Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du slev har bevist din uskyld.

  • Domstolene giver Skat ret

    Skat domstole Højesteret, Landsret , 1683 domme. Domstolen giver Skat ret næsten altid. Nogle dommere har aldrig givet borgeren ret.

  • 2013-2018 Ejendomsbeskatning

    Ejendoms beskatning i Danmark er en farce. Beskatningsgrundlaget hviler på spekulative vurderinger, der er langt fra virkeligheden og Skats egne regler. Det er blevet påtalt af Rigsrevisionen i 2013. Ligeledes har Østre Landsret afsagt dom i november 2013, der klart siger, at Skat har overtrådt egne regler. Der er altså handlet klart ulovligt. Men bliver skatteborgerne kompenseret? Nej!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12