Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter at man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Skat forudsætter dig skyldig til du selv har bevist din uskyld.

  • Skats ulovlige brug af terrorloven for logning

    Skat går igen over stregen Ingen retssikkerhed på skatteområdet Skat har Siden 2011 brugt data fra teleselskaberne om borgere i sager om skatteligning. Efter EU-dommen påpeger flere eksperter nu, at den praksis er i strid med loven.

  • 2014 Miljøskatter

    Hver husstand betalte i gennemsnit 16.700 kr. i miljøskatter sidste år, svarende til 43,9 mia. kr. i alt. Dermed kom 55 pct. af statens miljøskatteindtægter på 79,2 mia. kr. direkte fra husholdningerne. Størstedelen af husholdningernes miljøskattebetaling var energiafgifter på 25,9 mia. kr. og transportskatter på 15,7 mia. kr.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12