende længere

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12