Skat-uret - Retssikkerhed -nidkærhed - Skatteforvaltningsloven

Skatteret burde hedde Skatte(u)ret i overensstemmelse med de mange kringlede måder Skat formår at sno sig uden om logik, almindelig retsregler og afvigelse fra regler som f.eks. Forvaltningsloven og Retsplejeloven fastlægger.

I Retsplejeloven er borgeren uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Skat regner borgeren for skyldig indtil han selv har bevist sin uskyld.  Omvendt bevisbyrde.

Vigtige links:

www.rimelig-skat.dk

www.skat.dk

www.tvc.dk Tommy V. Christiansen

Udlandsdanskere

Afgørelsesdatabasen

Skatteankestyrelsen

Skatteministeriet

Skatteadvokater

Lida Hulgård

Find en skatteadvokat (deres resultater må du selv undersøge) (domstolenes behandling)

http://tinamarias.dk/retsplejeloven.pdf