2019 Skat indtægter

2019 Skat 'Driver rovdrift på boligkøberne'.

Skat tjente i 2018 næsten 100 gange mere, end hvad det koster at drive tinglysningssystemet.

På bare fem år er statens indtjening på såkaldte tinglysninger steget fra 4,6 milliarder i 2013 til 6,8 milliarder i 2018, viser tal fra Skat.

Skat brugte i 2017 74 millioner kroner på at drive tinglysningssystemet, oplyser Domstolsstyrelsen til DR P4 København.

Det svarer til, at Skat sidste år tjente sin udgift på tinglysninger hjem næsten 100 gange.

Alligevel fik flere tusinde afslag på deres anklage mod tinglysningen af Østre Landsret maj 2019. Pga smøl og forsinklser havde flere tusinde haft tab. "Men det var ikke ansvarspådragende for staten, som det lyder".

2017-virksomhederne betaler meget mere.

2000-2017-provenu fra virksomheder skatter

Husk når skat siger at virksomhedskatteprocenten er 22 i 2016 er det stadig forudsat, at man betaler før man kender skatten modsat forholdet i udlandet. Man betaler 4% hvis ikke man betaler forud.

Olieindtægterne afviklede udenlandsgælden:

Udvinding af olie og gas fra Nordsøen har til og med 2018 bidraget med 439 mia kr til Danmarks Statskasse. Det er nogenlunde det beløb Norge hvert år lægger til sin store statsfond.