Skat-uret - Retssikkerhed mangler i DK

Skatteret burde næsten hedde Skatte(u)ret i overensstemmelse med de mange kringlede måder Skat formår at sno sig uden om logik, almindelig retsregler og afvigelse fra regler som f.eks. Forvaltningsloven og Retsplejeloven fastlægger.

Retsplejeloven forudsætter uskyldig til det modsatte er bevist.Skat forudsætter skyldig til du slev har bevist din uskyld.