Skat-uret - Retssikkerhed mangler i DK

Skatteret burde næsten hedde Skatte(u)ret i overensstemmelse med de mange kringlede måder Skat formår at sno sig uden om logik, almindelig retsregler og afvigelse fra regler som f.eks. Forvaltningsloven og Retsplejeloven fastlægger.