Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du slev har bevist din uskyld.

  • Skats ulovlige brug af terrorloven for logning

    Skat går igen over stregen Ingen retssikkerhed på skatteområdet Skat har Siden 2011 brugt data fra teleselskaberne om borgere i sager om skatteligning. Efter EU-dommen påpeger flere eksperter nu, at den praksis er i strid med loven.

  • 2014 9000 færre skattemedarbejdere

    Skat skulle have sparet ca. 9.000 medarbjedere væk i løbet af 25 år. Der er oprettet mange smarte nye systemer til at tage over, så det burde vel ikke være umuligt. Man kan undre sig over tallet. Men der har altså været over 15.500 i 80'erne. Det siger også, at vi satser dobbelt så meget på at behandle skat som på at beskytte borgenre. Politiet var på under 10.000 ansatte.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12