2019-Unyttig regulering

Unyttig regulering og omkostninger for borgerne

Politikkerne elsker at lave unyttige love symbol regulering

Man glemmer at fjerne sådanne fejlagtige sager.

2019-11-13 Tvungen syn af biler er et sådant eksempel.

Synet har ikke nogen trafiksikkerhedsmæssig betydning. Det er grundigt belyst gennem studier og analyser.

CEPOS fremlægger et sådant studie se mere her

Vores resultater skal - som bl.a. Crain (1980) påpeger - ses i lyset af, at kun meget få uheld skyldes tekniske fejl på bilen. Dermed er det forventeligt, at regulering, der er målrettet netop tekniske fejl, ikke vil have en mærkbar positiv effekt, og derfor næppe vil stå mål med omkostningerne.

2019 Tilstandsrapporter og energisyn er et eksempel på dårlig regulering.

Kære Minister.
Nu har jeg fået at vide, at sommerhuse har skullet energimærkes siden 2006.
Mere end 15.000 huse har forgæves betalt for en mærkning, der er nonsense.
Så vidt jeg har forstået, er dette krav efter 12 år ophævet.
I et netop modtaget certifikat fra en bygning, der daterer sig for 2010 sommerhus 94 kvm er kategorien F, hvilket er i den grad misvisende.
(Energiudstedende undskylder sig med at dette er lovbestemt)
Altså vi har lovebestemt nonsense som forbrugerne betaler for.
  • Henrik Tetsche
  • Civilingeniør
  • Beskikket Bygningssagkyndig &
  • Energikonsulent svarer oversat sådan omtrent:

Får jeg at vide at kategori F og G var lovbestemt. Han kan ikke finde dennne bestemmelse.

Så jeg må lade spørgsmålet gå videre til lovgiveren.

Altså hvis lovgivningen har vedtaget at sommerhuse skulle energimærkes og under alle omstændigheder mærkes med F elller G i stedet for den faktiske B som den konkrete energiramme udsiger.

Da må det konkluderes igen at forbugerne holdes i den grad for nar.'

Denne skandale har kostet forbrugerne 15.000 * kr 5.928   = a 100 mio kroner for ingen hverdens ting.

Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedrørende energimærkning (KEMIN Id nr.: 713537)

Kære Jørgen Larsen

Tak for din mail, og for vores telefonsamtale d. 1. maj. Som jeg nævnte for dig i telefonen, er der ingen bestemmelser i de gældende regler om energimærkning som betyder, at sommerhuse under alle omstændigheder skal energimærkes med F eller G. Jeg bemærker derudover, at det fra 1. september 2017 ikke længere er lovpligtigt af energimærke nybyggede sommerhuse, og at eksisterende sommerhuse siden 2011 ikke har været omfattet af kravet om energimærkning. Dermed er alle sommerhuse på nuværende tidspunkt undtaget kravet om energimærkning.

Desuden er der konstateret 40% fejl i rapporterne. Men Energiministeren nægter at modtage klager, når man ikke er partshaver!

Ingeniørens artikel om emnet