Nyheder om skattesager, skattedomme, ankesager

Retsplejeloven forudsætter at man er uskyldig til det modsatte er bevist.

Skat forudsætter dig skyldig til du selv har bevist din uskyld.

  • 2014 EFI Skattekonto IT-system

    Skat har mere end 71 store IT systemer med mere end 95 andre tilknyttede systemer. En figur som et spindelvæv viser tydeligt, at Skat næppe kan finde rede på det. Det koster kassen. Og effektiviteten falder.

  • 2013-2019 Ejendomsbeskatning

    Ejendoms beskatning i Danmark er en farce. Beskatningsgrundlaget hviler på spekulative vurderinger, der er langt fra virkeligheden og Skats egne regler. Det er blevet påtalt af Rigsrevisionen i 2013. Ligeledes har Østre Landsret afsagt dom i november 2013, der klart siger, at Skat har overtrådt egne regler. Der er altså handlet klart ulovligt. Men bliver skatteborgerne kompenseret? Nej!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13