2018 Skattesnyderi og bedrag

2018 Svindel og fup er selvfølgelig skadeligt for vores tiltro til systemet.

Det betyder ikke at alt og alle skal forfølges med alle midler som denne side viser mange forfærdelige eksempler på.
Det betyder selvfølgelig heller ikke  at svindel og fup billiges.
men lovgiverne må forstå, at der altid vil findes nogen der prøver at komme let om ved det hele med at bruge ulovlige midler.
Dertil skal kontrollen med  inddrivelsen indrettes passende med stikprøver.
I mange år har Skat desværre indrettet sig med store databaser og 100%'s kontrol hvilket selvklart er dyrt.
Vi har også set en særlig forkærlighed for at angribe særlige grupper, som små selvstændige med ringe indtægt, der bare bliver sat i subjektiv skat uden belæg, pizza sælgere der får målt omsætningne på antallet af emballager, små foretagender der bliver kaldt hobby firmaer etc. I det hele taget er iværksættere en  forfulgt gruppe.

Socialt bedrageri?:

Lufhavsntilsynet undersøger folk ved udrejse gpdt 8000 e rundersøgt. Der er udtaget ca. 183 personer, der siden blev nærmere undersøgt,ar myndighederne rejst krav om tilbagebetaling af sociale ydelser for i alt 4,7 millioner kroner. Det største tilbagebetalingsbeløb er på over 600.000 kroner, mens en anden person har to sager på i alt ca. 440.000 kroner. Derudover kommer, at godt 0,5 millioner kroner stammer fra løbende indberetninger fra Toldstyrelsen. Med 3.16 millioner betyder det at 181 personer således er anklaget for at snyde for i gennemsnit 17.458 Kroner.
Konttollen koster iflg. det afsatte beløb kr 4,2 mio.  Det synes ikke at være rettidig omhu men snarere psudoarbejde og politisk markering.

Samtidig kan store bedragere og momssvindelere fortsætte upåagtet - det giver ikke mening.
Reglerne kan gøres simplere på nogen områder, så det er nemmere at forstå og der bliver færre overtrædelser. Flere regler vil kun øge antallet af overtrædelser.
Boligområdet i Danmark er et sådant. 73 år efte den sidste store krig er der stadig utroligt mange særlig regler på boligområdet. Senest har nye tiltag fået myndighederne til at gå amok over AirBnb. Det er tankevækkende for i Norge har man valgt at sige: "Den højt beskattede bolig er borgerens egen sag. Han kan låne eller leje dele af den ud til hvem han lyster, uden at skulle stå til regnskab for det -  ' det betyder selv om det er hundedyrt - at det er let for en studerende /en expatriat at finde et sted  at bo en periode". I Danmark er der endda diskrimination ved udlejning af sommerhuse. Gør man det selv er der kr 10.000 i fradrag i beregningerne - gennem bureau er der kr. 40.000 i fradrag?
Hele avanceområdet er et totalt virvar. Ingen andre lande har indrettet sig så totalt kompliceret - der ville være enorme incitamenter at hente og enorme administrative besparelser at hente ved at skele til civiliserede lande som Norge og Sverige og andre.

Banditter i habitter.

Samtidig oplever vi at måden man har indrettet opkrævning og refusion af for tidligt og for meget beregnet udbytteskat løber op i 12 eller flere milliarder i tab. Skat var vidende om problemet og kunne have grebet ind men det skete ikke.
Momssvindel opgives af politiet trods tydelige indikationer og frigivels af de mistænkte uden at afslutte sagen ved retten.

Revisionspligter:

Senest skal statsautoriseret revisor undersøge firmaets bankforhold. Resultat Revisor  sender brev til banken og banken skriver automatisk en erklæring, at den er bank for firmaet (det står såmænd ofte i regnskabet i forvejen) og bang en et gebyr for hver konto på kr. 1.000 hvorfor?

Undersøgelser om revisionspligten:

Den slår til gengæld en pæl igennem, at den lempede revisionspligt skulle kunne fange skattesnydere. Rettere sagt "landet største skattesnydere", som en anklagende skatteminister Karsten Lauritzen (V) har kaldt de mindre virksomheder tidligere.

Nu viser undersøgelsen, at hans angreb på den lempede har været uberettiget. For de mindre virksomheder får ikke færre fejl i deres regnskaber og skatteangivelser ved at bruge fuld revisionspligt. Derimod har de mindre virksomheder sparret hele 1,6 milliarder på den lempede revisionspligt. Besparelser, som har ført til flere arbejdspladser.

Vi i Arbejdsgiverne støtter i høj grad op om undersøgelsens resultater. For selvfølgelig ville det ikke hjælpe på skattesnyd at øge revisionspligten - det ville i højere grad ramme de mindre virksomheder på pengepungen. Et revideret regnskab koster 20.000 kroner, og det er en del penge for vores medlemsvirksomheder.

Problemet ligger i de komplicerede skatteregler, som virksomhederne ikke forstår. Skat vurderer selv, at kun 10 procent snyder bevist. Og de indviklede skatteregler er en af hovedudfordringerne for de danske virksomheder i forhold til at drive forretning, konkluderede World Economic Forum i en analyse fra sidste år.

Løsningen på at fange skattesnydere er og bliver ikke øget revisionspligt. Løsningen er, at Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vender blikket indad og får skabt enklere skatteregler og bedre vejledning.

Simpelthen, at han får strammet op, i stedet for at lade de mindre virksomheder blive genstand for politisk rovdrift.

Pseudoarbejde  ( læs bogen af Dennis Nørmark).

Pseudoarbejdet løber op i milliarder.

Eks. Statens brug af konsulenter er nået op på 11 mia kr [2018]. Socialdemokratiet vil have  det nedsat men ved ikke selv hvordan. Man kan undre sig med de mange eksperter Staten selv har ansat.  Disse eksperter både udformer loven  (se f.eks. undersøgelseskomissionen for udbytte) og forfølger borgerne, altså sidder de på den største 'kompetence' og magt - det mener de da selv, så hvorfor overhovedet bruge konsulenter som f.eks. kammeradvokaten?

KU brugte 18 millioner på konsulenter på et fejlslagen HR projekt.

 

Stor vækst i antallet af kolde hænder i regionerne.

Fra januar 2007 til januar 2017 er antallet af administrative årsværk i regionerne vokset med ca. 30 pct. I samme tidsrum er antallet af sundhedspersonale blot vokset knap 8 pct. Dette fremgår af en rapport fra 2017 fra Dansk Erhverv. Antallet af administrative fuldtidsbeskæftigede i regionerne er således vokset med knap 2.000 - fra ca. 6.600 i 2007 til 8.500 i 2017. Og det står allerværst til i Region Hovedstaden.

I en nylig rapport har man beregnet, at en reduktion i de administrativt ansatte med 20 pct., svarende til at der var lige så mange administrativt ansatte i 2018 som i 2007, kunne spare ca. 2000 årsværk og høste en besparelse på ca. 1 mia. kr.