Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du slev har bevist din uskyld.

  • 2015 Cepos forslag til ændrede skatter

    Skattereform: Kapitalbeskatning: Al rente- og aktiebeskatning reduceres til 25 pct. fra op til 42 pct. i dag. Det vil bl.a. gøre det nemmere for iværksættere og små risikovillige virksomheder at tiltrække aktiekapital, og i øvrigt gøre det mere attraktivt at spare op

  • 2014 Benny's udfordring - mere Nidkærhed

    Molbohistorie fra det virkelige liv. »Du har indbetalt 5.100 kroner i skat 6. januar i år, men det var for tidligt. Beløbet skulle først indbetales 18. januar, og derfor er pengene ført tilbage til dig. Men da du jo ikke har betalt dem igen efter 18. januar, er der nu lagt renter samt et gebyr på, således, at det samlede beløb er 200 kroner højere end oprindeligt!«

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12