Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du slev har bevist din uskyld.

  • Skattepligt til Danmark?

    Indfører forskel på behandlingen af Skat afh. af om der er tale om indrejse eller udrejse. Samtidig er det lykkedes at øge diskrimineringen, idet der nu sondres mellem de to situationer til-rejse til DK og udrejse fra DK.

  • Status og fødselsdag

    Det er 113 år siden Danmark indførte indkomstskatten. Statsskatteloven er siden afskaffet! Indkomstskatten startede beskedent med 4%, så med vore dages niveau, er vi selvfølgelig meget misundelige.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12