Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter at man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Skat forudsætter dig skyldig til du selv har bevist din uskyld.

  • 2014-iværksættere jages

    Smøl med pengene er det almindelige. Men de små - iværksætterne skal forfølges

  • 2015 Cepos forslag til ændrede skatter

    Skattereform: Kapitalbeskatning: Al rente- og aktiebeskatning reduceres til 25 pct. fra op til 42 pct. i dag. Det vil bl.a. gøre det nemmere for iværksættere og små risikovillige virksomheder at tiltrække aktiekapital, og i øvrigt gøre det mere attraktivt at spare op

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12