2018 Skattesnyderi og bedrag

2018 Svindel og fup er selvfølgelig skadeligt for vores tiltro til systemet.

 

Det betyder ikke at alt og alle skal forfølges med alle midler som denne side viser mange forfærdelige eksempler på.
Det betyder selvfølgelig heller ikke  at svindel og fup billiges.
Men lovgiverne må forstå, at der altid vil findes nogen, der prøver at komme let om ved det hele med at bruge ulovlige midler.
Dertil skal kontrollen med  inddrivelsen indrettes passende med stikprøver.
I mange år har Skat desværre indrettet sig med store databaser og 100%'s kontrol, hvilket selvklart er dyrt.
Vi har også set en særlig forkærlighed for at angribe særlige grupper, som små selvstændige med ringe indtægt, der bare bliver sat i subjektiv skat uden belæg, pizza sælgere - der får målt omsætningne på antallet af emballager, små foretagender - der bliver kaldt hobby firmaer etc. I det hele taget er iværksættere en  forfulgt gruppe.

Socialt bedrageri?:

Lufhavnstilsynet undersøger folk ved udrejse godt 8000 er undersøgt. Der er udtaget ca. 183 personer, der siden blev nærmere undersøgt,ar myndighederne rejst krav om tilbagebetaling af sociale ydelser for i alt 4,7 millioner kroner. Det største tilbagebetalingsbeløb er på over 600.000 kroner, mens en anden person har to sager på i alt ca. 440.000 kroner. Derudover kommer, at godt 0,5 millioner kroner stammer fra løbende indberetninger fra Toldstyrelsen. Med 3,16 millioner betyder det at 181 personer således er anklaget for at snyde for i gennemsnit 17.458 Kroner.
Kontrollen koster iflg. det afsatte beløb kr 4,2 mio.  Det synes ikke at være rettidig omhu men snarere pseudoarbejde og politisk markering.

Samtidig kan store bedragere og momssvindelere fortsætte upåagtet - det giver ikke mening.
Reglerne kan gøres simplere på nogen områder, så det er nemmere at forstå, og der bliver færre overtrædelser. Flere regler vil kun øge antallet af overtrædelser.
Boligområdet i Danmark er et sådant. 73 år efte den sidste store krig er der stadig utroligt mange særlige regler på boligområdet. Senest har nye tiltag fået myndighederne til at gå amok over AirBnb. Det er tankevækkende. For i Norge har man valgt at sige: "Den højt beskattede bolig er borgerens egen sag. Han kan låne eller leje dele af den ud, til hvem han lyster, uden at skulle stå til regnskab for det -  ' det betyder, selv om det er hundedyrt - at det er let for en studerende /en expatriat at finde et sted  at bo en periode". I Danmark er der endda diskrimination ved udlejning af sommerhuse. Gør man det selv, er der kunkr 10.000 i fradrag i beregningerne - gennem bureau er der kr. 40.000 i fradrag?
Hele avanceområdet er et totalt virvar. Ingen andre lande har indrettet sig så totalt kompliceret - der ville være enorme incitamenter at hente og enorme administrative besparelser at hente ved at skele til civiliserede lande som Norge og Sverige og andre.

Banditter i habitter.

Samtidig oplever vi, at måden man har indrettet opkrævning og refusion af for tidligt og for meget beregnet udbytteskat løber op i 12,7 mia . kr. eller flere milliarder i tab. Skat var vidende om problemet og kunne have grebet ind, men det skete ikke. Efter 2015 er man gået i den modsatte grøft. Nu anvendes der 80 timer pr kontrol for hver udbetaling.
Momssvindel opgives af politiet trods tydelige indikationer og frigivelse af de mistænkte uden at afslutte sagen ved retten.

Revisionspligter:

Senest skal statsautoriseret revisor undersøge firmaets bankforhold. Resultat Revisor  sender brev til banken og banken skriver automatisk en erklæring, at den er bank for firmaet (det står såmænd ofte i regnskabet i forvejen) og bang - banken pålægger et gebyr for hver konto på kr. 1.000 hvorfor?

Undersøgelser om revisionspligten:

Den slår til gengæld en pæl igennem, at den lempede revisionspligt skulle kunne fange skattesnydere. Rettere sagt "landets største skattesnydere", som en anklagende skatteminister Karsten Lauritzen (V) har kaldt de mindre virksomheder tidligere.

Nu viser undersøgelsen, at hans angreb på den lempelse har været uberettiget. For de mindre virksomheder får ikke færre fejl i deres regnskaber og skatteangivelser ved at bruge fuld revisionspligt. Derimod har de mindre virksomheder sparret hele 1,6 milliarder på den lempede revisionspligt. Besparelser, som har ført til flere arbejdspladser.

Vi i Arbejdsgiverne støtter i høj grad op om undersøgelsens resultater. For selvfølgelig ville det ikke hjælpe på skattesnyd at øge revisionspligten - det ville i højere grad ramme de mindre virksomheder på pengepungen. Et revideret regnskab koster 20.000 kroner, og det er en del penge for medlemsvirksomhederne.

Problemet ligger i de komplicerede skatteregler, som virksomhederne ikke forstår. Skat vurderer selv, at kun 10 procent snyder bevist. Og de indviklede skatteregler er en af hovedudfordringerne for de danske virksomheder i forhold til at drive forretning, konkluderede World Economic Forum i en analyse fra sidste år. (se et eksempel på Skats nidkærhed og fejl og smålighed her Teletast)

Løsningen på at fange skattesnydere er og bliver ikke øget revisionspligt. Løsningen er, at den siddende  Skatteminister vender blikket indad og får skabt enklere skatteregler og bedre vejledning.

Simpelthen, at han får strammet op, i stedet for at lade de mindre virksomheder blive genstand for politisk rovdrift.

Pseudoarbejde  ( læs bogen af Dennis Nørmark).

Pseudoarbejdet løber op i milliarder.

Eks. Statens brug af konsulenter er nået op på 11 mia kr [2018]. Socialdemokratiet vil have  det nedsat, men ved ikke selv hvordan. Man kan undre sig  - med de mange eksperter Staten selv har ansat.  Disse eksperter både udformer loven  (se f.eks. undersøgelseskomissionen for udbytte) og forfølger borgerne, altså sidder de på den største 'kompetence' og magt - det mener de da selv, så hvorfor overhovedet bruge konsulenter som f.eks. kammeradvokaten?

KU brugte 18 millioner på konsulenter på et fejlslagen HR projekt.

KU har skabt panik i Naturhistorisk museum. Ministeren griber ind. 2019-05-30.

 

Stor vækst i antallet af kolde hænder i regionerne.

Fra januar 2007 til januar 2017 er antallet af administrative årsværk i regionerne vokset med ca. 30 pct. I samme tidsrum er antallet af sundhedspersonale blot vokset knap 8 pct. Dette fremgår af en rapport fra 2017 fra Dansk Erhverv. Antallet af administrative fuldtidsbeskæftigede i regionerne er således vokset med knap 2.000 - fra ca. 6.600 i 2007 til 8.500 i 2017. Og det står allerværst til i Region Hovedstaden.

I en nylig rapport har man beregnet, at en reduktion i de administrativt ansatte med 20 pct., svarende til, at der var lige så mange administrativt ansatte i 2018 som i 2007, kunne spare ca. 2.000 årsværk og høste en besparelse på ca. 1 mia. kr.

På univeristeterne var der da jeg studerede en teknsik assistent for hver 3 undervisere. Nu er der 3 assistenter for hver 4 undervisere.

 

2019-05-30 Kvajeretten.

"Vi forbeholder os retten til at kvaje os, uden at blive forfulgt eller latterliggjort....."

Eks trusler mod politiker.  Det gav 60 dages fængsel.

Når Staten 'kvajer sig' er det gratis, man fastholder essensen af 'retten'.

Eksempler:

- Udbyttesagen.

- Ejendomsvurdering og ændrig af loven med tilbagevirkende kraft.

- EFI og andre IT skandaler.

- Lovgivningssjask.

- Systemfejl, overmagt og overkørsel af borgere.

2019 Tillid er godt men kontrol er bedre?


Der er lidt mindre kontrol af virksomheder. Faldet er på ca 20% fra 2015 til 2017. Så det er 23.578 virksomheder, der har fået besøg af skattevæsenet i 2017. Tallet stammmer fra  skatteministeren. Socialdemokratiet er utilfreds - det tror ikke på virksomhederne. "Der er jo brug for det stik modsatte. Vi ved, at op mod 10 procent af virksomhederne bevidst snyder med betaling af skat og moms." siger talsmand. Ministeren siger, at regeringen med finanslovsaftalen for 2018 afsatte 400 mio. kr. over en fire-årig periode til at styrke skattevæsenets kontrol med små- og mellemstore virksomheder. [Skat selv påstår der er 500.000 virksomheder dvs. Socialdemokratiet kriminaliserer 50.000 virksomehder?]

"Der er i de seneste år afsat væsentlige ressourcer og igangsat en lang række initiativer for at styrke skatteforvaltningen," skriver ministeren. "Det kan være i form af digitale stopklodser, kampagner eller regnskabskontrol.

Ikke desto mindre har Skat fejlet totalt med sine fup og svindel numre - fagdirektøren for 'særlig kontrol' kommer fra anklagemyndigheden og ved ikke noget om Skat. Se også de betændte forhold her.