2019 Skat indtægter

2019 Skat 'Driver rovdrift på boligkøberne'.

Skat tjente i 2018 næsten 100 gange mere, end hvad det koster at drive tinglysningssystemet.

På bare fem år er statens indtjening på såkaldte tinglysninger steget fra 4,6 milliarder i 2013 til 6,8 milliarder i 2018, viser tal fra Skat.

Skat brugte i 2017 74 millioner kroner på at drive tinglysningssystemet, oplyser Domstolsstyrelsen til DR P4 København.

Det svarer til, at Skat sidste år tjente sin udgift på tinglysninger hjem næsten 100 gange.

Alligevel fik flere tusinde afslag på deres anklage mod tinglysningen af Østre Landsret maj 2019. Pga smøl og forsinklser havde flere tusinde haft tab. "Men det var ikke ansvarspådragende for staten, som det lyder".

2017-virksomhederne betaler meget mere.

2000-2017-provenu fra virksomheder skatter

Husk når skat siger at virksomhedskatteprocenten er 22 i 2016 er det stadig forudsat, at man betaler før man kender skatten modsat forholdet i udlandet. Man betaler 4% hvis ikke man betaler forud.

Olieindtægterne afviklede udenlandsgælden:

Udvinding af olie og gas fra Nordsøen har til og med 2018 bidraget med 439 mia kr til Danmarks Statskasse. Det er nogenlunde det beløb Norge hvert år lægger til sin store statsfond.

2019 Timeløn kr 40 for at købe bil.

Højere skatter har i mange år været sød musik i ørerne for de fleste af vores politikere. Udtrykket "lavere skatter" er efterhånden blevet noget negativt, næsten uanset partifarve. Men skatterne påvirker vores adfærd: Jo højere skatter, jo mindre vil folk arbejde, og jo færre penge har de at købe for.

De fleste anerkender nok, at hvis skatten var 100 pct., så ville de færreste arbejde (frivilligt), og dermed ville der kun komme ganske få penge i statskassen. Hvis skatten omvendt var 0 pct., ville staten ikke få en krone ind, mens langt de fleste gladeligt ville arbejde (mere).

Helt lavpraktisk skal man finde ligevægten - nemlig ved at studere Laffer-kurven, som viser den skattesats, der genererer de maksimale indtægter til staten. Dette optimum har både politikere og vælgere imidlertid enormt svært ved at finde eller intet oprigtigt ønske om at lede efter.

Hvad angår bilregistreringsskatten (der jo egentlig ikke er en afgift, men en regulær skat på din indkomst), vil jeg nu helt bevidst ødelægge lidt af din feriestemning med en sørgelig sandhed, som kun de færreste har turdet udregne: Nemlig hvor lav din timeløn egentlig er, når du køber bil for dine penge.

Hvis du f.eks. ønsker en miljøvenlig Volvo, som i Sverige koster ca. 200.000 kr., skal du i Danmark aflevere hele 425.000 kr.

Lad os for nemheds skyld sige, at din indkomstskat er 50 pct. og din månedsløn 30.000 kr. Det betyder, at du skal arbejde i ca. 30 måneder og tjene 850.000 kr. før skat, før du kan købe Volvoen.

Det svarer til, at din timeløn er 40 kr.